Starte – administracijos akibrokštas

Biržų rajono savivaldybėje darbą pradėjo tiesiogiai išrinktas naujas meras, tačiau rajono valdymo pultas kol kas yra administracijos rankose. Kai kurių valdininkų veiksmai ir ambicijos rodo, kad merui kol kas gali tekti dirbti nelegaliai – nežymint jo darbo laiko žiniaraštyje ir nemokant atlyginimo.

Politinio teatro tradicijos

Vadovavimą rajonui baigusi savivaldybės merė Irutė Varzienė sakė iš svečių girdėjusi, kad jai vadovaujant Biržuose tarybos posėdžiai buvo panašūs į spektaklius – netrūko dramų ir komedijų. Tačiau permainas žadėjusios koalicijos režisieriai taip ir nesugebėjo atskleisti kai kurių savivaldybės administracijos veikėjų tikrųjų vaidmenų ir įvertinti jų gebėjimų. Pastarieji neretai diktavo sąlygas ambicijų pritvinkusiems, tačiau talento valdyti ir drąsos prisiimti atsakomybę stokojantiems valdžios režisieriams. Kad spektaklių tradicija tęsiama, parodyta ir naujai išrinktos tarybos pirmajame posėdyje.

Posėdį puikiai parengusių Kanceliarijos skyriaus vedėjos Deimantės Prunskienės ir tarybos sekretorės Neringos Balčiūnienės darbą sugadino Teisės ir personalo skyriaus specialistės Kristinos Šimonienės paruoštas, tačiau teisės aktams prieštaraujantis sprendimo projektas.

Būtent šis dokumentas, jo atsiradimo aplinkybės ir balsavimas už jį parodė, kas vadovauja savivaldybei ir kokia yra tikroji politikų kultūra.

Darbo užmokesčio skyrimas – lyg patyčia

Į 8-ojo šaukimo Biržų rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę buvo įtrauktas sprendimo projektas dėl mero Valdemaro Valkiūno darbo užmokesčio nustatymo. Mero atlyginimo svarstymas pirmajame tarybos posėdyje Vietos savivaldos įstatyme nenumatytas. Todėl tokio sprendimo projekto teikime užkoduotas įstatymo pažeidimas.

Kad Vietos įstatyme yra teisinis kazusas, kurį netrukus turės išspręsti Seimas, Biržų rajono tarybą informavo posėdyje dalyvavusi Vyriausybės atstovė Rasa Šošič. Ji politikams patarė balsuoti naudojantis tarybos nario mandato suteikiančia teise laisvai apsispręsti.

Biržų taryboje dirbantiems politikams senbuviams, regis, tik to ir tereikėjo. Pasipylė klausimai, ar balsuodami už merui skiriamą darbo užmokestį jie nepažeis įstatymo.

Pritarę, kad meras V. Valkiūnas nusišalintų nuo klausimo svarstymo, senbuviai ėmė garsiai abejoti, kodėl vietoje mero posėdžiui ėmė vadovauti tarybos narė Danutė Martinkėnienė.

„Amžius turi privalumų“, – įstatymą paaiškino amžiumi vyriausia tarybos narė ne vienerius metus kartu posėdžiaujantiems kolegoms. D. Martinkėnienė kvietė į posėdžio tribūną Teisės ir personalo skyriaus vedėją Birutę Burbulienę, kad ši paaiškintų, ką reiškia į darbotvarkę įtrauktas įstatymui prieštaraujantis klausimas ir kokios gali būti balsavimo pasekmės.

B. Burbulienė sakė pritarianti Vyriausybės atstovei R. Šošič, kad mero darbo užmokesčio nustatymas pirmajame tarybos posėdyje nenumatytas Vietos savivaldos įstatyme.

Kodėl toks Teisės ir personalo skyriaus parengtas klausimas buvo įtrauktas į posėdžio darbotvarkę, nebuvo paaiškinta nei iš tribūnos, nei to paties skyriaus rengtame aiškinamajame rašte.

Kai kuriems politikams, regis, tik to ir tereikėjo, kad griūtų iki tol itin sklandžiai vykusio posėdžio darbas.

Balsavime dėl mero atlyginimo nustatymo dalyvavo 24 tarybos nariai. Iš jų 12 balsavo už mero darbo užmokesčio nustatymą, naudodamiesi tarybos nario mandato suteikta teise pareikšti laisvą valią.

Teisinio kazuso akivaizdoje vadovaudamiesi protingumo bei sąžiningumo kriterijais už projektą balsavo Aidas Vaitkevičius, Danutė Martinkėnienė, Mindaugas Balčiūnas, Viktoras Kurganovas, Arūnas Butėnas, Kęstutis Armonas, Ramunė Čigienė, Viktoras Rinkevičius, Dalius Drevinskas, Linas Vaitkevičius, Sigutis Štrėmas ir Vilius Trečiokas.

Deja, iki sprendimo priėmimo pritrūko vieno balso. Prieš balsavimą salėje aiškiai girdėjosi konservatorės I. Varzienės raginimas kolegoms nebalsuoti. Paaiškėjus balsavimo rezultatui, buvusi merė I. Varzienė, ką tik linkėjusi naujam merui išvengti politikavimo, negalėjo sulaikyti šypsenos.

Posėdžiui pasibaigus pasigirdo ir piktdžiugiškos politikų replikos, kad milijonierius meras dabar kurį laiką galės padirbėti ir be atlyginimo.

Nekompetencija ar kiaulystė?

Apie teisinį kazusą žinojo ir sprendimą dėl mero darbo užmokesčio ruošęs savivaldybės Teisės ir personalo skyrius. Šio skyriaus vedėjai Birutei Burbulienei savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu buvo pavesta iki balandžio 10 dienos organizuoti ir užtikrinti sprendimų, susijusių su savivaldybės administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo atleidimu iš pareigų ir pavedimu eiti laikinojo administracijos direktoriaus pareigas, projektų parengimą. Įsakyme nurodyta, kad prireikus skyrius privalo parengti sprendimus, susijusius su savivaldybės mero pavaduotojo ir administracijos direktoriaus skyrimu.

Apie mero atlyginimo nustatymą įsakyme nenurodyta.

Korespondentė bandė aiškintis, kodėl posėdžio darbotvarkėje vis tik atsidūrė įstatymui prieštaraujantis ir politikų sumaištį sukėlęs sprendimo projektas.

Už pirmojo naujai išrinktos tarybos posėdžio rengimą atsakinga savivaldybės administracija. Tą Vyriausioji rinkimų komisija dar kartą priminė visoms savivaldybėms, tarp jų ir Biržams.

Pasak tarybos sekretorės Neringos Balčiūnienės ir Kanceliarijos skyriaus vedėjos D. Prunskienės, sprendimo projektą dėl mero darbo užmokesčio nustatymo parengė ir pateikė Teisės ir personalo skyrius.

Dėl minėto klausimo įtraukimo į posėdžio darbotvarkę teisėtumo vyko diskusijos. Apie tai tartasi su Vyriausybės atstove, kitų rajonų kolegomis.

Teisiškai ginčytinas sprendimo projektas vis tik buvo parengtas. Pasak N. Balčiūnienės, Teisės ir personalo skyriaus specialistė K. Šimonienė jį atnešusi likus vienai dienai iki posėdžio. Pateikusi ir argumentą, kodėl šį kausimą būtina traukti į darbotvarkę. Specialistė paaiškino, kad be tarybos pritarimo meras V. Valkiūnas nebus laikomas dirbančiu ir negaus atlyginimo. Taip klausimas atsidūrė posėdžio darbotvarkėje.

Aiškinamajame rašte motyvų ir galimų teisinių kazusų projekto rengėja tarybos nariams nepaaiškino.

Atsakomybės kratosi

Administracijos direktoriaus įsakymu sprendimų projektus posėdžiui rengti turėjusio Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė K. Šimonienė laikėsi nuostatos, kad „viskas yra teisėta“. Specialistė mano, kad teisinio išsilavinimo neturintys žurnalistai negali vertinti jos rengtų projektų, kurie esą atitinka visus įstatymus.

Tai, kad K. Šimonienės sprendimo projektas buvo pateiktas tarybos nariams tinkamai nepaaiškinus teikimo motyvų ir galimų pasekmių, atsakomybės nemato nei pati rengėja, nei skyriaus vedėja B. Burbulienė. Abi šios Teisės ir personalo skyriaus specialistės mano, kad už tai atsakingos turi būti ne jos.

„Tai Neringa (kadenciją baigusios tarybos sekretorė N. Balčiūnienė – red.) galėjo neteikti. Aš galiu parengti ir dešimt projektų, o kada juos teikti, sprendžiu ne aš“, – dėstė telefonu kalbinta K. Šimonienė. Jos manymu, tarybai viską galėjo paaiškinti pats V. Valkiūnas arba po jo nusišalinimo posėdžiui vadovavusi D. Martinkėnienė.

Tokią pat nuomonę, tik kitais žodžiais išsakė ir skyriaus vedėja B. Burbulienė.

„Nieko nežinau. Supraskite, posėdį rengiame ne mes“, – tvirtino vedėja, pasiteiravus, kodėl pirmajam posėdžiui buvo parengtas ir pateiktas įstatymui prieštaraujantis projektas.

„Su mumis niekas dėl posėdžio nebendravo“, – pasiguodė K. Šimonienė.

Pritrūko nuovokos ir geranoriškumo?

Vyriausybės atstovė R. Šošič „Šiaurės rytams“ teigė, kad apie Vietos savivaldos įstatymo nuostatą dėl mero atlyginimo nustatymo pirmajame tarybos posėdyje tartasi ne tik su Biržų rajono savivaldybe. Vyriausybės atstovo tarnyba konsultavo savivaldybes, kaip būtų galima elgtis dėl įstatymo netobulumo atsiradusio teisinio kazuso akivaizdoje.

Iš pokalbio su Vyriausybės atstove R. Šošič buvo aišku, kad viskas priklausė ir nuo medžiagą posėdžiui rengusios savivaldybės administracijos pozicijos, ir nuo tarybos narių.

„Jeigu jau toks sprendimo projektas buvo pateiktas, aš privalėjau informuoti apie galimą pažeidimą. Tačiau siūliau tarybai laisvai apsispręsti naudojantis tarybos mandatu suteikta teise. Politikai balsuoti galėjo vadovaudamiesi protingumo, sąžiningumo ir ekonomiškumo kriterijais“, – sakė Vyriausybės atstovė.

Anot jos, merui darbo užmokestį garantuoja kiti įstatymai, o pareigas jis eiti pradeda iš karto po priesaikos priėmimo.

Panašioje situacijoje atsidūrę kaimyniniai rajonai problemas sprendė nedarydami politinių spektaklių.

Kalbinti kitų savivaldybių administracijų atstovai neabejojo, ar galima mokėti atlyginimą pareigas eiti pradėjusiems merams.

„Teisę į teisingą atlyginimą garantuoja Konstitucija“, – sako Rokiškio rajono savivaldybės Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Regina Strumskienė. Rokiškio rajono savivaldybė yra tarp tų, kuriose nesukurta precedentų, kad dėl Vietos savivaldos įstatymo spragos būtų galima nemokėti atlyginimo rajono vadovui.
Alfreda Gudienė

Personalo_skyrius

Nuotraukoje:Posėdžio sklandų darbą sugadino Teisės ir personalo skyriaus veikla. Nuotraukoje – skyriaus vedėja B. Burbulienė ir specialistė K. Šimonienė.

siaures_rytai


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: