Šventiški šv. Aloyzo atlaidai po šimtamečiais Niurkonių medžiais

Po buvusių apribojimų, karantino birželio 20 d. Niurkonių koplyčioje (Pumpėnų sen.) vyko šv. Aloyzo Gonzagos atlaidai. Buvo aukojamos iškilmingos šv. Mišios prašant šventojo Aloyzo užtarimo Pumpėnų parapijos šeimoms, visiems maldininkams. Melstasi už jaunimą prašant, jog šv. Aloyzas jį globotų.

Šv. Aloyzas Gonzaga gimė 1568 m. Lombardijoje, mirė 1591 m. Romoje. Gimė Castiglione markizo Ferrante ir Martos Tanos Santena šeimoje. Buvo vyriausias sūnus ir buvo auklėjamas karaliaus dvare ir kariuomenės stovyklose. Nuo 9 metų paimtas auklėjimui į Florenciją. Būdamas 11 metų Aloyzas mokė katekizmo vargingus Castiglione vaikus.

Šv. Aloyzas tris dienas per savaitę pasninkaudavo, praktikuodavo ypatingą asketiškumą ir ilgai melsdavosi. Po ketverius metus trukusio tėvo pasipriešinimo, Aloyzas leido perkelti savo įpėdinystės teisę broliui, o pats 1585 m. tapo jėzuitu ir pradėjo noviciatą pas jėzuitus Romoje. Mokė vargingus vaikus katekizmo; mirė maro metu, dirbdamas jėzuitų ligoninėje. 1726 m. paskelbtas šventuoju. Studentų ir katalikiškojo jaunimo globėjas.

Pavakarį (16.30) buvo birželinės pamaldos. 17 val. Šv. Mišias aukojo kunigas Marcos Coduti. Giedojo Pumpėnų bažnyčios choras. Iškilmingumo suteikė prieš koplyčią ant laiptų šventiškai papuoštas altorius. Dešinėje buvo puikiai puoštas šv. Aloyzo paveikslas, kairėje puošni šv. M. Marijos skulptūra. Pirmą kartą girdėjau kunigą M. Coduti aukojant šv. Mišias, sakant pamokslą, tatai paliko gilų susikaupimo ir žinojimo įspūdį. Kunigas kalbėjo ilgai, bet taip norėjosi, kad jo kalbėjimas dar ir dar tęstųsi.

Aplink ošė šimtamečiai medžiai, po dienos karščių gaivino medžių teikiamas pavėsis. Čiulbėjo giesmininkai, pažvelgęs į tolį matei ant aukšto obelisko besipuikuojantį Vytį. Metalinį Vytį 2019 m. gegužės 7 d. iškėlė skulptorius Kęstutis Musteikis ir kraštiečių asociacijos „Pumpėniečių viltys“ pirmininkas Algimantas Stalilionis. Ilgai įsirėžė atmintin didingas koplyčios pastatas, aukštos kolonos, gražus portikas. Viskam labai reikia remonto, kas tai darys neaišku.

Po atlaidų grojo Jurgėnų kultūros namų mišrus ansamblis „Jurgino žiedas“ (vad. Gėlė Mačiūnienė). Kartu visi prisidėjo prie dainų, šokti rateliai. Vaišintasi prie atvežtų, padengtų stalų.

Esame dėkingi kunigams, vienuolėms ir visiems geros valios žmonėms. Pasiruošiant atlaidams buvo įdėta tiek daug meilės ir triūso. Šv. Aloyzo atlaidai tokioje aplinkoje pakylėjo buvusiųjų sielas, ilgam sušildė širdis.

Ona Striškienė, Pumpėnų kraštiečių asociacijos „Pumpėniečių viltys“ narė


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Sponsored video


Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: