Savanorio Stasio Banelio120-osios gimimo metinės

Stasys Banelis gimė 1897 m. rugpjūčio 3 d. Panevėžio apskrities Piniavos valsčiaus Vilkapievių kaime. Carinės okupacijos metais baigė 3 pradžios mokyklos klases. Vokiečių okupacijos metais mokėsi privačiai, baigė reporterių bei korespondentų kursus Kaune, įgijo raštvedybos specialybę. Nuo 1919 m. vasario 19 d. įstojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę, iki 1921 m. gruodžio 3 d. kovojo už Lietuvos Nepriklausomybę. Vėliau dirbo Panevėžio šaulių rinktinėje raštvedžiu ir kuopos vadu. Kaip savanoris Panevėžio apskrities Panevėžio valsčiuje Pinigėlių kaime gavo 11 ha žemės. Stasys Banelis buvo aktyvus laikraščių „Panevėžio balsas“ ir „Mūsų kraštas“ bendradarbis, taip pat rašė straipsnius respublikiniams laikraščiams.

Panevėžyje įsikūrus muziejui, Stasys Banelis tapo pirmuoju jo prižiūrėtoju. Dar tik muziejui kuriantis, gamtininko Jurgio Elisono iniciatyva kraštotyrininkas mėgėjas Stasys Banelis buvo išsiųstas į Kauną ir ten mokėsi iš profesoriaus Tado Ivanausko asistentų bei preparatorių gaminti paukščių ir žvėrelių iškamšas, daryti žuvų ir kitų gyvūnų preparatus gamtos skyriaus ekspozicijai.

Jis aktyviai dalyvavo ir Panevėžio apskrities savanorių kūrėjų sąjungos veikloje. 1928 m. išrinktas II Panevėžio apskrities savanorių valdybos nariu. Valdybos pirmininku išrinktas miesto burmistras Tadas Chodakauskas, valdybos nariais išrinkti Stasys Balčas, Bronius Antanaitis, Pranas Aižinas ir Stasys Banelis.

Stasio Banelio nuopelnai buvo įvertinti ir kaip aktyvaus savanorio. 1930 m. kaip Panevėžio krašto savanoris jis vyko į savanorių suvažiavimą Kaune. 1931 m. prezidento Antano Smetonos dekretu Stasys Banelis apdovanojamas Vytauto Didžiojo ordino III laipsnio medaliu. Šis medalis skiriamas už nuopelnus sėkmingai dirbant valstybės tarnyboje.

1931 m. gegužės 1 d. Stasys Banelis paskirtas Panevėžio apskrities valdybos statybos skyriaus raštvedžiu su 280 litų per mėnesį atlyginimu. Jis tuo metu turėjo tris vaikus: sūnų Algirdą, gimusį 1924 m. liepos 26 d., Vytautą, gimusį 1926 m. vasario 26 d. ir Algimantą, gimusį 1931 m. vasario 27 d.. Valstybės tarnautojo Stasio Banelio šeimai su trimis vaikais buvo paskirta 20 litų per mėnesį parama. Statybos skyriaus raštvedžiu Stasys Banelis dirbo iki 1933 m. birželio 15 d., kai savo paties prašymu buvo iš darbo buvo atleistas.

1931 m. birželio 23 d. Panevėžio miesto savivaldybės statybos komisijos posėdyje Stasiui Baneliui buvo leista nuosavame žemės sklype Varpo gatvėje statyti medinį gyvenamąjį namą ir sandėliuką. Nuo statybų mokesčio miesto savivaldybei atleistas, nes tuo metu buvo apskrities savivaldybės tarnautojas.

Šalia minėtos veiklos, Stasys Banelis dalyvavo savanorių ugniagesių organizacijos veikloje.
1944 metais, vengdamas represijų, Stasys Banelis su šeima pasitraukė į Vakarus. Iš pradžių gyveno Vokietijoje. Vėliau persikėlė gyventi į Kanadą. Dirbo Toronto Lietuvių namų valdybos vicepirmininku ūkio reikalams. 1954 m. liepos 1 d. įsteigtas pirmasis šaulių padalinys išeivijoje – Toronto šaulių klubas. Steigiamajame susirinkime dalyvavo ir Stasys Banelis. Aktyvia visuomenine veikla jis pasižymėjo ir emigracijoje.

Fotografijoje:

Savanoris Stasys Banelis 1919 m.

Nuotrauka iš Panevėžio kraštotyros muziejaus rinkinio

Donatas Pilkauskas


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: