Su profesine švente pasveikinti Biržų mokytojai

Spalio 5-ąją – Tarptautinę mokytojų dieną – Savivaldybės meras Vytas Jareckas kartu su Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėju Eugenijumi Januševičiumi bei specialistais lankėsi Biržų rajono savivaldybės švietimo įstaigose ir profesinės šventės proga sveikino ten dirbančius mokytojus, švietimo darbuotojus.

„Gerbiami mokytojai, šiandien, minint Tarptautinę mokytojų dieną, turime dar vieną gražią progą padėkoti Jums už kruopštų, profesionalų ir atsakingą pedagoginį darbą. Jūsų profesija ypatinga. Jūs esate skulptoriai, kūrėjai, formuojantys ir ugdantys jauno, dar tik bręstančio žmogaus asmenybę. Kuo didžiausios sėkmės Jums profesiniame kelyje, kantrybės, mokinių bei visos visuomenės pagarbos ir dėkingumo. Kūrybingų ir sėkmingų Jums mokslo metų! Su Jūsų švente – Tarptautine mokytojų diena! “ – kalbėjo meras V. Jareckas profesinės šventės proga sveikindamas mokytojus.

Tarptautinės mokytojų dienos proga Švietimo, mokslo ir sporto ministro Algirdo Monkevičius padėkos raštai įteikti:

 • Saulei Venckūnienei, Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos direktorei, už sėkmingą vadybos ir lyderystės kompetencijų raišką telkiant solidarią ir besimokančią mokyklos bendruomenę šiuolaikinio ugdymo proceso veiklų įgyvendinimui;
 • Daivai Zalogienei, „Saulės“ gimnazijos dailės mokytojai ekspertei, už metodinio darbo sklaidą, mokinių kūrybiškumo, grožio ir meno suvokimo ugdymą, už Biržų miesto ir „Saulės“ gimnazijos erdvių nuolatinį estetinį puoselėjimą;
 • Justinai Bukienei, Biržų „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos vyresniajai anglų kalbos mokytojai, už nuoširdžią, kūrybingą, aktyvią pedagoginę ir projektinę veiklą.

Biržų rajono savivaldybės mero Vyto Jarecko padėkos raštai Tarptautinės mokytojų dienos proga įteikti:

 • Zitai Kumpelienei, Biržų r. Balio Sruogos gimnazijos vyresniajai technologijų mokytojai, už etnokultūrinių vertybių puoselėjimą ir švietėjišką veiklą;
 • Valei Lukoševičienei, Biržų r. Balio Sruogos gimnazijos lietuvių kalbos mokytojai, už profesionalumą, ilgametį, nuoširdų darbą, rezultatyvią pedagoginę veiklą bei svarų indėlį ugdant jaunąją kartą;
 • Nijolei Morkvėnienei, Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos vyresniajai istorijos mokytojai, už profesionalumą, ilgametį, nuoširdų darbą, rezultatyvią pedagoginę veiklą bei svarų indėlį ugdant jaunąją kartą;
 • Irenai Nevierienei, Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos vyresniajai pradinių klasių mokytojai, už profesionalumą, ilgametį, nuoširdų darbą, rezultatyvią pedagoginę veiklą bei svarų indėlį ugdant jaunąją kartą;
 • Ilonai Simėnienei, Biržų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ priešmokyklinio ugdymo mokytojai už ilgametį, atsakingą, nuoširdų darbą, nuoseklią pedagoginę veiklą ugdant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus bei svarų indėlį kuriant ir gražinant ugdomąsias bei mokyklos aplinkas;
 • Eglei Kulbienei, Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos informacinių technologijų mokytojai metodininkei, už profesionalumą, dalinimąsi patirtimi telkiant bendruomenę nuotolinio mokymo veiklų įgyvendinimui ir metodinę veiklą skatinant mokytojų profesinės patirties mainus;                   
 • Linai Tamošiūnaitei, Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos informacinių technologijų vyriausiajai mokytojai, už profesionalumą ir dalinimąsi patirtimi telkiant bendruomenę nuotolinio mokymo veiklų įgyvendinimui;
 • Daliai Bukienei, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos fortepijono mokytojai, už ilgametį pedagoginį darbą, fortepijono muzikavimo tradicijų puoselėjimą bei Biržų krašto muzikinės kultūros sklaidą;
 • Gražinai Visockienei, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės mokytojai metodininkei, už keramikos tradicijų puoselėjimą ugdant jaunuosius menininkus bei Biržų krašto kultūros sklaidą šalyje ir už jos ribų;
 • Ledrūnai Petrulionienei, Biržų „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojai, už nuoširdžią, kūrybingą, aktyvią vadybinę veiklą;
 • Virginijai Kalninienei, Biržų „Saulės“ gimnazijos istorijos mokytojai metodininkei, už aktyvią pilietinę poziciją, mokinių pilietiškumo ugdymą, kūrybišką vadovavimą Biržų „Saulės“ gimnazijos Tolerancijos centrui;
 • Ernestui Ranoniui, Biržų „Saulės“ gimnazijos informacinių technologijų mokytojui, už indėlį organizuojant nuotolinį mokymą, laiku teikiamą ir nuoširdžią pagalbą gimnazijos bendruomenei – mokiniams, mokytojams, tėvams – nuotoliniu mokymo būdu įgyvendinant ugdymo programas.

Tai pat buvo įteiktos ir  Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo E. Januševičiaus padėkos dar 30-čiai Biržų rajono savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigose dirbančių mokytojų.

Biržų rajono savivaldybės informacija


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Sponsored video


Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: