Prasideda priėmimas į gimnazijas

Balandžio 15 d. prasideda centralizuotas priėmimas per Švietimo skyrių (Topolių al. 12) į I ir III gimnazijų klases. Pirmasis etapas truks iki gegužės 29 d. Nuo birželio 1 d. bus priimama į laisvas vietas.  

          I klasės. Pirmumo teise priimami moksleiviai, turintys patenkinamus visų mokomųjų dalykų I pusmečio (II trimestro) įvertinimus ar metinius įvertinimus (pasibaigus ugdymo procesui), deklaravę gyvenamąją vietą Panevėžyje, bei čia 8 klasę baigę mokiniai, gyvenamąją vietą deklaravę kitose savivaldybėse. Į likusias vietas priimami gyvenamąją vietą deklaravusieji Panevėžio rajone, kitose savivaldybėse.

Jeigu norinčiųjų mokytis prašyme nurodytoje pirmoje gimnazijoje yra daugiau nei laisvų vietų, pirmiausia priimami turintys aukštesnius metinius lietuvių, pirmosios užsienio kalbos, matematikos, istorijos ir pasirinktinai 1 gamtos mokslų (fizikos, chemijos, biologijos) mokymosi pasiekimų įvertinimus, respublikinių, miesto dalykinių olimpiadų, konkursų (8 klasėms) nugalėtojai ir prizininkai.

Jei mokinys nepatenka į prašyme nurodytą pirmą gimnaziją, jam siūloma mokytis kitoje prašyme nurodytoje.

Švietimo skyriui pateikiami dokumentai: prašymo popierinis ar elektroninis variantas; gimimo liudijimas ir jo kopija; gyvenamosios vietos deklaravimo pažyma; vaiko sveikatos pažymėjimas ar galiojančio pažymėjimo kopija; mokyklos antspaudu ir vadovo parašu patvirtinta pažyma apie I pusmečio arba II trimestro mokymosi pasiekimus; pažymėjimas ir jo kopija (pateikiami birželį, baigus pagrindinio ugdymo programos I dalį. Nepateikusieji į gimnazijas nepriimami).

            III klasės. Priimami baigusieji pagrindinio ugdymo programą pagrindinėse mokyklose ir gimnazijų II klasių mokiniai, norintys pakeisti mokymosi įstaigą.

Pirmumas teikiamas turintiems patenkinamus visų mokomųjų dalykų I pusmečio (II trimestro) įvertinimus ar metinius įvertinimus (pasibaigus ugdymo procesui), deklaravę gyvenamąją vietą Panevėžyje, arba mieste baigusieji pagrindinio ugdymo programos I dalį, gyvenamąją vietą deklaravę kitose savivaldybėse. Į likusias laisvas vietas priimami mokiniai, deklaravę gyvenamąją vietą Panevėžio rajono, kitose savivaldybėse.

Jeigu norinčiųjų mokytis daugiau nei laisvų vietų, pirmiausia priimami turintieji aukštesnius pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir metinius mokymosi pasiekimų įvertinimus iš lietuvių, užsienio kalbos (pirmosios), matematikos, istorijos ir pasirinktinai 1 gamtos mokslų (fizikos, chemijos, biologijos), respublikinių, miesto dalykinių olimpiadų, konkursų (10 klasėms) nugalėtojai ir prizininkai.

Švietimo skyriui reikia pateikti: prašymo popierinį ar elektroninį variantą; asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę) su kopija; gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą; mokyklos antspaudu ir vadovo parašu patvirtintą pažymą apie I pusmečio (II trimestro) mokymosi pasiekimus; sveikatos pažymėjimą ar galiojančio pažymėjimo kopiją; pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą su kopija; pažymą apie užsienio kalbos mokėjimo lygį.

Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą ar kitą įgytą pagrindinį išsilavinimą liudijantį dokumentą su kopija bei pažymą apie užsienio kalbos mokėjimo lygį į Švietimo skyrių būtina pristatyti per 5 darbo dienas nuo pažymėjimo išdavimo dienos. Nepateikusieji pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų į gimnazijas nepriimami.

Daugiau informacijos – www.panevezys.lt , Švietimo skyriaus tel. 501 386 (Laima Matuzevičienė), el. p. laima.matuzeviciene@panevezys.lt .

 

 


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: