Sušlubavo opozicionierių atmintis ir savigarba

Biržų rajono savivaldybės tarybos opozicijoje likusios Valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos nariai kol kas blaškosi tarp profesionalios patirties ir politinės nevilties. Tuo metu savivaldybės biudžetas toliau tuštinamas brangiai „valstiečių“ užgaidai tenkinti – pirkti šaukštus ir patalynę Kirdonių kaimo ugdymo įstaigai, nežinant, ar joje bus vaikų.

Tuščiais šoviniais – iki įžūlumo ribos

Praėjusį antradienį Biržų rajono savivaldybės taryba apsvarstė tris dešimtis klausimų. Darbas vyko sklandžiai. Posėdžio medžiagos galimai neišstudijavę kai kurie politikai elgėsi išmintingai – naudojosi galimybe patylėti. Posėdį stebėjo Vyriausybės atstovė Panevėžio apskrityje Rasa Šošič, dalyvavusi ir pirmajame šios kadencijos tarybos posėdyje bei sveikinusi tiesiogiai išrinktą merą.

Po įvykusių jau keturių šios kadencijos tarybos posėdžių Vyriausybės atstovė Biržų valdžiai pastabų neturėjo.

„Džiaugiuosi, kad jums viskas puikiai sekasi, sveikinu administracijos direktorių, vicemerę. Opoziciją jūs turite labai iškalbingą ir, tikiuosi, profesionalią. Tikiuosi, kad ji padės tobulėti – tokia opozicijos duona“, – kalbėjo Vyriausybės atstovė R. Šošič.

Penktajame Biržų rajono savivaldybės tarybos posėdyje opozicijos profesionalumo kaip tik ir trūko. Šį kartą opozicionieriai šaudė tuščiais šoviniais ir pro šalį. Kai kurie jų stengėsi kalbėti bet kuriuo klausimu ir bet ką.

Posėdžio dalyviai stengėsi tramdyti šypsenas, vos prabilus „valstiečių“ atstovui Audriui Šimui. Netaiklius šūvius daugeliu klausimų laidęs politikas apmaudą tramdė paaugliškai – posėdyje demonstratyviai kalbėjo telefonu, aukštyn, į akių lygį pakėlęs, skaitė laikraštį ir siūlė jį skaityti opozicinės frakcijos seniūnui.

Kirdonių kaimo bendruomenei vadovaujantis ir pedagoginio universiteto diplomo siekiantis „valstietis“ A. Šimas politinės etikos ribą peržengė kalbėdamas apie savo kaime kuriamą ugdymo įstaigą.

Vietoje palūkanų mokėjimo teks pirkti kirdoniškiams šaukštus

Kirdonių daugiafunkcio centro statyba yra laikoma kone ryškiausia „valstiečiams“ skirta auka, praėjusią kadenciją padėjusi valdžioje išsilaikyti trapiai Permainų koalicijai. Konservatorės merės Irutės Varzienės vadovaujama komanda dėl tokio abejotino projekto rizikavo nesėkme rinkimuose, tačiau iš „valstiečių“ vietoje padėkos sulaukė tik pašaipų. Svarstant rajono mokykloms skiriamų kuklių pinigų pasiruošti naujiems mokslo metams klausimą, daugeliui užkliuvo išskirtinė suma Kirdonių daugiafunkciam centrui (DFC). Jei didžiosioms mokykloms numatyta galimybė skirti po 600, o pagrindinėms – po 300 eurų, Kirdonių daugiafunkciam centrui duodama 5400 eurų.

Jau tarybos komitetų posėdžiuose viešai nuskambėjo mintys, kad niekas negali pateikti duomenų apie būsimo Kirdonių DFC būsimus ugdytinius. Aišku tik viena – centras privalo veikti nuo rugsėjo 1 dienos. Būtina paruošti priešmokyklinio ugdymo grupės įrangą, sutvarkyti aplinką, o pinigų tam nėra.

Kaip ne sykį rašyta, šiam projektui reikia nemažai savivaldybės lėšų. Prie projekto įgyvendinimo savivaldybė jau yra pridėjusi 342 tūkst. Lt, kuriuos ėmė iš paskolų.

Kad Pabiržės mokyklos skyriumi laikomas Kirdonių DFC pradėtų veikti, reikia dar daugiau pinigų. Mokyklos skaičiavimu, DFC veiklai iš savivaldybės biudžeto dar reikėtų skirti 111 tūkst. Lt (32 tūkst. Eur).

Savivaldybės galimybės ribotos. 2015 metų biudžete Kirdonių DFC skirta 21,1 tūkst. Eur. Tad dar 11 tūkst. Eur trūksta.

Paskutinio tarybos posėdžio sprendimu Kirdonių DFC gaus 5 tūkst. 400 Eur. Jie bus skirti šaukštams, peiliams, patalynei, kilimui, šluotai ir kitam inventoriui įsigyti.

Pasak savivaldybės Biudžeto skyriaus vedėjos Dalios Šarkūnienės, šie pinigai Kirdonių įstaigai bus skiriami iš lėšų, kurios Biudžeto skyriuje numatytos palūkanoms mokėti.

Kaip aiškėjo tarybos posėdyje, pinigus skirti būtina, trauktis nėra kur. Projektas privalo būti baigtas iki rugsėjo 1 dienos. Kadangi Kirdonių įstaiga iš dalies kuriama ir europinėmis lėšomis, dėl projekto sąlygų nevykdymo savivaldybei gali grėsti sankcijos.

Ir komiteto, ir tarybos posėdyje skambėjo klausimas, ar verta pirkti šaukštus ir paklodes, nežinant, ar bus DFC lankančių vaikų. Aktyviai tuo domėjosi tarybos narys respublikonas Vilius Trečiokas.

„Vaikų tai yra, tačiau nežinia, kiek jų ateis į įstaigą“, – komiteto posėdyje replikavo administracijos direktorius Rimantas Pauža. Tarybos posėdyje jis akcentavo, kad iki rugsėjo 1 dienos įstaiga privalo būti paruoša veiklai. Tokios yra europinėmis lėšomis remiamo projekto sąlygos.

Projektas vykdomas ne Šimo ir ne bendruomenės?

Svarstant pinigų skyrimo klausimą poziciją išreiškė liberalsąjūdietis ūkininkas Aidas Vaitkevičius. „Nuosekliai nuo pat pradžių šiam projektui nepritariau – šiandien taip pat nepritarsiu. Prašoma suma 5 tūkst. 400 Eur. Ir dar tai ne pabaiga, kiek suprantu. Iki galutinio projekto pabaigos planuojama suma 11 tūkst. 500 Eur. Tai kyla klausimas, kiek Kirdonių daugiafunkciame centre kainuos vieno vaiko išlaikymas, kai Pabiržėje turime nuostabią mokyklą, 3 km nutolusią nuo Kirdonių?“ – kalbėjo A. Vaitkevičius.

„Galbūt Audrys Šimas gali „už“ arba „prieš“ pasakyti… kaip to projekto… stūmėjas?“ – į aktyvų projekto įgyvendinimo iniciatorių kreipėsi meras V. Valkiūnas.

Kirdonių bendruomenės pirmininkas A. Šimas prabilo kaip „žmogus, esantis nei prie ko“.

„Supraskit, tas projektas vykdomas ne Šimo, ne Kirdonių bendruomenės. Jį vykdo Biržų rajono savivaldybė. Reikia klausti Švietimo skyriaus, klausti Pabiržės mokyklos… Aš nežinau, kokia ten padėtis… Jeigu jūs gyvenate mieste ir darote projektus, tai ką, jūs irgi tenai prisidedate, kažkuo nusikalstate? Pabiržės seniūnijai vadovauja seniūnė Zurbaitė, tai gal jos paklauskit? Nes jos seniūnijoje vyksta tie projektai. Aš, kaip tarybos narys, negaliu atsakyti už tokius klausimus“, – prabilo aktyvus Kirdonių DFC kūrimo iniciatorius „valstietis“ A. Šimas.

„Mes nekalbėjome apie nusikaltimus. Jūs esate bendruomenės narys, tai galite „už“ arba „prieš“ pasisakyti“, – reagavo meras.

Šaipėsi iš dovaną Kirdonims įteikusios Permainų koalicijos

Vėl prabilęs A. Šimas pareiškė manantis, kad pinigų Kirdonims, jo nuomone, skiriama per mažai. „Aš tai sakyčiau „už“, ir dar mažai čia yra skiriama…Pabiržės direktorius, kiek žinau, prašė 11 tūkst. eurų. Taip, Dalia (kreipinys į Biudžeto skyriaus vedėją Dalią Šarkūnienę)? Jei skaičiuojat, kiek tas vaikas kainuos, tai Jūs pasiskaičiuokite, kiek Germaniškyje kainuoja vienas vaikas išlaikyti. Visur skaičiuokit, kiek vienas vaikas kainuoja, ir neskirkit pinigų. Dabar investavote… Nežinau, kiek įdėta į statybas, į viską pinigų, ir dabar nebeskirkit – negaus Higienos paso, tai rugsėjo 1 d. centras ir nebus atidarytas“, – savivaldybės atsakomybe už investicijas susirūpino A. Šimas.

Detalių jis siūlė teirautis Pabiržės mokyklos direktoriaus, sutikusio vadovauti Kirdonių DFC skyriui.

Teko gaivinti „valstiečio“ atmintį.

„Kiek vaikų turėsit?“ – apie būsimus Kirdonių DFC ugdytinius kaimo bendruomenės pirmininko A. Šimo bandė klausti meras. „Kiek aš turėsiu? Aš turiu dvi dukteris. Kiek turėsiu, tai dar nežinau. Gali būti daug, aš manau“, – atšovė kirdoniškis tarybos narys, verslininkas A. Šimas.

A. Šimo kalbos išprovokuotas prabilo jokiai frakcijai nepriklausantis politikas A. Vaitkevičius.

„Tarybos narys nemažai netiesos pasakė. Visų pirma, seniūnai prie šitų projektų nėra prileidžiami visame rajone. Antra, kažkaip sunku patikėti, kad labai greitai užmiršom, kaip buvo tvirtinamas sprendimo projektas dėl daugiafunkcio centro. Buvo suėjusi visa bendruomenė su plakatais ir t. t Kodėl taip viską greitai užmirštame? O jei kalbėtume apie Germaniškį, tai šiandien mes skiriame jam tik 300 eurų“, – kalbėjo A. Vaitkevičius. Jo šnekėjimas priminė, kaip Kirdonių bendruomenės atstovai žadėjo savo jėgomis prisidėti prie DFC kūrimo ir tvarkymo, į naują įstaigą leisti savo vaikus.

Priminė etiką ir bendruomenės pažadus

„Gerbiamas tarybos narys Aidas jau daug ką pasakė, bet aš siūlau nutraukti diskusijas. Aš manau, kad gerbiamo tarybos nario Audrio Šimo pasisakymai („jūs darėt, jūs padarėt“) iš tikrųjų nėra labai etiški… Kaip iš tikrųjų prisimename bendruomenės pažadus, tai bent jau šiuo atveju, manyčiau, jums reikėtų sakyti „įvartį mes padarėm“. Ir manyčiau, kad bendruomenė lygiai taip pat suinteresuota, kaip ir tarybos nariai, kurie jau skyrė lėšų. Esame įsipareigoję ir dėl to, kad tai yra Europos Sąjungos pinigai, ir neišvengiamai 5 – erius metus turėsime vykdyti tą veiklą, kuri yra numatyta. Tai čia tas pasišvaistymas kaltinimais iš tikrųjų atrodo labai nesolidžiai. O dėl seniūnų, tai aš manyčiau, kad kiekvieno seniūno kompetencija, jo pasiryžimas ir pasiaukojimas savo darbui ir savo vietai tikrai gali daryti įtaką, besidomint visais projektais. Kai kurie seniūnai, kurie nori, tą sėkmingai daro, nes tai, kas vyksta jų seniūnijos teritorijoje, be abejo, yra viskas jų kompetencijoje“, – kalbėjo mero pavaduotoja, buvusi mer
ė I. Varzienė. Iš 23 posėdyje dalyvavusių (nebuvo Daliaus Drevinsko ir Ramunės Čigienės) tarybos narių 19 atidavė balsus už projektą, kuriame numatytas ir Kirdonių DFC veiklos papildomas finansavimas.

Už projektą balsavo visi „valstiečiai“. Tarp jų ir A. Šimas su Viktoru Rinkevičiumi, kitiems sprendimams nuosekliai rodę arba priešiškumą, arba abejingumą.

Sprendimui pritarimo neišreiškė Skirmantė Griciūnienė, A. Vaitkevičius ir Arūnas Anskinas. Iš viso nebalsavo Adolfas Rinkūnas.

Atsiprašymo nebuvo

Posėdžio darbotvarkėje nebeliko klausimo dėl Etikos komisijos keitimo. Sprendimo projektą atsiėmė teikėjas meras V. Valkiūnas. Priežastis – Valstiečių ir žaliųjų frakcija vietoje Kęstučio Armono nepateikė kitos kandidatūros. Etikos komisijai vadovaujančio ūkininko „valstiečio“ K. Armono tinkamumu užimti pareigas suabejota po praėjusiame posėdyje jo išsakytų minčių apie mero patarėją.

Samprotavimus apie žmogaus amžių viešai tarybos posėdyje išsakęs Etikos komisijos pirmininkas į posėdžio tribūną stoti atsiprašyti neišdrįso.

Teritorijų vystymo, aplinkos apsaugos, miesto ūkio ir kaimo reikalų komitetui priklausantis politikas atsiprašymo žodžius ištarė tik šio komiteto posėdyje. Atsiprašymą girdėjo penki tarybos nariai ir posėdyje dalyvavusi mero patarėja Danutė Martinkėnienė.

„Už netaktišką išsišokimą atsiprašau visų, kurie jaučiasi vienaip ar kitaip įžeisti“, – komitete ištarė K. Armonas.

Tai, kad tarybos posėdyje Etikos komisijai vadovaujantis politikas nerado jėgų atsiprašyti mero patarėjos visų išsišokimą girdėjusių posėdžio dalyvių akivaizdoje, daug kam sukėlė nusivylimą.

 

Alfreda Gudienė

Nuotraukoje: Prieš kelerius metus moksleiviai kirdoniškiai tiesiai iš Pabiržės mokyklos buvo vežami į piketą prie Biržų pilies, kurioje vyko rajono tarybos posėdis dėl daugiafunkcio centro steigimo. Tarybos narys, Kirdonių kaimo bendruomenės pirmininkas Audrys Šimas aktyviai palaikė piketuotojus.

siaures_rytai


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: