Eucharistinis kongresas Panevėžyje 1933 metų liepa.

Pirmasis Panevėžio vyskupijos eucharistinis kongresas

Pirmas pasaulinis maldininkų suvažiavimas vyko Prancūzijoje Avinjono mieste 1874 metais. Jį organizavo Marija Morta Tamisier ir finansinis rėmėjas šilko pramonininkas Filibertas Vro.

Panevėžyje pirmasis vyskupijos eucharistinis kongresas suorganizuotas 1933 metais. Jo garbės pirmininku buvo vyskupas Kazimieras Paltarokas. Buvo sudarytas organizacinis komitetas. Jo pirmininku paskirtas kanauninkas Vladas Butvila, pirmu vicepirmininku daktaras A. Milčius, antru vicepirmininku kunigas P. Šidlauskas, sekretoriumi inžinierius J. Barisas ir iždininke M. Rusteikaitė.

Buvo sudarytos komisijos ir atskirų sričių tvarkytojai: giesmių ir muzikos komisija: kan. Vl. Butvila- pirmininkas, M. Karka- sekretorius ir chorvedys Vladas Paulauskas. Vaikų organizavimo komisijoje buvo : pirmininkas kan. Deksnys, vicepirmininkas kunigas Spurgis. Komisijoje dar buvo J. Kairienė, St. Tarozaitė ir J. Olenderaitis. Mergaičių ir moterų organizavimo komisijoje buvo pirmininkė F. Rogalskytė, nariai J. Kairienė, St. Tauronaitė, Br. Narvydienė ir A. Polytė. Vyrų organizavimo komisijoje : pirmininkas kunigas Spurgis, kunigas A. Lipnickas ir J. Baranauskas. Butų ir nakvynių komisijoje buvo pirmininkas kunigas P. Šidlauskas, nariai J. Mičiulis, A. Juodvalkienė – Plačenytė, J. Juozakas ir P. Zalatorius.

Sanitarinės pagalbos tvarkytoju paskirtas gydytojas Hurčinas, spaudos reikalų tvarkytoju paskirtas kunigas Liepinis, statybos ir elektrotechnikos reikalų tvarkytoju inžinierius J. Barisas, ceremonijų tvarkytoju kunigas Žitkevičius. Bažnytinio meno parodos reikalais ir altorių papuošimu rūpinosi Lietuvaičių švietimo draugija. Registracijos ir informacijos reikalus tvarkė St. Tarozaitė.

Pats kongresas prasidėjo 1933 metų birželio 29 dieną 20 val. Katedroje. Jis vyko kelias dienas. Birželio 30 diena buvo vaikų diena ir Panevėžio Katedros konsekracija. Katedrą konsekravo Jo ekselencija arkivyskupas J. Skvireckas. Liepos 1 dieną vyko jaunimo diena ir naktinė adoracija. Liepos 2 dieną vyko pačios didžiausios iškilmės. Panevėžio vyskupijos eucharistinis kongresas sutraukė labai daug maldininkų. Tai buvo viena svarbiausių įvykių Panevėžio miesto istorijoje 1933 metais.

Fotonuotraukose:

Nr.1-2 . Eucharistinis kongresas Panevėžyje 1933 metų liepa.

Nr.3. Moterų ir merginų komisijos pirmininkė Felicija Rogalskytė.

Nuotraukos iš privačios kolekcijos

Donatas Pilkauskas

spaudos_remimo_fondas1


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: