Rotušės gatvės eismo ypatumai

Ar tikrai iki rudens į bažnyčią, norėdami nepažeisti kelių eismo taisyklių, važiuosime arkliais?

Jau kurį laiką biržiečių ir miesto svečių akį džiugina sutvarkyta Rotušės gatvės atkarpa nuo Kęstučio gatvės iki katalikų bažnyčios. Gatvė atnaujinta, trinkelėmis išklota, aikštelės automobiliams paruoštos. Džiaugdavausi ir aš tuo vaizdu, pro šalį važiuodamas. Džiaugiasi, kol nenusprendžiau ta gatve pasinaudoti pagal jos tiesioginę paskirtį. Prispyrė finansiniai ir dvasiniai reikalai? Tiksliau, reikėjo į banką, o paskui norėjosi užsukti į bažnyčią?

Bebandančius sukti nuo Kęstučio į Rotušės gatvę, pasitiks nedraugiškas draudžiamasis ženklas „Motorinio transporto eismas draudžiamas“. Kadangi automobilis turi motorą, važiuoti pro šį ženklą ne kiekvienas išdrįs. Logiška manyti, kad gatvė, kaip ir lazda, turi du galus – galima pravažiuoti iš kitos pusės. Tarkim, nuvažiuojama Vytauto gatve, „Maximos“ parduotuvės link, kur į Rotušės gatvę galima patekti Ligoninės gatve. Deja, čia pasitinka suręsta betoninių plokščių „barikada“. Ji neaukšta, bet lengvuoju transportu jos niekaip neįveiksi. Apėmė sportinis azartas sužinoti, ar tikrai nėra jokio legalaus įvažiavimo į atnaujintą Rotušės gatvę?

Galima pabandyti nuo karių kapinių pusės, kadangi ten yra kelio atkarpa, einanti pro katalikų bažnyčią ir jungianti Rotušės ir Radvilos gatves. Deja, privažiavus „Birutės“ paminklą, stovi ženklas, įsakmiai liepiantis sukti Radvilos gatvėn. Važiuojant atgal Radvilos gatve, toks pat ženklas nurodo sukti karių kapinių link. Įvažiuoti į Rotušės gatvę pro čia irgi negalima. Taigi, teks palikti automobilį „Maximos“ aikštelėje ir kulniuoti į reikiamus objektus pėsčiomis. Dėkui Dievui, jei žmogus dar nei labai senas, nei labai ligotas, ir tokie atstumai nėra neįveikiama kliūtis. Bet ką daryti tiems, kurie seni, ligoti, ir eiti jiems jau sunku? Juolab kad už eismo draudimų užkardos atsidūrė ne tik SEB banko Biržų skyrius ir katalikų bažnyčia, bet ir sporto mokykla, regioninio parko lankytojų centras, „Caritas“, kitų įstaigų, parduotuvių patalpos.

Išeitų, pėsti turėtų vaikščioti ne tik banko klientai ir bažnyčios lankytojai, bet ir atvykstantys turistai, norėdami apžiūrėti ekspoziciją regioninio parko lankytojų centre. Tiesa, dar vienas pastebėjimas. Kol kas nors sprendžia, kokiu gi būdu prasmukti ton išsvajoton Rotušės gatvėn, kitiems vairuotojams tokie klausimai kažkodėl nekilo. Gatvė paprastai pilna tiek važiuojančių, tiek stovinčių automobilių, o visi norintys drąsiai suka į ją nuo Kęstučio gatvės… Kam skirti tie ženklai, ką jie draudžia, o ko ne? Ar ilgai gatvė bus taip „užbarikaduota“, ar pažeidę ženklų reikalavimus būsime visada nubausti.

„Šiaurės rytai“ kalbina pirmiausia Biržų policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Kelių policijos grupės vyresnįjį specialistą Jaunių Jurelevičių.

– Patikslinkite, koks draudžiamasis ženklas yra pastatytas įvažiuojant į Rotušės gatvę nuo Kęstučio gatvės pusės? Kokie yra jo reikalavimai?
– Ten stovi draudžiamasis ženklas Nr. 312 „Nurodyto transporto eismas draudžiamas“. Iš ženklo matyti, kad jis draudžia motorinių transporto priemonių ir motociklų eismą.

– Ar numato šis ženklas kokias nors išlygas? Ar koks nors transportas gali nepaisyti šio ženklo reikalavimų?
– Įvažiuoti į šiuo ženklu pažymėtą teritoriją gali ten dirbantys ir gyvenantys asmenys, maršrutinis ir aptarnaujantis transportas bei transporto priemonės, pažymėtos ženklu „neįgalusis“.

– Tai kas gali įvažiuoti į Rotušės gatvę nuo Kęstučio gatvės pusės?
– Įvažiuoti gali visi tos gatvės atkarpos gyventojai, ten esančių įstaigų ir įmonių darbuotojai, keleivius vežantis maršrutinis transportas arba aptarnaujantis transportas, automobiliai su ženklu „neįgalusis“.

– Ar gali į gatvę įvažiuoti tų įstaigų lankytojai, klientai?
– Ne. Šie asmenys nepriklauso išvardintoms kategorijoms ir į gatvę įvažiuoti negali. Jie galėtų į gatvę įvažiuoti ne motorinėmis transporto priemonėmis, pvz., dviračiais.

– O arklių kinkiniais?
– Taip. Arklių kinkinių važnyčiotojai šio ženklo reikalavimų nepažeistų.

– Kokie kelio ženklai stovi važiuojant į Rotušės gatvę nuo karių kapinių ir Radvilos gatvės pusių? Kokie jų reikalavimai? Ar jie numato kokias nors išlygas ar išimtis eismo dalyviams?
– Tai nukreipiamieji ženklai Nr. 402 „Važiuoti į dešinę“ ir Nr. 403 „Važiuoti į kairę“. Jų reikalavimų gali nepaisyti tik maršrutinis transportas. Visiems kitiems eismo dalyviams jų nurodymai yra privalomi.

– Vadinasi, įvažiuoti į Rotušės gatvę iš šios pusės taip pat negalima?
– Ne. Čia galėtų važiuoti tik maršrutinis transportas.

Į porą klausimų sutiko atsakyti Biržų policijos komisariato viršininkas Marius Jablonskas.
– Kaip policija vykdo eismo priežiūrą rekonstruojamoje Rotušės gatvėje? Ar yra baudžiami kelio ženklų reikalavimų nepaisantys vairuotojai?
– Policija eismo priežiūrą Rotušės gatvėje vykdo bendrąja tvarka. Pastačius draudžiamąjį ženklą nuo Kęstučio gatvės pusės, buvo daug nusiskundimų, kad jo reikalavimų vairuotojai nepaiso. Netgi statėme policijos ekipažą. Iš pradžių įspėdavome, paskui baudėme, bet galop pasirodė, kad tai yra kova su vėjo malūnais. Vairuotojai vis tiek šį ženklą dažnai ignoruoja. Negalime viso dėmesio skirti vien vienos gatvės problemoms. Viskam turime skirti pakankamą dėmesį.
Policija dirba vadovaudamasi Lietuvos įstatymais, todėl jokių išimčių pažeidėjams Rotušės gatvėje, kaip ir bet kur kitur, nėra. Tačiau visada sakiau ir sakysiu, kad kelio ženklai pirmiausia pastatyti sveikos nuovokos žmonėms, kurie patys sąmoningai, o ne dėl policijos baimės jų reikalavimus vykdo. Prie kiekvieno ženklo pastatyti po policininką, deja, neturime galimybių.

Ką apie tai mano savivaldybės Kelių eismo saugumo komisijos pirmininkas Vytautas Džėja?
– Kaip biržiečiams ir miesto svečiams nepažeidus kelių eismo taisyklių reikalavimų pasiekti svarbius miesto objektus: SEB banko Biržų skyrių, Biržų regioninio parko direkciją, katalikų bažnyčią, sporto mokyklą ir kitus, esančius Rotušės gatvėje?
– Nepažeidus pasiekti šiuo metu niekaip neįmanoma.
Rotušės gatvė yra rekonstruojamas objektas. Jis yra nebaigtas ir neperduotas. Planuojama ją perduoti 2015 metų rudenį, rugsėjo mėnesį.

– Kodėl yra pastatytas motorinių transporto priemonių ir motociklų eismą draudžiantis ženklas prie įvažiavimo į Rotušės gatvę nuo Kęstučio gatvės pusės?
– Ženklas pastatytas rekonstrukciją vykdančios įmonės UAB „Gerbūsta“ iniciatyva. Kadangi rekonstrukcija nebaigta, gatvė neperduota naudoti, todėl eismas joje negalimas ir tas ženklas pastatytas. Baigus darbus ir perdavus gatvę, jis bus nuimtas.

– Vadinasi, tas ženklas laikinas?
– Taip. Jis bus nuimtas pasibaigus rekonstrukcijai.

– O ar ne per ilgai vienoje pagrindinių gatvių stovi eismą draudžiantis laikinas ženklas?
– Nuo bendro rekonstrukcijos darbų grafiko nėra atsiliekama. Visus darbus buvo numatyta atlikti per ketverius metus. Tai ir bus padaryta. Jau yra sudarytas darbų grafikas paskutiniam rekonstrukcijos etapui. Visi darbai planuojami baigti 2015 metų rugpjūčio mėnesį. Rekonstrukcija užsitęsė todėl, kad toks buvo numatytas finansavimo grafikas. Pinigai buvo gaunami dalimis, todėl ir darbai vykdomi dalimis. Šiuo metu jau yra gautas visas reikiamas finansavimas darbams užbaigti.

– Ar nebuvo svarstoma kaip nors išspręsti šią užsitęsusią eismo ribojimo problemą?
– Buvo bandymų. Į savivaldybės Kelių eismo saugumo komisijos posėdį kvietėme UAB „Gerbūsta“ darbų vykdytoją Vytautą Žilių, tačiau sutikimas nuimti draudžiamąjį ženklą nebuvo gautas.

– Kaip planuojama sutvarkyti eismą Ligoninės gatve? Šiuo metu gatve pravažiuoti negalima, nes ji užtverta betoninėmis bordiūrų trinkelėmis.
– Visa likusi gatvės atkarpa nuo bažnyčios iki Vytauto gatvės bus išklota trinkelėmis. Eismas ja kol kas neleidžiamas dėl tų pačių priežasčių – darbai yra nebaigti. Baigus darbą ji bus atidaryta, tačiau įvažiuoti į Rotušės gatvę pro ją nebus galima. Prie Rotušės g. 1 namo bus įrengtos gėlių klombos, kurios atskirs gatves. Kad eismas būtų taip sutvarkytas, pageidavo Rotušės gatvės gyventojai, nes, padarius gatvę ištisai pravažiuojamą, ja važinėtų jaunimas, kuris dažnai nesilaiko eismo taisyklių, viršija greitį. Tai pakenktų eismo saugumui gatvėje. Tiesa, pačią Rotušės gatvę mes norėjome padaryti pėstiesiems. Tada būtų buvę įrengti žemesni bordiūrai, ji būtų buvusi patogesnė pėstiesiems. Bet miesto plane gatvė yra pažymėta kaip skirta automobilių eismui ir jos paskirties pakeisti nebuvo galima. Todėl ji liko tokia, kokia yra.

– Ar neplanuojama leisti automobilių eismą atkarpoje nuo Radvilos iki Ligoninės gatvių (palei bažnyčios tvorą)?
– Ši atkarpa priklauso aikštei. Tai nėra gatvės, skirtos eismui, dalis. Todėl eismas čia leidžiamas nebus.

– Ar neatrodo, kad toks eismo sutvarkymas ir kelių ženklinimas bus blogas pavyzdys ir pretekstas vairuotojams nesilaikyti kelio ženklų reikalavimų ir kitose miesto vietose?
– Žinoma, tai nėra geras pavyzdys biržiečiams. Sutinku, kad žmonės patiria nepatogumų. Bet yra kaip yra. Savivaldybės kaltės čia nėra.

Pokalbio metu dar buvo klausiama, kokiu teisės aktu vadovaudamasi darbus vykdanti įmonė pastatė eismą draudžiantį ženklą ir kodėl iš kitos Rotušės gatvės pusės, atkarpoje nuo Vytauto gatvės iki „Moki veži“ parduotuvės, eismas nėra ribojamas, nors tai yra tas pats objektas ir darbus jame vykdo ta pati įmonė. Konkrečių atsakymų į šiuos klausimus nebuvo. Na, bet bala nematė. Ženklai ženklais, rekonstrukcijos rekonstrukcijomis, o biržiečiai, matyt, iki rudens dar pakulniuos pėsti išsvajota Rotušės gatve. O gal bėrį su bričkele kur nors nebrangiai ras? Nauda visokeriopa. Kuras nebrangus, važiuoti į banką ir į bažnyčią galima policijos nebijant, o gal ir kokį pavargusį pėsčią turistą pavėžėti.
Arūnas Noreika

Nuotraukoje:Rotušės gatvės pradžioje esantis ženklas draudžia motorinių transporto priemonių eismą, bet draudimo mažai kas paiso.

siaures_rytai


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: