Saugotinus medžius kirto be leidimo

Rokiškio rajono agentūra gavo pranešimą apie tai, kad Jūžintų seniūnijoje Rokiškio rajone, Meldučių ir Ragelių kaimuose iškirsti medžiai, kurie gali būti saugotini.

Agentūros specialistai kirtavietėse pamatavo nukirstų medžių kelmus ir nustatė, kad nukirsti medžiai atitinka LR Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 206 „Kriterijai, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašas“, sąrašo 3.11 p. kriterijų – auga valstybinėje ir privačioje žemėje kaime ir deklaruotuose laukuose, t.y. nukirsti medžiai augo privačioje žemėje kaime. Iš viso Ragelių kaimo kirtavietėje pamatuoti 36 pušų kelmai ir 2 beržų kelmai, kurių kelmo skersmuo virš 20 cm, Meldučių kaime – 5 pušų, 4 eglių, 4 beržų ir 1 klevo kelmai, kelmų skersmuo virš 20 cm. Rokiškio savivaldybės administracijos Jūžintų seniūnija informavo rajono agentūrą, kad žemės savininkai dėl leidimų saugotiniems medžiams kirsti nesikreipė. Šiuose kirtimuose yra trys dalyviai – žemės savininkai, kertanti medžius įmonė bei tarpininkai. Kam teks administracinė atsakomybė ir atlyginti gamtai padarytą žalą, – vyksta tyrimas, žala skaičiuojama. Tyrimą apsunkina tai, kad ir žemės savininkai, tarpininkai ir kirtėjai gyvena kituose rajonuose. Žemės savininkai teigia, kad jų žemės sklypuose saugotinų želdinių nėra, tačiau dėl medžių kirtimo tarėsi su kirtėjais, kad pasirūpintų leidimais, jeigu tokių reikėtų. Leidimų reikėjo, nes nukirsti medžiai atitinka saugotinų medžių kriterijų. Kaime sklando gandai, kad medžiai kertami visi, be išimties, biokuro gamybai. Ir tai akivaizdu, nes iškirstos net pušaitės, kažkada sodintos eilėmis, netolimoje ateityje jau galėjo būti gražus miškas.

Norime dar kartą priminti žemės savininkams, kad leidimų išdavimo tvarką nustato LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 patvirtintas „Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos Aprašas“. Leidimo saugotinų želdinių kirtimui ar kitokiam pašalinimui nereikia, kai šiuos darbus organizuoja žemės savininkas ar naudotojas ir šie želdiniai auga:
-pylimų (polderių) šlaituose, melioracijos griovių (išskyrus sureguliuotas upes ir upelius) šlaituose ir jų apsaugos zonose;
– ant pastatų stogų, pamatų ar kitų jo dalių.

Leidimas galioja vienus metus nuo jo išdavimo.

Neturint Leidimo (jis išduodamas per 5 darbo dienas, įvykdžius darbus), galima šalinti (kirsti) vėjo, sniego, žaibo ar dėl kitų priežasčių išverstus, nulaužtus medžius, genėti, kai jie kelia pavojų žmonėms, pastatams ir statiniams ar eismui, jei darbus vykdo žemės ar želdynų ir želdinių savininkas, valdytojas ar jo įgaliotas asmuo.

Už savavališką saugotinų želdinių kirtimą, genėjimą ar kitokį pertvarkymą fiziniai ir juridiniai asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Rokiškio rajono agentūros vedėja Danutė Baronienė

 


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: