Savarankiško gyvenimo namai – kaip realybės šou

Į naujuosius savarankiško gyvenimo namus besikraustančius naujakurius galima pavadinti realybės šou dalyviais. Socialinės paramos skyriaus atrinkti žmonės turi bandyti išgyventi be elektros ir vandens.

Ilgai statytų, projektuotų bei perprojektuotų savarankiško gyvenimo namų kieme pasirodė pirmieji būsimi šio namo gyventojai. Kadangi gražus namas ir erdvus jo kiemas – visiems kaip ant delno, biržiečiai su liūdesiu žvelgė į būsimus namo gyventojus – senus ir ligotus žmones.

„Išėjo močiutė į kiemą, o jame nėra jokio suolelio. Tai nejaugi šitokį objektą ligotiems žmonėms kuriant nebuvo galimybės ir suolelius ar kokią kiemo pavėsinę pastatyti?“ – stebėjosi į redakciją skambinęs žmogus.

Kitas kvartalo gyventojas pasakojo regėjęs, kaip patrepinėjo moterytė ant cemento grindinio, pro kurio trinkelių tarpus jau gausiai želia žolė. Matėsi, kad bijo jos minti – gal galvojo, kad čia toks specialus apželdinimas grindinio tarpams tvirtinti. Bandė eiti ant pievos, tačiau kojos kliuvo už nelygumų ir klimpo tarsi į durpes.

Apsilankius garsiuosiuose savarankiško gyvenimo namuose paaiškėjo, kad ne suoleliai yra pagrindinė šių savivaldybės įsteigtų namų problema. Į paskirtus butus jau keliasi žmonės, tačiau pastate nėra nei elektros, nei vandens.

Biržų rajono savivaldybės duomenimis, savarankiško gyvenimo namo bendra vertė (su projektavimu, baldais, įranga) 867,6 tūkst. Eur. Statybos darbų vertė sudaro 813 tūkst. Eur.

Projekte suolelių nebuvo

„Mums sako, kad projekte suolelių nebuvo. Nebuvo, aišku, ir tvoros. Dabar iš karto, kai tik pradėsime dirbti, rašysime prašymus dėl šių statinių įrengimo“, – sakė kieme sutikta savarankiško gyvenimo namų pagrindinė šeimininkė – socialinė darbuotoja Vida Misiūnienė. Anot darbuotojos, suoleliai kieme ypač reikalingi. Būtina ir kiemą juosianti tvora, nes teritorijoje lankosi svetimi žmonės. Jie čia palieka girtuoklysčių pėdsakų.

Į naują būstą pamažu besikraustantys žmonės dabar kieme gali prisėsti tik netoliese esančioje autobusų stotelėje.

Naujakurė jaučiasi tartum danguje, tačiau jis tamsus

Praėjusį antradienį savarankiško gyvenimo namų pastate lankėsi „Šiaurės rytai“. Pasak socialinės darbuotojos padėjėjos Virginijos Pranckūnienės, name yra 15 butų, keturi iš jų skirti gyventi dviem žmonėms. Iš viso naujame name galima apgyvendinti 20 žmonių. Jau paskirti šeši butai, kuriuose netrukus apsigyvens naujuosius namus apžiūrėję ir su tvarka susipažinę naujakuriai. Vieno buto būsima gyventoja kol kas neapžiūrėjo – moteris gydoma ligoninėje.

Su gyventojais name darbo dienomis kasdien nuo 8 iki 17 valandos bus socialinė darbuotoja V. Misiūnienė ir jos padėjėja V. Pranckūnienė. Per naktį, nuo 17 iki 8 valandos, dirbs budėtojos. Šias pareigas užims trys moterys.

Pirmoji į naująjį būstą daiktus vežtis pradėjo vieniša 68 metų biržietė Stasė Šoblickaitė. Gyvenusi ji V. Kudirkos gatvėje būste, kurį esą jau išsipirkusi lengvatinėmis sąlygomis. Senasis butas, palyginus su dabartiniu, skiriasi kaip diena nuo nakties.

„Ten buvo drėgna, malkas turėjau nuolat deginti, kad nesušalčiau. Nebuvo jokių patogumų, o čia dabar patekau kaip į dangų“, – džiaugėsi S. Šoblickaitė. 1947 metais gimusi ir osteoporozės kamuojama moteris sakė patyrusi ne vieną kaulų lūžį. Ji labai dėkinga už pagalbą verslininkui Sauliui Balčiūnui, kuris davė mašiną pervežti turtui.

O to turto, su kuriuo skirtis nelengva, septintą dešimtį baigianti moteris turi nemažai. Naujame bute jau atvežti maišai – toli gražu ne paskutiniai. Pirmiausia bute vietą rado daugybė S. Šoblickaitės tapytų paveikslų. Pamažu išpakuojamos ir dažyto cemento skulptūros.

Ant naujos elektrinės viryklės – senos dujinės metalinis dangtis, šeimininkės išgražintas paukščiais.

„Čia dar ne viskas, aš daug paveikslų turiu – mažesnių ir didesnių. Va, didelis tai balkone tilpo“, – rodė erdviame ir šviesos pilname balkone pastatytą didelių gabaritų piešinį.

Moters patogumui – puiki tualeto ir dušo kambario santechnika, pritaikyta judėjimo negalavimų turintiems žmonėms. Naujutėlis šaldytuvas, spintelės ir drabužinės spintos džiugina gyventoją. Pasak jos, daug drabužių ir daiktų bute galima sutalpinti. O kas netilps, moteris sako pasiryšianti išmesti.

Reikia tikėti, kad tokie supratingi bus ir kiti naujakuriai, sugebėsiantys į naujus butus atsivežti ne viską, kas užgyventa. Norisi pajuokauti, kad antraip gali neišlaikyti pastato konstrukcijos – sienos naujame name ir taip jau skyla.

O visos tikrosios bėdos pasimatys tada, kai name užvirs gyvenimas, kuris kol kas be vandens ir be elektros. Pasak socialinės darbuotojos V. Misiūnienės, „Lesto“ elektros energiją tiekti ims tik tada, kai dauguma butų bus apgyvendinti. Todėl dabar būsimi gyventojai būstus apžiūrėti ir daiktus juose dėlioti gali tik dienos šviesoje.

S. Šoblickaitė sakė kol kas naujuose namuose, kuriuose nėra vandens ir šviesos, nenakvosianti – nakčiai grįšianti į „šimto metų senumo“ namą V. Kudirkos gatvėje.

Tačiau paaiškėjo, kad yra gyventojų, naujame būste turėjusių kentėti ir be šviesos, ir be vandens.

Tamsoje ir be tualeto

Kadangi antradienį prie savarankiško gyvenimo namų vyko intensyvus naujakurių judėjimas ir jų turto kraustymas, „Šiaurės rytai“ pasidomėjo, ar tikrai visi pirmieji naujakuriai pasekė Staselės pavyzdžiu ir nakčiai grįžo į senuosius būstus.

Pasirodo, kad yra žmonių, kurie naiviai pateko į „išgyvenimo šou“ pavadinti galimas sąlygas.

Keliolika minučių po 19 valandos nuvykus į ligotų žmonių savarankiškam gyvenimui su socialine priežiūra skirtą namą, durys buvo užrakintos. Pastato viduje tvyrojo aklina tamsa.

Išvydusi automobilio šviesas ir išgirdusi beldimą prie durų atėjo budėtoja. Išsiaiškinusi, kad atvykėlė nori aplankyti naujakurius, moteris paprašė dokumento ir atvėrė duris.

Budėtoja per koridorių ėjo pasišviesdama mažu prožektoriuku.

„Gerai, kad atsinešiau iš namų, nes elektra dar neįjungta“, – paaiškino moteris. Pastato viduje tvyrojo tamsa, kurią vietomis sklaidė tik nuo gatvės žibintų pro langus krintanti šviesa. Kaštonų kvartale žibintai dega iki 24 valandos, o rytą gatvėse šviesa uždegama 4.30 val. ir išjungiama pradėjus aušti. Tad nuo šio laiko iki aušros savarankiško gyvenimo namų žmonės gali naudotis gatvių šviesa. O štai kitomis elektros energijos reikalaujančiomis priemonėmis (virduliais, viryklėmis, televizoriais, barzdaskutėmis ir pan.) žmonės naudotis neturi galimybės.

Negali ir nueiti į prabangius dušus bei tualetus. Iš kranų ir klozetų nebėga vanduo.

„Galėjo man pasakyti, kad nėra nei elektros, nei vandens, tai būčiau dar visų daiktų neatsivežęs. O dabar neturiu ką daryti, nėra kur grįžti, todėl teks bandyti gyventi čia“, – liūdnai porino žmogelis. Beje, rytojaus dieną jis skambino į redakciją, prašė neskelbti pavardės, nes visos namo problemos esančios tik jo problemos.

Pas rajono ūkininką glaudęsis 68 metų vyriškis į naują butą atsivežė tvarkingai supakuotus daiktus bei drabužius, televizorių, savo šaldytuvą. Sakė, turintis ir kompiuterį.

„Kas iš to, jeigu negaliu naudotis. Tai pasiklojau lovą, gulėsiu, kol išauš“, – sutrikęs aiškino naujakurys.

Pasiteiravus, kur eis atlikti gamtinių reikalų, žmogus paaiškino, kad bandys kentėti. Jo organizmas tą leidžiantis.

Budėtoja vyriškiui sakė, kad prireikus jis gali ateiti į administracijos tualetą. Toje pastato pusėje vandens yra, nes reikia plauti patalpas. Trūksta tik elektros. Moteris budi tamsoje.

Liepė kraustytis, elektros ir vandens teks palaukti?

Savarankiško gyvenimo namai yra perduoti Biržų rajono socialinių paslaugų centrui. Iš darbo atleidus aplaidžiai į žmonių slaugą žiūrėjusią centro direktorę Aldoną Šaknienę, laikinąja vadove buvo paskirta socialinė darbuotoja Rita Kuginienė.

Vadybinių problemų nuolat draskytai, o dabar nuolatinio vadovo neturinčiai ir nelengvus laikus išgyvenančiai įstaigai atiteko dar vienas „karštas“ taškas.

„Už situaciją savarankiško gyvenimo namuose atsako Socialinių paslaugų centras. Problemas žinome, stengiamės jas, kaip įmanoma, greičiau spręsti, tačiau yra ir laikino vadovavimo Socialinių paslaugų centrui problema. Jei tik pavyks, būtina kuo greičiau skelbti konkursą nuolatiniam centro vadovui“, – sakė Biržų rajono savivaldybės administracijos direktorius Rimantas Pauža.

„Taip, už viską, kas vyksta savarankiško gyvenimo namuose, yra atsakingas mūsų centras. Jį mums tiesiog atidavė, o dabar turime kuo skubiau apgyvendinti žmones. Todėl paskelbėme, kad nuo pirmadienio jie gali kraustytis į naują namą“, – „Šiaurės rytams“ sakė Socialinių paslaugų centro direktorės pareigas laikinai einanti R. Kuginienė.

Pastebėjus, kad žmonėms apsigyventi naujame name leista dar neįjungus elektros ir vandens, vadovė atsakė, kad šie reikalai bus tvarkomi apgyvendinus butus.

Pasak R. Kuginienės, bendrosiose patalpose vanduo yra. O su kiekvieno buto savininku bus sudaromos atskiros sutartys dėl elektros ir vandens tiekimo. Tuomet ir bus tiekiama elektros energija bei vanduo. Kiek laiko tai užtruks, sunku pasakyti.

Kas sėkmė, o kam – išbandymas

2015 metų pradžioje prieš rinkimus savivaldybės interneto puslapyje buvo spausdinta daug informacijos apie sėkmę vykdant projektus. Tarp jų – ir apie itin sunkiai gimusius ir iki šiol dorai gyvenimui neparengtus savarankiško gyvenimo namus.

„Savarankiško gyvenimo namų pastato bendras plotas – 798,80 kv. m. Jame 2 aukštai, 15 butų. Projekto vertė – 2 mln. 469 tūkst. litų. (Biržų rajono savivaldybės dalis – 15 proc.). Patenkinus Biržų rajono savivaldybės prašymą, projekto įgyvendinimui numatoma papildomai skirti 582 tūkst. litų. Savarankiško gyvenimo namuose numatoma apgyvendinti 20 asmenų. Projekte numatyta, kad gyventojai bus aprūpinti būtiniausiais baldais. Namuose įrengtos patalpos socialiniam darbuotojui bei bendras poilsio kambarys savarankiško gyvenimo namų gyventojams. Savarankiško gyvenimo namai pritaikyti neįgaliesiems: platesni koridoriai, kad patalpose būtų galima važinėti vežimėliu, erdvesnės laiptinės, didesni vonios kambariai, uždari balkonai. Pastate bus įrengtas keltuvas, o prie pastato – specialūs privažiavimai, pritaikyti žmonėms su regėjimo negalia. Numatytos specialios patalpos socialiniam darbuotojui bei bendras poilsio kambarys savarankiško gyvenimo namų gyventojams.

2014 m. Biržų rajono savivaldybėje buvo įgyvendinami 69 projektai. Iš jų 58 įgyvendinti arba baigiami įgyvendinti. Sėkmingas projektų įgyvendinimas buvo viena iš priežasčių Biržų rajono savivaldybei gaunant „Auksinės krivūlės“ apdovanojimą bei Lietuvos savivaldybių indekse iš 48 vietos pakylant į 10-ąją“, – apie sėkmę rašė buvę savivaldybės vadovai.

 

Alfreda Gudienė

Nuotraukoje: „Patekau kaip į dangų“, – naujuoju būstu džiaugėsi artimųjų neturinti, ligų kamuojama Stasė Šoblickaitė. Gyventi naujuose namuose ji sakė kol kas negalėsianti, nes dar nėra elektros ir vandens.

siaures_rytai


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: