Projekto ReTeD išvyka į vaikų darželį „Creakids“ Rygoje

Nordplus Horizontal 2017 Nr. NPHZ-2017/10067 “Reducing Teacher Drop-Out Rate” – ReTeD projekto veiklos artėja prie pabaigos. Balandžio 24 d., tęsiant kovo mėnesio mokymų tematiką, 30 ikimokyklinio ugdymo institucijose dirbančių pedagogų – mentorių, jaunųjų pedagogų ir Panevėžio kolegijos projekto komanda vyko į  Ry­gos vaikų dar­že­lį „Cre­a­kids“, ku­rio ap­lin­ka, ug­dy­mo pro­gra­ma su­kur­ta pri­tai­kant Nor­ve­gi­jos įstaigos „La­rins­verks­te­det AS“ … Tęskite Projekto ReTeD išvyka į vaikų darželį „Creakids“ Rygoje skaitymą