Suaugusiųjų institutas Panevėžyje 1943 metais

Suaugusiųjų  institutai nacių okupacijos metais veikė ne viename Lietuvos mieste. Tai buvo lyg tarpinė grindis tarp spec. vidurinių ir aukštųjų mokyklų Lietuvoje. Jie buvo išlaikomi Švietimo Valdybos. Jie dar buvo išlaikomi iš mokesčio už mokslą ir iš Profesinės sąjungos lėšų. Institutai buvo „A“ ir „B“ ciklų. Į „A“ ciklus priimami tik su gimnazijos diplomu, o į „B“ ciklus su progimnazijos išsilavinimu.

1943 metais suaugusiųjų  institutas pradėjo savo veiklą Panevėžy. Egzaminai vyko spalio mėnesį. Egzaminai vyko iš  lietuvių, vokiečių kalbų  ir matematikos. Stojantiems į pirmą kursą vokiečių kalbos egzamino nereikėjo laikyti. Mokestis už mokslą buvo 100 reichsmarkių į metus. Institutas surinko apie 400 studentų, o dėstytojais galėjo dirbti tik asmenys su aukštuoju ar specialiu viduriniu išsilavinimu ir pakankamos pedagoginės kvalifikacijos. Užsiėmimai vykdavo vakarais. Panevėžio suaugusiųjų  instituto įkūrimu daug rūpinosi vyr. mokytojas P. Balčiūnas, daug jam padėjo profesinių sąjungų Panevėžio atstovas E. Krištaponis, kuris padėdavo įveikti daug iškilusių sunkumų. Panevėžio suaugusiųjų  institute veikė 5 skyriai: agrotechnikos skyrius su daržininkystės ir bitininkystės šakomis, prekybos- kooperacijos skyrius su įmonių buhalterijos ir administravimo šakomis. Į šį prekybos ir kooperacijos skyrių priimami baigusieji žemesniąją (trimetę) prekybos mokyklą ar 4 gimnazijos klases. Trečiasis  buvo technikos skyrius su statybininkų elektrikų ir mechanikų šakomis. Čia priimami baigę amatų mokyklas ar 4 gimnazijos klases. Ketvirtasis ekonomikos buhalterijos skyrius. Penktasis bendrojo mokslinimo skyrius su komerciniais dalykais. Suaugusiųjų institutas veikė nelengvomis sąlygomis, nes neturėjo nuolatinių patalpų. Užsiėmimai vykdavo vakarais. Norėdami išgyventi dėstytojai dirbo ir kitus darbus.  Kaip ir kitose mokyklose vieni dėstytojai buvo populiaresni, kiti mažiau populiarūs.  Ypač buvo populiarus sociologiją dėstęs kunigas Stanislovas  Mažeika. Į jo paskaitas  ateidavo visi studentai.

1944 metų gegužės 31 dieną suaugusiųjų institutas baigė pirmus mokslo metus. Tai buvo pirmieji ir paskutiniai mokslo metai. 1944 metų rudenį institutas nebeatnaujino savo darbo. Panevėžyje jis egzistavo tik vienus metus. Tai buvo bandymas sunkiais karo metais Panevėžyje steigti mokyklą, kuri vėliau galėjo išaugti į aukštąją mokyklą.

 

Panevėžio kraštotyros muziejaus  vyresnysis muziejininkas

Donatas Pilkauskas


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Sponsored video


Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: