Studentų praktikų organizavimo aktualijos ir perspektyvos

Praėjusią savaitę Panevėžio kolegijos Vadybos ir verslo katedra iniciavo susitikimą-apskrito stalo diskusiją su socialiniais partneriais. Pagrindinė diskusijos tema – Vadybos ir verslo katedros studentų profesinės veiklos praktikų planavimo, organizavimo ir vykdymo kokybės tobulinimas, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais. Vadybos ir verslo katedra – viena stambiausių Panevėžio kolegijoje, tiek studentų ir dėstytojų skaičiumi, tiek ir administruojamomis studijų … Tęskite Studentų praktikų organizavimo aktualijos ir perspektyvos skaitymą