1. Home
  2. Donatas Pilkauskas

Žyma: Donatas Pilkauskas

Elektros gatvė

Elektros gatvė

Viena pagrindinių Panevėžio miesto gatvių pasakoja ilgą istoriją. Cariniais laikais ji vadinta Aptiekos gatve. 1871 m. miesto plane liko senų gatvių pavadinimų ‒ Kepyklos, Dvaro, Aptiekos ir kt. Pirmojo pasaulinio karo metais ji pervadinta Luizos

Skaityti daugiau
Birutės gatvė

Birutės gatvė

Birutės gatvė cariniais laikais vadinta Boguševskio skersgatviu arba Boguševskio gatve. Čia prabėgo žinomo žydų kilmės artisto Benjamino Zuskino vaikystė. Pirmojo pasaulinio karo metais vokiečiai ją pavadino Gertrūdos gatve. Gatvėje augo daug medžių. Nuo 1910 m.

Skaityti daugiau
Povilo Puzino gatvė

Povilo Puzino gatvė

Povilas Puzinas buvo bajorų veikėjas ir mecenatas. Jo vardu pavadintoje gatvėje gyveno daug garsių gydytojų, kitų žinomų žmonių. Cariniais laikais ši gatvė vadinta Žaliąja. Ji pirmąkart paminėta 1871 m. miesto plane. P. Puzino gatve pervadinta

Skaityti daugiau
Kranto gatvė

Kranto gatvė

Kranto gatvė ‒ viena seniausių Panevėžyje. Cariniais laikais ji vadinta Monopolio ar Krantinės gatve. Pirmojo pasaulinio karo metais kaizerinė vokiečių valdžia ją pervadino Kaizerio Vilhelmo gatve. Senasis Kranto pavadinimas grąžintas 1919 m.   Kranto gatvėje išliko

Skaityti daugiau
Ukmergės gatvė

Ukmergės gatvė

Ukmergės gatvė yra viena seniausių Panevėžio magistralinė gatvė. Tarpukario metais ji buvo tiesi tik iki muilo fabriko. Pirmiausia tai buvo Dvaro gatvė, minima jau 1788 m. Nuo 1872 m. ji vadinta Vilkmergės gatve. 1915‒1918 m.

Skaityti daugiau
Š. Mero gatvė Panevėžyje

Š. Mero gatvė Panevėžyje

Būsimoji Mero gatvė buvo gana plati, tik gyventojų šioje Panevėžio miesto centrinėje gatvėje nebuvo daug. 1919 m. tai buvo Perkūno gatvė. 1933 m. sausio 31 d. Panevėžio miesto tarybos sprendimu Perkūno gatvė pavadinta Mero vardu. Siauroji gatvė

Skaityti daugiau
A. Smetonos gatvė Panevėžyje

A. Smetonos gatvė Panevėžyje

Dabar A. Smetonos vardu vadinama gatvė yra pažymėta jau pirmajame 1872 m. miesto plane kaip  Marijinė gatvė. Ketvirtajame šios gatvės name XX a. pradžioje veikė mergaičių mokykla. 1904 m. gatvė buvo Soboro, 1915–1918 m. –

Skaityti daugiau
Bataliono gatvė Panevėžyje

Bataliono gatvė Panevėžyje

Tai viena trumpiausių ir seniausių gatvių Panevėžyje. Jos ilgis tik 75 metrai, 62 centimetrai. Caro laikais ji vadinta Maskvos gatve. Tokia gatvė pirmąkart miesto plane paminėta 1871 metais. 1919  m. lapkričio 29 d. Maskvos gatvė

Skaityti daugiau
Respublikos gatvės istorija iki 1940 metų

Respublikos gatvės istorija iki 1940 metų

Ilga Respublikos gatvės Panevėžyje istorija. Ji dar vadinta Kepėjų gatve. 1871 m. miesto plane Kepėjų gatvės vietoje pažymėta Bajorų gatvė. Respublikos gatvė atsirado be plano, iš pradžių ji buvo kreiva, vieni namai stovėjo arčiau gatvės,

Skaityti daugiau
J. Basanavičiaus gatvė Panevėžyje

J. Basanavičiaus gatvė Panevėžyje

J.Basanavičiaus gatvės istorija nelabai ilga. Ji Panevėžyje atsirado tarpukariu. 1933 m. sausio 31 d. Panevėžio miesto savivaldybės sprendimu naujai nutiesta gatvė nuo Fromo Gužučio gatvės į pietus pavadinta J.Basanavičiaus vardu. Šios Lietuvos istorijai svarbios asmenybės

Skaityti daugiau
Gedimino aikštė Panevėžyje

Gedimino aikštė Panevėžyje

Gedimino aikštė Panevėžyje atsirado gana vėlai. Ji priklauso prie jauniausių Panevėžio aikščių. Seniau tas rajonas, kuriame  atsirado ši aikštė Panevėžyje, buvo vadinamas „Slobodkos“ rajonu - buvo neturtingų žydų gyvenamas rajonas. „Slobodkė“- tai miesto dalis tarp

Skaityti daugiau
A.Jakšto prospektas Panevėžyje

A.Jakšto prospektas Panevėžyje

A.Jakšto prospektas kelis kartus keitė pavadinimą. Šis prospektas vėliau vadintas ir gatve, ir alėja. Tai buvo viena iš naujesnių Panevėžio miesto gatvių.  Dar 1933 birželio 14 dieną gautas  leidimas  žinomo panevėžiečio Petro  Butėno namo statybai.

Skaityti daugiau
Vytauto aikštė Panevėžyje

Vytauto aikštė Panevėžyje

Viena iš senesnių Panevėžio aikščių – būsimoji Vytauto, vėliau  Nepriklausomybės aikštė, minima jau 18 amžiuje.  Jos istorija susijusi su vienuolių pijorų atvykimu 1727 metais.  Tai buvo viena iš dviejų Panevėžio aikščių.  Tuo metu ji buvo

Skaityti daugiau
Juozo Zikaro gatvė

Juozo Zikaro gatvė

Po pirmojo pasaulinio  karo Panevėžyje ypač buvo aktualus gyvenamo būsto klausimas. Ypač sudėtingomis sąlygomis gyveno neturtingi miesto gyventojai.  Buvo bandoma apgyvendinti naujas gatves. Viena iš  tokių naujai atsiradusių  gatvių buvo būsimoji Juozo Zikaro gatvė. Tik

Skaityti daugiau
Cukraus pramonės gimimas Lietuvoje ir Panevėžyje

Cukraus pramonės gimimas Lietuvoje ir Panevėžyje

Prieš kelis šimtus metų pasaulyje cukrų pakeisdavo medus. Kertant miškus bičių sunešamo medaus  ėmė mažėti. Ieškota galimybių sukurti produktą, kuris galėtų pakeisti medų. Cukraus atradėju laikomas vokiečių chemikas Margrafas.  Cukrus Europoje pradėtas gaminti 1796 metais.

Skaityti daugiau
Linų pramonė Panevėžio mieste 1918-1940 metais

Linų pramonė Panevėžio mieste 1918-1940 metais

Lietuvoje tarpukario metais buvo auginama daug linų. Panevėžio krašte irgi buvo nemažai ūkininkų auginančių linus. Ši kultūra gana gerai tiko Lietuvos klimatui. Darbas auginant linus  buvo nelengvas. Lietuvoje daug prekių buvo sukuriama naudojant linus. Vienu

Skaityti daugiau
Akcinės bendrovės „Maistas“ Panevėžio fabriko parduotuvės

Akcinės bendrovės „Maistas“ Panevėžio fabriko parduotuvės

Akcinės bendrovės „Maistas“  Panevėžio fabrikas  iš pradžių skirtas  tik bekonų supirkimui ir produkcijos gamybai iš jų. Anglijoje buvo didelis tos produkcijos pareikalavimas. Per dieną planuota paskerst 350 bekonų.  Ūkininkai daug daugiau užaugindavo.  Greitai imta supirkti

Skaityti daugiau
Panevėžio miesto darbininkai  20 a. 3-4 dešimtmetyje

Panevėžio miesto darbininkai 20 a. 3-4 dešimtmetyje

Panevėžys buvo ketvirtas pagal  dydį Lietuvos miestas. Panevėžio pramonė prasidėjo nuo spirito varyklų panašiai kaip ir kitose Lietuvos vietose. 1891 metais įkurtas Stasio Montvilo spirito fabrikas. Vėliau Panevėžys tapo malūnų miestu. Panevėžio malūnai buvo garsiausi

Skaityti daugiau
Pajuosčio kareivinių pastatai

Pajuosčio kareivinių pastatai

1922 metais kovo 7 dieną Pajuosčio dvaras perduotas žemės ūkio ir valstybės turto ministerijos žinion su kilnojamu ir nekilnojamu turtu. Bendras žemės plotas sudarė 269 dešimtines : ariamos 151, pievų113 ir 5 dešimtinės raistų. Buvęs

Skaityti daugiau
Gatvių tvarkymas Panevėžyje 1930 -1940 metais

Gatvių tvarkymas Panevėžyje 1930 -1940 metais

Panevėžio mieste 1923 metų surašymo duomenimis gyveno virš 19 tūkstančių gyventojų. Miestas turėjo 2.414 hektarų ploto.  Jame buvo 124 gatvės. Jų bendras ilgis siekė 58 kilometrus. Miestas paveldėjo gana prastą carinių laikų palikimą. Buvo išgrįsta

Skaityti daugiau
Panevėžio pramonė  nacių okupacijos ir pirmaisiais pokario metais

Panevėžio pramonė nacių okupacijos ir pirmaisiais pokario metais

1941 –1944 nacių  okupacijos metais Panevėžio pramonė  vystėsi gana lėtai. Stambiausia įmonė buvo akcinės bendrovės „Maistas“ Panevėžio fabrikas. 1941 metais spalio 18 dieną Reicho komisaras Rytų kraštui Adrianas Teodoras von  Rentelnas pasirašė įsakymą ūkininkams parduoti

Skaityti daugiau
Lietuvių prekybos  įmonės Panevėžyje  1920-1940 metais

Lietuvių prekybos įmonės Panevėžyje 1920-1940 metais

Respublikos laikais Panevėžyje vyraujantį vaidmenį vaidino žydų tautybės prekybininkai.  4 dešimtmetyje jau atsirasdavo vis daugiau ir lietuvių valdomų  įmonių. Vienas seniausių knygynų Lietuvoje buvo J. Masiulio vadovaujamas knygynas. Jis veikė nuo 1905 metų. Žymiausias lietuvių

Skaityti daugiau
Akcinės bendrovės „Lietuvos muilas“  fabrikas Panevėžyje 1933-1940 metais

Akcinės bendrovės „Lietuvos muilas“ fabrikas Panevėžyje 1933-1940 metais

1853 metais Kaune Vislicio įsteigtas pirmas muilo fabrikas Lietuvoje.  Vėliau atsirado daugiau muilo dirbtuvių ir fabrikų. Įsisteigus muilo sindikatui labai pakilo muilo kainos. Kokybė pablogėjo, o muilo gabaliuko  kiekis sumažėjo. Tada Pienocentro, Lietūkio ir Panevėžio

Skaityti daugiau
Restoranai, barai, kavinės  Panevėžyje 1920- 1940 metais

Restoranai, barai, kavinės Panevėžyje 1920- 1940 metais

Respublikos laikais buvo populiarus posakis, kas ugnyje nesudega. Tame posakyje mintyse buvo turimi restoranai. 1925 metais  miesto taryba svarstė klausimą dėl blaivybės mieste. Nuspręsta iš 20 aludžių palikti 15. 1926 metais net siūlyta pravesti visuotinį

Skaityti daugiau
Panevėžio viščiukų perykla

Panevėžio viščiukų perykla

Panevėžio kraštas buvo garsus visoje Lietuvoje savo žemės ūkiu. Viščiukų perykla buvo įsteigta smulkiųjų gyvulių augintojų draugijos. Faktiškai tai buvo paukštininkų draugija. Parėmė tą veiklą ir Žemės ūkio Rūmai. Panevėžio apskrityje buvo daugiausiai paukštynų Lietuvoje.

Skaityti daugiau
Žemės ūkio paroda Panevėžyje 1932 metais

Žemės ūkio paroda Panevėžyje 1932 metais

Žemės ūkio parodos buvo populiarios mieste dar nuo carinių laikų. Jos ypač išpopuliarėjo jau nepriklausomos Lietuvos valstybės metais. Dalis Panevėžio miesto gyventojų laikė savo naminius gyvulius. Jų negalima buvo laikyti centrinėje miesto dalyje. Tie draudimai

Skaityti daugiau
Panevėžio verslininkų sąjunga 1920 – 1940 metais

Panevėžio verslininkų sąjunga 1920 – 1940 metais

Panevėžio verslininkų organizatoriai buvo pirkliai. 1922 metais įsteigta Prano Vanago ir kunigo Jono Karbausko verslininkų sąjunga ,,Birža“. Iš pradžių jai priklausė 25 asmenys. Jų skaičius vėliau išaugo iki 70. Jie Panevėžyje turėjo urmo sandėlį. 1931

Skaityti daugiau
Akcinės bendrovės „Maistas“ Panevėžio fabrikas

Akcinės bendrovės „Maistas“ Panevėžio fabrikas

Akcinės bendrovės „Maistas“ steigimo data  laikoma 1923 metų balandžio 18.  Steigėjai broliai  Jonas ir Juozas Vailokaičiai. Panevėžyje fabriko statyba pradėta 1930 metų liepos mėnesį. Fabrikas dažnai  buvo vadinamas Panevėžio skerdykla. Jį statė brolių Ilgovskių firma

Skaityti daugiau
Konservų fabrikas XX amžiaus 5 dešimtmetyje

Konservų fabrikas XX amžiaus 5 dešimtmetyje

Panevėžio mieste Kranto gatvėje stovi dar cariniais laikais statyti pastatai. O šie pastatai mena seną  istoriją. Vyresnio amžiaus panevėžiečių akyse tas pastatas asocijuojasi su Konservų fabriku.  Cariniais laikais tai nebuvo konservų fabriko pastatai. Tai buvo

Skaityti daugiau
Vaclovo Raubos rūbų kirpimo ir siuvimo mokykla

Vaclovo Raubos rūbų kirpimo ir siuvimo mokykla

Vaclovas Rauba savo veiklą pradėjo dar tik atkūrus nepriklausomą Lietuvos valstybę.  Kaune buvo įkurta skambiu pavadinimu rūbų siuvimo ir kirpimo akademija. Pats Vaclovas Rauba gimęs 1878 metais balandžio 29 dieną. 1921 metais įsteigtas tos akademijos

Skaityti daugiau