Spalis – misijų mėnuo

Š.m. spalio 21 d. Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio dvasinis vadovas kunigas Dainius Kaunietis ir Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio taryba maldininkus maloniai pakvietė į dvasinį – tradicinį, kasmėnesinį susitikimą. Taip pat buvo pakviestos dalyvauti LKMS Pasvalio Katalikių Moterų Draugijos narės bei tikintieji, kurie nėra abejingi Rožinio maldai.

Nors ir sunkmetis, bet ankstų rytą Gyvojo Rožinio maldininkai rinkosi į Pasvalio parapijos bažnyčios šventorių. Juos čia su šypsena pasitiko ir maloniai pabendravo kun. Dainius. Į susitikimą atvyko maldininkai iš Joniškėlio, Daujėnų, Gulbinėnų, Krinčino, Pasvalio Skrebotiškio parapijų.

Atrakinus bažnyčios duris , maldininkai skubėjo Rožinio maldai. Ją vedė kun. Dainius Kaunietis.

Meldėmės už Panevėžio vyskupijos dvasininkus; už naujus pašaukimus į dvasinį luomą Lietuvoje ir visame pasaulyje bei kad Dievas atitolintų COVID – 19 viruso baisumus.

Šv. Mišias aukojo Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio dvasinis vadovas, Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaras kunigas Dainius Kaunietis ir alt. mons. Povilas Miškinis.

Po šv. Mišių visi maldininkai ir svečiai rinkosi į Pasvalio Šv. Jono parapijos bendruomenės namus. Čia kun. Dainius vedė katechezę

,,Mylėk Viešpatį, savo Dievą ( Mt 22, 25 – 40 ). Maldininkams labai patiko, pats katechezės turinys bei puikus pasirengimas jai. Ačiū kunigui Dainiui už atsidavimą ir rodomą dėmesį, o ypač pagarbą Gyvojo Rožinio maldininkams. Pasibaigus katechezei vyko trumpa Gyvojo Rožinio veiklos apžvalga. Būrelių vadovams buvo padėkota už maldas, ligonių ir vargdienių globą bei kitas gražias iniciatyvas.

Svečiai iš Pasvalio literatų klubo ,, Užuovėja” vadovė Regina Grubinskienė  bei vokalinis ansamblis ,, Šarma” iš Šilagalio ( Panevėžio r.) padovanojo poezijos ir muzikos valandą. Joje buvo skaitoma mūsų kraštiečio, šio ansamblio vadovo, ,, Užuovėjos ” klubo nario Jono Mališausko kūryba. Čia skambėjo posmai, muzika, dainos apie Viešpatį, Motiną, Gimtinę, Arklius, Gandrus, Ilgesį bei Rudenį.  Svečių meninę programą palydėjo plojimais bei džiaugsminga padėka.  Norime dar tarti ačiū Pasvalio literatų klubo ,, Užuovėja‘‘ vadovei Reginai Grubinskienei bei kraštiečiui – meno mylėtojui ir puoselėtojui Jonui Mališauskui už rūpestį, atvykstant į šį susitikimą.

Atsisveikinant svečiams ir visiems maldininkams buvo įteikti Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos paveiksliukai, ,, Meilės ir pagarbos” rožė bei saldumynų lauknešėliai.

Ir visiems palinkėta šv. Jėzaus Teresės Akvilietės žodžiais:

Nors kankinanti sausra tęstųsi ir visą gyvenimą, tebūna tvirtas (…) nustatymas neleisti Kristui su kryžiumi parpulti. Ateis laikas , kai jam bus viskas su kaupu atlyginta.

2020 m. spalio 21 d.                                           Vlada Čirvinskienė, Pasvalys


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Sponsored video


Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: