Susitelkė į Viešpaties atėjimo laukimą

Gruodžio 11 dieną Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio maldininkai iš Pasvalio, Daujėnų, Gulbinėnų Joniškėlio, Krinčino, Skrebotiškio, Saločių  parapijų  susitelkė į Viešpaties atėjimo laukimą  – adventinį metą. Šiame renginyje buvo pakviestos dalyvauti Pasvalio Katalikių Moterų Draugijos narės bei Pasvalio Neįgaliųjų Centro grupės ,, Purienos narės’’.

Renginys prasidėjo Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos bažnyčioje Rožinio malda.

Šv. Mišias aukojo Pasvalio dekanas kun. Henrikas Kalpokas ir mons. Povilas Miškinis.

Šv. Mišių metu buvo melstasi ir Gyvojo rožinio maldos intencija:  dėkota Dievui už visas malones, patirtas 2019 metais,  prašant Jo palaimos ir Švč. Mergelės Marijos globos Gyvojo Rožinio būrelių vadovams, maldininkams bei jubiliatams ir jubiliatėms.

Po Šv. Mišių maldininkai rinkosi į parapijos bendruomenės namus.  Čia vyko nuoširdi adventinė bendrystė su Pasvalio dekanu kun. Henriku Kalpoku ir visais Gyvojo Rožinio maldininkais.

Buvo pristatyta vaizdo medžiaga ,,Adventas – vilties ir susikaupimo metas’’. Šioje vaizdinėje medžiagoje daug vietos buvo skirta –  krikščioniškam laukimui – tai ištikimybei tikėjime, vidinei dvasinei kelionei, pamąstymui kokį ,, taip’’ aš šiandien turėčiau ištarti Dievui?, apie mokėjimą pasidaryti mažam, užimant paskutiniąją vietą, paklusnumui, Dievo meilei ir gailestingumui, žodžiui  – žibintui, Švč. Mergelės Marijos ramybei  ir prie visko prisitaikymui, rūpestį kitais, gebėjimui apkabinti silpnesnį brolį ar seserį, apie būvimą tais, kurie pasirengę pasidalinti.

Visiems dalyviams buvo išdalinti Panevėžio vyskupijos Švč. Mergelės Marijos Gyvojo Rožinio leidinys ,, Marija – Dievo laiškas’’ ir pateikta trumpa leidinio apžvalga.

Adventinį stalą pašventino dekanas kun. Henrikas. Stalą puošė adventinis vainikas, kurį sukūrė Vaikų dienos centro  prie Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos namų darbuotoja Rita bei Gyvojo Rožinio maldininkių paruošti adventiniai patiekalai.

 Dar ilgai vyko adventinis pokalbis , kurį lydėjo maldininkų atliekamos adventinės giesmės ir šilti vieni kitiems palinkėjimai laukiant Šv. Kalėdų švenčių stebuklo – Jėzaus gimimo.  Atsisveikinant  kiekvienam renginio dalyviui buvo įteikti padėkos karoliukai  ir palinkėta  rožinio malda skleisti neapsakomą gerumą, uždegti meilę Dievui ir artmui.

Vlada Čirvinskienė, Pasvalys.


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: