Šiandien Panevėžyje prasideda moksleivių priėmimas į 1-ąsias ir 5-ąsias klases

Rytoj, sausio 5 d. 8 val. pradedamas mokinių priėmimas į Panevėžio miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 1-ąsias ir 5-ąsias (jei mokinys keičia mokyklą) klases.

Į Alfonso Lipniūno progimnaziją, Vytauto Žemkalnio gimnaziją ir specialiąsias mokyklas mokiniai priimami pačiose mokyklose.

Į „Aušros“, „Ąžuolo“, Beržų, Rožyno, „Saulėtekio“, „Šaltinio“, „Vilties“, „Vyturio“, „Žemynos“ progimnazijų, Pradinės ir Mykolo Karkos pagrindinės mokyklų 1-as, 5-as klases mokiniai priimami centralizuotai Švietimo skyriuje.

Pirmumo teise bus priimami vaikai, gyvenantys (deklaravę gyv. vietą) mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Jei prašymų pagal mokyklos aptarnaujamą teritoriją yra daugiau nei galima priimti vaikų į nustatytą klasių skaičių, priimama atsižvelgiant į gyvenamosios vietos deklaravimo datą.

Negyvenantys (deklaravę gyv. vietą kitų mokyklų aptarnavimo teritorijose) mokyklos aptarnavimo teritorijoje priimami į likusias laisvas vietas  pagal prašymų gavimo datą ir laiką. Jei prašymų yra daugiau nei laisvų vietų, pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokiniai, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu jau mokosi mokykloje, arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys, pateikus pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus

 Iki vasario 28 d. teikiamas pirmumas tiems, kurie gyvena (deklaravę gyv. vietą) mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Nuo kovo 1 d. teritorinis pirmumas nebeteikiamas, tęsiamas priėmimas į laisvas vietas pagal prašymo gavimo datą ir laiką.

Pateikiami dokumentai:

1. prašymas:

1.1 1A priedas skirtas centralizuotai priimamiems į 1-ą klasę mokiniams, gyvenantiems mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, 1B priedas – mokiniams, negyvenantiems mokyklos aptarnavimo teritorijoje;

1.2. 2A priedas – centralizuotai priimamiems į 5-ą klasę mokiniams, gyvenantiems mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, 2B priedas – mokiniams, negyvenantiems mokyklos aptarnavimo teritorijoje);

2. vaiko asmens dokumento (gimimo liudijimo, paso ar tapatybės kortelės) kopija.

3. Pradinio išsilavinimo pažymėjimas ir jo kopija (į 5-ą klasę, pateikiama birželio mėn., pasibaigus ugdymo pocesui ).

Esant būtinumui gali būti pateikti pirmumo kriterijus patvirtinantys dokumentai (Pedagoginės-psichologinės tarnybos pažyma dėl specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiojo ugdymo skyrimo, pažyma iš mokyklos, kurioje jau mokosi broliai ar seserys).

Pastabos: Vaiko sveikatos pažymėjimo, gyvenamosios vietos deklaravimo pažymos  pateikti nereikia.              

Prašymas ir pridedami dokumentai Švietimo skyriui teikiami tik nuotoliniu būdu. 

Prašymus ir pridedamų dokumentų skaitmenines kopijas galima siųsti el. paštu priemimas.mokyklos@panevezys.lt nuo sausio 5 d. 8 val. (išsiųsti anksčiau neregistruojami).

 El. paštu siunčiami prašymai gali būti pasirašyti elektroniniu parašu arba paprastu  parašu (siunčiami nuskenuotiužpildytas ir pasirašytas atitinkamos formos prašymas, vaiko asmens dokumentas (gimimo liudijimas, pasas ar tapatybės kortelė), esant būtinumui – kiti dokumentai).

Asmenys, išsiuntę prašymus el. paštu, apie prašymų gavimą bus informuojami el. paštu.

Informacija teikiama  tel. (8 45) 501 386, el. paštu laima.matuzeviciene@panevezys.lt.

Dėl priėmimo į Savivaldybei nepriklausančias Vytauto Mikalausko menų  ir Kazimiero Paltaroko gimnazijas kreiptis į pačias gimnazijas.

Prašymų formas rasite www.panevezys.lt-Gyventojams – Švietimas.


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: