Foto onos Striškienės

Prasmingai keliauta po Panevėžio rajoną

Rugsėjo 3 d. Panevėžio bibliotekininkai ir jų draugai, pakviesti vyr. bibliotekininkės Rūtos Juzėnienės keliavo po Panevėžio rajoną. Su karaimų tautos gyvenimu, papročiais išsamiai supažindino bibliografė, žygeivė Albina Saladūnaitė. Aplankėme šalia Naujamiesčio, ant Nevėžio upės kranto esančias, senas veikiančias karaimų kapines. Čia perskaitytos poeto Šeliumijėlio Lopatto (1904-1923) eilės.

Naujamiesčio Šv. Apaštalo Mato bažnyčios šventoriuje aplankyta kunigo, Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos leidėjas Amerikoje, Kazimiero Kuzminsko (1906-1999) amžino poilsio vieta, uždegtos žvakės, pasimelsta. Kultūros centre, kunigui ir kronikai skirtose patalpose, prisimintas kunigo pasiaukojantis gyvenimas, nuveikti dideli darbai. Ypač renkant lėšas, leidžiant Lietuvos katalikų bažnyčios kronikas, jas verčiant į keturias pasaulio kalbas. Naujamiesčio kultūros centro, dailės galerijos, edukacines erdves, fotografijų ekspozicijas su nuoširdumu parodė centro vadovė Vigyta Dumbrienė. Apsilankę šiose erdvėse įsitikinome, kad ir nedideliuose miesteliuose klesti tikras menas, plėtojama kultūra, ugdomas jaunimas.

Vadaktėliuose sustoję prie senosios klebonijos pakilome iki bažnytėlės. Albina daug pasakojo apie kunigą, rašytoją, nepaliaujantį kovotoją už tautos švietimą Juozą Tumą-Vaižgantą. Vadaktėlių Jono Nepamuko bažnyčioje yra paroda, skirta kunigo J.Tumo-Vaižganto 160-siems metams. Centrinis altorius sukurtas garsaus dievdirbio Vinco Svirskio. Parymojome prie paskutiniojo tarpukario Lietuvos užsienio reikalų ministro Juozo Urbšio šeimos kapo. A.Saladūnaitė perskaitė J.Urbšio laišką, parašytą susirinkusiesiems 1989m. perlaidojant iš Sibiro pavežtų brangių žmonių palaikus. Prie knygnešių Vidugirių, Udrų kapų kalbėjo Bronislovas Mažylis, primindamas 1864-1904 m. buvusį spaudos draudimo keturiasdešimtmetį ir Garšvių knygnešių draugijos veiklą.

Švenčiuliškių kapinėse lankėme gydytojo Jono Žilevičiaus pastangomis sukurtus įspūdingus girnapusių, akmenų, medžio atminties paminklus, 1863 m. sukilėliams, savanoriams, negrįžusiems. Aplankėme paties J.Žilevičiaus ir jo šeimos kapą.

Zaosėje J.Urbšio tėviškėje mūsų laukė atvertas muziejus, su gėlių puokštėmis languose, nuosekliai parengta ekspozicija ir Arno Simėno išsamus pasakojimas. Atstatytoje klėtyje apžiūrėjome Aloyzo Urbšio padovanotus unikalius medžio drožinius. Po ąžuolu prie stalų buvome pakviesti pasivaišinti tik ką ant laužo išvirta, gardžia sriuba, kibinais, firminiu Arno pyragu, karšta arbata.

Grįždami sustojome šalia Upytės. Apie Upytės pavietą, dvarininkus,, seną praeitį kalbėjo B.Mažylis. Vaizdingas legendų pasakojimas keliautojus dar kartą grąžino ir priminė įvykius susijusius su A.Mickevičiaus, Maironio ir kitų poetiniais žodžiais aprašytu prasmegusiu dvaru ir Čičinsku.

Keliautojai grįžo pilni įspūdžių, priminimų, naujų žinių, akiai mielų dar vasariškų gamtos vaizdų, dėkingi rengėjai R.Juzėnienei, kalbėtojams A.Saladūnaitei, B.Mažyliui, V.Dumbrienei.

Ona Striškienė, Panevėžio žygeivių klubo narė


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: