Šventosios Šeimos iškilmė

Pirmąjį sekmadienį po Kalėdų liturgija pakvietė  visus krikščionis švęsti Šventosios Nazareto šeimos šventę. Kiekviena prakartėlė rodo Jėzų su Mergele Marija ir šventuoju Juozapu Betliejaus grotoje. Dievas gimė žmonių šeimoje kaip kad turime mes. Šventoji Šeima pristatoma kaip krikščioniškosios šeimos pavyzdys. Meldžiama Marijos, Dievo Gimdytojos Mergelės, ir šv. Juozapo užtarimo mūsų šeimoms primenant, kad, ,,baigę šio pasaulio vargus‘‘ susitiksime su jais amžinybėje ir ,, dangiškuose namuose džiaugsimės amžinu atpilu‘‘. 

Šventės skaitiniai  papildo šios Šventosios šeimos prasmę bei  tarsi  moko  kaip šeima  privalo elgtis gyvendama  krikščioniškame pasaulyje praeityje ir dabartyje.

,, Ir visa, ką tik darytumėte žodžiu ar darbu, visa darykite Viešpaties Jėzaus vardu, per jį dėkodami Dievui Tėvui. Jūs , žmonos , būkite klusnios vyrams, kaip dera Viešpatyje. O jūs, vyrai, mylėkite savo žmonas ir nebūkite joms šiurkštūs. Jūs, vaikai, visuose dalykuose klausykite savo tėvų, nes toks klusnumas patinka Viešpačiui. O jūs, tėvai, neerzinkite savo vaikų, kad jie nepasidarytų baukštūs‘‘ (ištrauka iš šventojo apaštalo Pauliaus Laiško kolosiečiams 3,12 – 21).

Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos bažnyčioje taip pat buvo švenčiama Šventosios Šventės iškilmė. Po sumos, kur Šv. Mišias aukojo Pasvalio dekanas Henrikas Kalpokas bei buvo skirta daug  dvasingų ir šiltų žodžių Šventajai šeimai  bei pateikta pamokančių  pavyzdžių  šiuolaikinėms šeimoms,  Gyvojo Rožinio maldininkai, katalikės moterys  Rožinio malda  ne tik dėkojo Viešpačiui  ir Švč. Mergelei Marijai už praleistus metus bet ir maldėsi už ligonius bei šeimas .

Votyvos Šv. Mišias, kuriose dalyvavo daug jaunų šeimų,  aukojo mons. Povilas Miškinis. Monsinjoras  savo homilijoje kvietė visus tikinčiuosius sekti Šventosios Šeimos geriausiu pavyzdžiu kasdieninėmis dorybėmis ir tarpusavio meile, kad paskui galėtume dangiškuose namuose džiaugtis amžinu atpildu.

Po šv. Mišių daugelis suklupo dar su malda ir pamąstymais prie prakartėlės.  O išėję iš bažnyčios šventoriuje vienas kitą dar sveikino su šventėmis , džiaugėsi Šv. Kalėdų stebuklais bei susitikimu. Linkėjo  rankos paspaudimu, apsikabinimu  nuoširdaus maldingumo ir tikros santarvės ir vienybės  šeimose bei  krikščioniškoje bendruomenėje.

2019 m. gruodžio 29 d.                                                

Vlada Čirvinskienė, Pasvalys


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: