Žygiuoja Panevėžio jūros skautai.

,,Šarūno“ jūros skautų draugovė

Panevėžyje pirmieji skautai įsikūrė 1920 metais. Pirmoji įkurta draugovė buvo ,,Kęstučio“ skautų draugovė. Jį įkurta 1920 metų spalio mėnesį. Jos įkūrėjas karininkas Vladas Rozmanas.

1924 metais rugsėjo 15 dieną prie ,,Kęstučio“ draugovės įsisteigė vandens skautų skiltis. Jai vadovavo Br. Mikelevičius( Michelevičius). Panevėžio vandens skautai buvo labai veiklūs. Vandens skautai mokėsi plaukioti valtimis Nevėžio upėje. Jau antrą vasarą po įsteigimo plaukė valtimi Nevėžiu į Kauną. Tuo metu kelionės upe buvo retas reškinys. Žygis vyko 2 valtimis. Vadovavo žygiui paskautininkis Br.Mikelevičius.

1925 metais vasario 6 dieną vandens skiltis tapo ,, Šarūno“ vardo vandens skautų draugove. Jai vadovavo Br. Mikelevičius. Jis draugovei vadovavo iki 1929 metų. Jos įkūrimas įformintas Vyriausio skautininko Vsevolodo Šenbergo įsakymu 1925 metais kovo 3 dieną. Vėliau vandens draugovė buvo pavadinta jūros draugove. Draugovės globėju išrinktas Panevėžio valstybinės gimnazijos piešimo mokytojas Juozas Kaminskas. Jis dalyvavo Nepriklausomybės kovose 1918-1920 metais. Jūros skautų tarpe ypač reiškėsi Henrikas Čerkesas. Jis prie baidarės įtaisė bures ir su kitu jūros skautu Šventąja, Nerimi ir Nemunu nuplaukė iki Tauragės. 1926 metais ,, Šarūno“ draugovės pakartotas žygis valtimis Nevėžio upe iki Kauno ir atgal.1926 metais iš Panevėžio rajono skautų tunto išbraukta ,,Šarūno“ draugovė, nes ji prisidėjo prie Lietuvos jūrų skautijos. 1926 metais gruodžio 1 dieną Lietuvos jūrų skautų grupė grąžinta į Lietuvos skautų broliją. 1927 metais kovo 13 dieną Broniui Mikelevičiui suteiktas skautininko laipsnis.

1928 metais A. Jurgutis įkūrė antrą jūros skautų junginį Panevėžyje ,,Mindaugo“ laivą. Jo padėjėju buvo H. Čerkesas.1930 metais Henrikas Čerkesas užėmė pirmą vietą Lietuvoje sprendžiant galvosūkius ,,Skauto aido“ laikraštyje už 1929-1930 metus. Jam įteikta dovana skautiška kuprinė. Jos vertė 45 litai.1931 metais balandžio 23 dieną Henrikui Čerkesui suteiktas paskautininkio laipsnis. 1933 metais paskautininkis Henrikas Čerkesas su skiltininku Balsevičium nuo liepos 23 dienos iki rugpjūčio 8 dienos atliko kelionę luotu, plaustu ir valtimi iš Salų dvaro iki Klaipėdos. Viso nuplaukė 471 kilometrą. Tas žygis buvo įvertintas kaip geriausias žygis Lietuvoje. Už tuos pasiekimus jūros skautai gavo premiją – palapinę. Tuo metu Henrikas Čerkesas jau priklausė Kauno skautų tuntui. H. Čerkesas gimė 1912 metais gegužės 4 dieną Ukmergėje.1931 metais Henrikas Čerkesas baigė Panevėžio gimnaziją. 1931 metais įstojo į Karo mokyklą ir 1932 m. baigė 7 kariūnų aspirantų laidą. Nuo 1932 metų mokėsi Kaune Vytauto Didžiojo universitete. Studijavo technikos mokslus. Gyvendamas Kaune taip pat buvo skautų draugovės draugininku.1935 metais sausio mėnesį atvyko į Alytų dirbti miesto gimnazijoje kūno kultūros ir gimnastikos mokytoju. Tapo Alytaus tunto tuntininku. 1935 metais sausio mėnesį susirgo ir mirė sausio 18 dieną. Iškilmingai palaidotas senosiose Panevėžio miesto kapinėse.

1932 metais ,, Šarūno“ draugovės jūros skautai jau turėjo styginį orkestrą. Jame grojo 15 jūros skautų.1935 metais ,, Šarūno“ draugovėje buvo 30 skautų ir jiems vadovavo vyr. skautininkas K. Grigaitis. 1936 metai ,, Šarūno“ draugovės 6 jūros skautai nuplaukė per 9 dienas 400 kilometrų ir pasiekė Klaipėdą. Vėliau iš vyresnių skautų išaugo skautai – vyčiai. Jūros skautai tapo būsimųjų jūreivių ruošimo mokykla.

1938 metais Panevėžyje įkurtas Jūrų skautų ,,Vyties“ laivas. Jame buvo 10 skautų.1938 metais lapkričio 13 dieną Subačiuje įsteigtas ,,L.K. Margio“ jūros skautų laivas. Jį globojo pradinės mokyklos mokytojas J. Karazija. Laivo vadu buvo skautininkas J. Juozapaitis.1939 metais gegužės 6 dieną ,,Vytauto“ ir ,,Vyčio“ laivų įgulos surengė gražų vakarą. Buvo surinktos nemažos aukos.

Panevėžio jūros skautai gražiai sutvarkė prie Nevėžio upės savo prieplauką. Ji buvo seniau įrengta, bet pavasario potvynis ją apgadino. Panevėžio jūrų skautai buvo vieni aktyviausių Lietuvoje.
Fotonuotraukose :

Nr.1 Žygiuoja Panevėžio jūros skautai.
Nr.2 H. Čerkeso kapas senosiose Panevėžio kapinėse.
Nuotraukos iš M. Dirsės kolekcijos.

Donatas Pilkauskas

 


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: