Susitikimas Pasvalyje Šilinių atlaidų proga

Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio maldininkai, rugsėjo 8 d. , Šv. Mergelės Marijos gimimo dieną (Šilines)   rinkosi kasmėnesinį   susitikimą..   Į susitikimą kartu pasimelsti su Gyvojo Rožinio maldininkais atvyko Marijos Legiono nariai ir Pasvalio Katalikių Moterų Draugijos skyriaus narės.

Susitikimas prasidėjo Rožinio malda Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos bažnyčioje.  Rožinio maldą IV d. Garbės slėpiniai vedė kunigas,  Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio dvasios vadas, Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaras Dainius Kaunietis.

Meldėmės popiežiaus ir Panevėžio vyskupijos maldos intencijomis už ligonius bei gyvus ir mirusius Gyvojo Rožinio maldininkus.

Šv. Mišios aukojo kunigas  Dainius Kaunietis ir  mons. Povilas Miškinis.   Šv. Mišių metu giesmes giedojo, pritariant vargonams Akvilė Kergytė.

Po šv. Mišių . bažnyčioje vyko katechezė tema ,, Susitaikinimas‘‘. Ją , kaip ir visuomet vedė kunigas Dainius. Kunigas kalbėjo labai aktualia tema, kaip pasiruošti ir atlikti išpažintį, kurį kiekvieną veda sąmoningą susitaikinimo procesą su Dievu  ir gebėjimą atleisti, net pikčiausiam priešui ir ramų santykį savo širdyje ir sieloje.. Katechezė buvo dvasiškai ir praktiškai naudinga , kiekvienam čia atvykusiam.

Pasibaigus katechezei, dar visi sustojome  kartu su kunigu Dainiumi maldai prie Švč. Mergelės Marijos altoriaus bei kunigo Alfonso Lipniūno paveikslo ir išsakėme savo padėkas bei troškimus.

Po to visi skubėjome į Pasvalio Šv. Jono krikštytojo parapijos namus – agapei. Vaišių stalą pašventino Gyvojo Rožinio dvasinis vadovas kun. Dainius. Bendravome, giedojome giesmes Marijai gėrėme kavą ir arbatą, vaišinomės  sumuštiniais, sūriu, saldumynais, obuoliais. Prie stalo taip pat vedėme diskusiją ,, Su kokiais jausmais ir mintimis atvykome į Gyvojo Rožinio renginį‘‘.  Maldininkai pateikė labai jaudinančių minčių ir prisiminimų susietų su Švč. Mergelės Marijos vardu. Vieni sakė, kad norėjo pasveikinti ir padėkoti Mergelei Marijai, kiti pasakojo, kokias malones ir stebuklus  teko patirti iš Švč. Mergelės Marijos, dalyvaujant atlaiduose Šiluvoje, Krekenavoje, Aušros vartuose, o dar kiti papasakojo  Mergelės Marijos trykštančius nepaprastus šaltinėlius

Dar diskutavome apie Šv. Kryžiaus išaukštinimo  šventę Krinčine bei kryžių aplankymą ir pagerbimą savo parapijose. Aptarėme ir apie artėjančius Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės atlaidus Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos bažnyčioje.

Atsisveikinome su malda „ Sveika, Marija!‘‘  ir su pakilia nuotaika , jau gerokai po pietų išvykome į namus nešdami Gerąją Naujieną.

 

2021 m. rugsėjo 8 d.                                        Vlada Čirvinskienė, Pasvalys


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: