G. Kartano nuotr.

Skelbiamas papildomas kvietimas Panevėžio miesto darbdaviams kompensacijai gauti

Panevėžio miesto savivaldybė kviečia miesto darbdavius teikti papildomas paraiškas jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programai. Rezervinio sąrašo paraiškos bus finansuojamos, jei programoje bus likę lėšų.    

Praėjusiais metais dalis minėtai programai skirtų lėšų liko nepanaudota, kai jaunuoliai neišdirbo viso finansuojamo termino, todėl šiemet nuspręsta skelbti papildomą kvietimą darbdaviams teikti paraiškas jaunuolių įdarbinimo kompensacijoms gauti. Atkreipiame dėmesį, kad tai yra rezervinis sąrašas ir kompensacijos bus išmokamos atsižvelgiant į tai, koks bus likęs tikslinių lėšų likutis.

Dar pavasarį, paskelbus jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą, sulaukta 51 paraiškos. Gavus papildomų lėšų iš valstybės biudžeto, šiemet bus kompensuotos visų programoje jau dalyvaujančių darbdavių išlaidos.

Primename, kad jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa siekiama didinti jaunimo motyvaciją vasaros atostogas leisti turiningai, paskatinti kituose miestuose studijuojantį jaunimą rinktis darbo vietą Panevėžyje, skatinti niekur nedirbantį ir nesimokantį jaunimą integruotis į darbo rinką, skatinti jaunus žmones įgyti praktinių įgūdžių ir įsidarbinti įmonėse, diegiančiose inovatyvius sprendimus.

Darbdaviui už įdarbintą visu darbo krūviu jauną žmogų (14–29 metų) per mėnesį gali būti kompensuojama 300 Euruž įdarbintą jaunuolį su negalia per mėnesį kompensuojama 400 Eur, pramonės įmonei už visu darbo krūviu įdarbintą darbingą jaunuolį ar jaunuolį su negalia per mėnesį kompensuojama 50 proc. nuo minimaliosios mėnesinės algos, t. y., 462 Eur. Jeigu jaunas žmogus dirba ne visu darbo krūviu, kompensacija skaičiuojama proporcingai pagal dirbtas darbo dienas. Jeigu jaunas žmogus dirba pagal suminę darbo laiko apskaitą, kompensacija skaičiuojama proporcingai pagal dirbtas valandas. Maksimali suma už vieną įdarbintą jaunuolį dviem vasaros mėnesiams sudaro 600 Eur, už vieną įdarbintą jaunuolį su negalia – 800 Eur, pramonės įmonei už vieną įdarbintą jaunuolį – 924 Eur. Programoje gali dalyvauti tik Panevėžio miesto teritorijoje veiklą vykdančios įmonės/įstaigos.

Kompensacija neskiriama jei: nepateikti visi reikiami dokumentai arba jie pateikti pasibaigus terminui, jaunuolis dirbo trumpiau nei 10 darbo dienų, nepriklausomai nuo darbo krūvio; darbdavys skolingas valstybinio socialinio draudimo fondui; kontroliuojant sutarties vykdymą buvo nustatyta pažeidimų ar nustatoma, kad darbdavys pažeidė prisiimtą įsipareigojimą, kad nėra susijęs su įdarbinamu jaunu žmogumi giminystės ryšiais, nurodytais nešališkumo deklaracijoje.

Programa skirta Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusiam jaunimui nuo 14 iki 29 metų. Programos eiga:

  • darbdavys, kartu su jaunuoliu užpildo ir pasirašo paraišką, kurią kartu su jaunuolio gyvenamosios vietos deklaracija atsiunčia el. paštu jaunimas@panevezys.lt;
  • gavęs teigiamą atsakymą, kad kriterijus atitinka, programoje dalyvauti gali ir kad į rezervo sąrašą įtrauktas, darbdavys įdarbina jaunuolį liepos-rugpjūčio mėnesiais (pasirinktinai);
  • Kai programoje lieka nepanaudotų lėšų darbdavys informuojamas el. paštu apie kompensacijos skyrimą, tarp Savivaldybės, darbdavio ir įdarbinto jaunuolio pasirašoma trišalė sutartis;
  • darbdavys po sutarties pasirašymo, t. y. iki einamųjų metų rugsėjo 30 d. (imtinai), siekdamas gauti jauno žmogaus, įdarbinto pagal programą, darbo vietos išlaikymo kompensaciją, pasibaigus sutarčiai, per 10 darbo dienų, bet ne vėliau negu iki einamųjų metų spalio 15 d., kartu su lydraščiu Savivaldybės administracijai pateikia sutartyje nurodytus jauno žmogaus įdarbinimo ir sąnaudų patyrimo pagrindimo dokumentus: sutarties kopiją, darbo laiko apskaitos žiniaraštį, darbo užmokesčio priskaitymo ir išmokėjimo žiniaraštį;
  • Savivaldybės administracijai patikrinus darbdavio pateiktus dokumentus, kompensacija išmokama darbdaviui į trišalėje sutartyje nurodytą banko sąskaitą.

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis. el. paštu jaunimas@panevezys.lt, tel. +370 687 06 229.

Komunikacijos skyrius


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: