Nuoširdi bendrystė parapijos namuose 2022 m. lapkričio 9 d. (Vlados Čirvinskienės nuotr.)

Susitikimas lapkričio 9 dieną Pasvalyje

Baigiantis Vėlinių oktavai Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio maldininkai rinkosi maldai  ir maloniai bendrystei į Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos bažnyčią. Maldininkus iš Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo, Gulbinėnų Šv. Kūdikėlio Jėzaus Terėsės, Joniškėlio Švč. Trejybės, Krinčino šv. apašt. Petro ir Povilo, Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo,Pušaloto šv. apašt. Petro ir Povilo, Saločių Šv. Juozapo, Smilgių Nukryžiuotojo Jėzaus parapijų, pasitiko kunigas Dainius Kaunietis Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio dv. vadovas, Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaras. Kunigas Dainius , pakvietė visus į bažnyčią ir Rožinio giesme ir malda IV d. Garbės slėpiniai pradėjo šį susitikimą.

Buvo melstasi šiomis intencijomis:   Popiežiaus Pranciškaus  – už   kenčiančius vaikus, kad   būtų užtikrintas ugdymas ir galimybė vėl patirti šeimos meilę. Panevėžio vyskupijos – už vyskupijos mirusius,   kad visi sulauktų Viešpaties artumos amžinybėje.

Už  taiką Ukrainoje ir visame pasaulyje bei savo vidinę širdies ramybę meldžiant Dievo gailestingumo , Šv. Dvasios malonių ir Švč. Mergelės Marijos užtarimo.

Po Rožinio maldos visi jungėmės į Šv. Mišių eigą. Jas aukojo kunigas Dainius Kaunietis ir mons. Povilas Miškinis.

Po šv. Mišių – įdėmiai klausėmės kunigo Dainiaus vedamos katechezės tema –   ‘‘Kaip turėtume lavinti protą ,  kad jis nebūtų aklas  ir kodėl mūsų sprendimai būna klaidingi bei kaip juos spręsti teisinga‘‘. Iš kun. Dainiaus lūpų išgirdome naudingų dvasinių ir praktinių patarimų šia tema. Kunigas pasakė, kad gilus tikėjimas, malda bei krikščioniškas nuolankumas mums suteikia galimybę atrasti tinkamus sprendimus mažose bei sudėtingose gyvenimo situacijose. Baigdamas katechzę , palinkėjo visiems klausytojams visuomet klausytis Viešpaties Dievo balso bei  atsiduoti į Švč. Mergelės globą ir pakvietė visus pasimelsti prie kunigo kankinio Alfonso Lipniūno paveikslo, prašant Viešpaties Dievo ir Švč. Mergelės  užtarimo, kad būtų pakeltas į aukštesnę altoriaus garbę.

Atsidėkodami maldininkai bažnyčioje   dar pasimeldė už visus parapijos ir dekanato kunigus , melsdami daug dvasinių malonių  ir stiprybės jų nelengvoje bet garbingoje tarnystėje.

Visi Gyvojo Rožinio maldininkai ir parapijiečiai buvo pakviesti bendrystei prie arbatos puodelių, pyragų ir sumuštinių į parapijos namus. Parapijos namų jaukioje aplinkoje vyko Gerosios naujienos pasidalijimas, kuriuos papuošė ištraukų skaitymas  iš kun. Algirdo Toliato knygos ‘‘ Sekmadienio SMS‘‘. Ištraukas iš knygos skaitė jaunoji maldininkė Loreta iš Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos. Maldininkė Genovaitė  iš Saločių Šv. Juozapo parapijos pasidžiaugė ir pasidalino mintimis apie kun. Alfonso Lipniūno knygą ‘‘ Lauko lelijos‘‘. Būrelio vadovė Ramutė iš Smilgių Nukryžiuotojo Jėzaus parapijos papasakojo apie Gyvojo Rožinio reikšmę jos gyvenime bei  būrelių veiklą šioje parapijoje ir kad rūpinsis išlaikyti visus tris būrelius.

Kristina Gyvojo Rožinio maldininkė iš Pušaloto šv. apašt. Petro ir Povilo parapijos bei Pasvalio Katalikių Moterų draugijos narė pasidalino mintimis apie maldas bei nuoširdžią pagalbą bažnyčios gyvenime.

Būrelio vadovė Lina iš Gulbinėnų Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės parapijos  papasakojo apie pagalbą bažnyčiai bei Švč. Mergelės Marijos pasirodymą jos  sodyboje prieš 45 metus , birželio 4 d. ir šiam įvykiui pastatytos koplyčios trisdešimtmečio paminėtą sukaktį šiais metais  bei maldininkų apsilankymą šioje apsireiškimo vietoje. Pažadėjome dar kartą aplankyti Linutės sodybą 2023 m. birželio 4 d.

Maldininkės iš Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos Genutė, Stanislava, Janina, Onutė papasakojo apie savo veiklą bei vainikų pynimą atlaidams, pagalba ligoniams.

Būrelio vadovė Genutė iš Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo parapijos pasidalino Gerąja Naujiena iš savo parapijos  bei pažadėjo aktyvinti pagal galimybes būrelio veiklą.

Agapės metu aptarėme kartu ir Gyvojo Rožinio Švč. Mergelės Marijos – Dievo laiškas prenumeratą.

Gražią bendrystę papuošė giesmės Viešpačiui Dievui ir Švč. Mergelei Marijai.

Atsisveikinome su malda širdyse ir sielose.   Visiems išvykstantiems maldininkams buvo išdalintos  dovanos – sveikatos šaltiniai – kalankės ir jeronimo daigeliai  ir ištartas AČIŪ šios parapijos  šeimininkams ir šeimininkėms.

Iki susitikimo gruodžio pradžioje- padėkos ir 2022 m. jubiliatų renginyje.

 

2022 m. lapkričio 10 d.                                               Vlada Čirvinskienė, Pasvalys

 

 


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: