Projektas „Rūpestis ir pasiaukojimas“

LKMS Pasvalio Katalikių Moterų Draugijos ir Gyvojo Rožinio pastangomis buvo parengtas projektas „Rūpestis ir pasiaukojimas“.

Šio projekto tikslas buvo restauruoti dvejas šios kongregacijos vienuolių kapavietes , Stoties gatvėje Pasvalyje. Projektą parėmė Pasvalio rajono savivaldybė bei Švenčiausios Jėzaus širdies tarnaičių kongregacijos seserys vienuolės.

Projektas buvo pradėtas vykdyti gegužės pabaigoje ir baigtas liepos pabaigoje. Projekto darbus gegužę trukdė lietūs.

Liepos 28 d.( trečiadienį) prisiminėme ir pagerbėme trylikos Seserų Švenčiausios Jėzaus širdies tarnaičių atminimą, kurios ilsisi Pasvalio Stoties gatvės kapinėse

Renginys prasidėjo malda ir žvakučių uždegimu prie atnaujintų vienuolių kapų. Čia dalyvavo ir maldas vedė Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio dvasios vadas Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaras kunigas Dainius Kaunietis, Pasvalio savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyr. specialistė Dalia Grigaravičienė bei grupelė Pasvalio Katalikių Moterų ir Gyvojo Rožinio maldininkių.

Artėjant Šv. Mišioms, kurių metu buvo meldžiamasi už gyvas ir mirusias Šv. Jėzaus Širdies tarnaites buvo vedama šia intencija Rožinio malda, kalbama Švč. Mergelės Marijos litanija, Gailestingumo vainikėlis bei litanija.

Šv. Mišias aukojo Pasvalio Šv. Jono krikštytojo parapijoje tarnaujantys kunigai: Pasvalio dekanas kunigas Henrikas Kalpokas, mons. Povilas Miškinis, kunigas Dainius Kaunietis. Šv. Mišių metu vargonavo ir giedojo vargonininkė Akvilė Kergaitė.

Po Šv. Mišių bažnyčios šventoriaus pavėsinėje prie arbatos bei gardaus obuolių pyrago ir bandelių vyko maloni bendrystė. Joje buvo prisimintos Pasvalyje gyvenusios ir dirbusios Jėzaus Širdies tarnaičių kongregacijos seserys:

Agota Pekšytė,

Viktorija Kuodytė,

Anastazija Kliševičiūtė,

Kotryna Skuodžiūtė,

Ona Mozūraitė,

Rozalija Juozapaitytė,

Ona Venclovaitytė,

Ona Makuškaitė,

Teofilė Tomkevičiūtė,

Salomėja Viršilaitė,

Ona Zaveckaitė,

Bronė Skersytė,

Danutė Kalinauskaitė.

Plačiau apie seserų Švenčiausiosios Jėzaus Širdies Tarnaičių kongregacijos istorijos bruožus ir veiklą buvo galima susipažinti leidinuke, kurios padalino sesuo Onutė iš Kauno.

Bendrystė tęsėsi iki vėlaus vakaro, kurioje dar galėjome pasidalinti tarpusavyje įvairiais tikėjimo bei gyvenimiškais pasaulietiniais klausimais.

Reikia tik padėkoti Aukščiausiajam ir Švč. Mergelei Marijai už tai kad leido nuveikti prasmingus darbus bei malonią ir šiltą bendrystę.

Prie  Švenčiausiosios Jėzaus širdies tarnaičių kongregacijos restauruotos kapavietės. Iš dešinės kun. Dainius Kaunietis, centre šios kongregacijos ses. Ona Baliūnaitė kilusi iš Pasvalio ir LKMS PKMD draugijos atstovės  bei Gyvojo Rožinio maldininkų grupelė.

2021 m. liepos 31 d. Vlada Čirvinskienė, Pasvalys


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: