Stojimai į aukštąsias mokyklas

Nuo birželio pirmosios prasidėjęs bendrasis priėmimas į aukštąsias mokyklas po truputi įgauna pagreitį. Nuolat vykstanti studentų migracija į didžiuosius miestus, be kvalifikuotų specialistų palieka mažesnius.
Mažai veiklos, nėra darbo, neįdomios studijos – pagrindiniai jaunų žmonių įsitìkinimai, kuriẽ paskãtina palìkti sàvo gimtúosius miestùs. Nórs Panevėžyjè stengiamąsi sudõminti jaunìmą, sulaikýti jį̃ pavỹksta suñkiai. Aukštõsios mokỹklos bandýdamos sudõminti bū́simus studentùs, táiko vìs įvairesnias studijãvimo galimýbes. Anót priėmìmo organizãvimo administrãtorės Dovilės Jankẽvičienės, yrà sudãromos są́lygos būsimíems studeñtams dìrbti jaũ põ añtro kùrso beĩ turė́ti pastõvią dárbo viẽtą pabaĩgus mókslus.
Pãnevėžio studentìją daugiáusia sudãro miẽsto beĩ ìš apliñkinių rajònų suvažiãvę jaunì žmónės. Kaĩp teĩgia Pãnevėžio kolègijos studeñtų atstovýbės prezideñtas, jaunìmas síekia gáuti kuõ daugiaũ láisvės, tàd pasìrenka kitų̃ miẽstų mókymo į́staigas. Nors Panevėžyje tiẽk dė́stytojai, tiẽk stùdijų kokýbė, nenusiléidžia didíesiems universitètams. Pàts studentų atstovybės prezidentas nesigaĩli lìkęs studijúoti Panevėžyjè ir̃  įžvel̃gia studijų privalùmų gimtajame mieste.
Plačiau vaizdo reportaže.
GNTV logo2


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: