1. Home
  2. Donatas Pilkauskas

Žyma: Donatas Pilkauskas

Pirmoji liejykla Panevėžyje

Pirmoji liejykla Panevėžyje

Lietuvoje  ilgai nebuvo metalo liejimo specialistų. Vystantis pramonei šie meistrai buvo labai reikalingi. Panevėžio mieste irgi atsirado šio amato meistrų. 1885 metais į dabartinės Lietuvos teritorijos Šiaulių miestą grafo Zubovo kvietimu iš Čekijos atvyko  Antonas

Skaityti daugiau
Transportas mieste 20 amžiaus pirmoje pusėje

Transportas mieste 20 amžiaus pirmoje pusėje

Pirmi vežikai, pragyvenantys iš savo amato, Panevėžyje paminėti paminėti tik 1858 metais. Tai buvo vežikai su arkliniu transportu.Tuomet Panevėžio mieste buvo 5 vežikai.1896 metais mieste buvo 6 dviračiai. Prieš pirmąjį pasaulinį karą Panevėžio mieste buvo

Skaityti daugiau
Alaus darykla „Kalnapilis”

Alaus darykla „Kalnapilis”

Šimtametę istoriją turi  alaus darykla „Kalnapilis”. „Kalnapilis” yra seniausia Panevėžio įmonė. 1900 metais gruodžio 14 dieną Panevėžio miesto dūma leido vokiečių kilmės  aludariui Albertui Foigtui įsteigti  Bajorų gatvėje alaus daryklą. Žemė buvo supirkta iš vietinių

Skaityti daugiau
Pensijos Lietuvoje ir  Panevėžyje 1920-1940 metais

Pensijos Lietuvoje ir Panevėžyje 1920-1940 metais

Pensijų fondai pradėti kaupti Lietuvoje nuo  1925 metų. Valstybė labiausiai nusipelniusiems žmonėms pensijas buvo paskyrusi ir anksčiau. Daktarui Jonui Basanavičiui dar 1920 metais buvo paskirta 2000 auksinų pensija. Tuo metu Lietuvos piniginiai vienetai buvo auksinai.

Skaityti daugiau
Panevėžio XII šaulių rinktinės pastatas tarpukario metais

Panevėžio XII šaulių rinktinės pastatas tarpukario metais

1922 m.  Lietuvos šaulių būrių  atstovų suvažiavime buvo iškeltas tikslas – kiekvienam šaulių būriui pasistatyti savo namus. Nuosavi namai šauliams buvo ne tik materialinės vertės dalykas, bet ir kultūros židinys. Šaulių sąjunga, kaip nepartinė visuomeninė

Skaityti daugiau
120 metų, kai gimė (1899) muzikas Feliksas Svirskis

120 metų, kai gimė (1899) muzikas Feliksas Svirskis

Būsimasis muzikas  Feliksas Svirskis gimė 1899 metais lapkričio 20 dieną Panevėžio apskrities Krekenavos valsčiaus   Vadaktų bažnytkaimyje.   Ši vietovė buvo žinoma kaip vieta kur gyveno nemažai lenkų. Ten gyvenę lietuviai irgi neblogai mokėdavo lenkų kalbą. Feliksas

Skaityti daugiau
100 metų, kai gimė (1919) partizanų poetas Bronius Krivickas

100 metų, kai gimė (1919) partizanų poetas Bronius Krivickas

Partizaninė kova Panevėžio krašte vyko apie 10 metų. Vyko aktyvi ginkluota kova. Taip pat partizanai aktyviai platino savo idėjas ir tikslus. Buvo platinami atsišaukimai nukreipti prieš okupacinę valdžią. Buvo smerkiami sovietinės valdžios organizuojami rinkimai, pasisakoma

Skaityti daugiau
Panevėžio šaulių rinktinės kultūrinė veikla

Panevėžio šaulių rinktinės kultūrinė veikla

Pasibaigus Nepriklausomybės kovoms  Lietuvos šaulių sąjunga pradėjo aktyviau reikštis kultūrinėje sferoje.  Vienas iš įkūrėjų   Vladas Putvinskis visuomeninei veiklai skyrė daug dėmesio. Patys šauliai siekė skiepyti visuomenei pilietinį sąmoningumą, tautos vienybės idėją. Šaulių kultūrinė veikla pasireiškė

Skaityti daugiau
Švietimas Panevėžyje 1918-1940 metais

Švietimas Panevėžyje 1918-1940 metais

Carinės Rusijos valdymo laikais Panevėžio mieste buvo tik kelios pradinės mokyklos. Jos buvo nuomojamose patalpose. 1918 metų sausio 1 dieną atidaryta pirma pradinė mokykla. Nuo 1919 metų ji buvo nuomuojamose patalpose adresu Šeduvos gatvė Nr.26.

Skaityti daugiau
Pirmasis lietuviškas periodinis leidinys „Meilės keliais“

Pirmasis lietuviškas periodinis leidinys „Meilės keliais“

1922 m. kovą pradėtas leisti seniausias periodinis leidinys lietuvių kalba Panevėžyje „Meilės keliais“. Jo redakcija buvo įsikūrusi adresu Donelaičio g. 11. Leidinys buvo prenumeruojamas ir kainavo 48 auksinus metams. JAV nurodoma prenumeratos kaina metams –

Skaityti daugiau
Panevėžio žydų kapinės

Panevėžio žydų kapinės

Pagal kai kuriuos duomenis Panevėžyje žydų bendruomenė gyvena nuo 17 amžiaus.  Maždaug nuo ta laiko galėjo atsirasti pirmi palaidojimai. Kapinės  kūrėsi Sietyno gatvėje. Tiksli jų atsiradimo data nežinoma. Panevėžyje didesnė žydų bendruomenė atsirado tik 18

Skaityti daugiau
Žurnalas ,,Matininkas“ Panevėžyje

Žurnalas ,,Matininkas“ Panevėžyje

Žemės reforma vykdyti pradėta Lietuvoje 20 a. 3 dešimtmetyje. Jos vykdymui ypač buvo reikalingi kvalifikuoti matininkai. Jiems labai reikalingas buvo  savas laikraštis ar žurnalas. Dar 1925 metų vasarą buvo planuota pradėti specializuoto laikraščio matininkams leidimą.

Skaityti daugiau
1936 m.  penkmečio planas Panevėžyje

1936 m. penkmečio planas Panevėžyje

1936 metais Panevėžio miesto vadovai sukūrė miesto penkių metų vystymosi gaires. Pirmoje vietoje iškeltas naujų pradinių mokyklų statybų klausimas. Tik 50% pradinių mokyklų turėjo tinkamas patalpas. Buvo numatyta pastatyti 5 naujas mokyklas. Statybai planuota išleisti

Skaityti daugiau
95 metai, kai įkurtas (1923) Lietuvai pagražinti draugijos Panevėžio skyrius

95 metai, kai įkurtas (1923) Lietuvai pagražinti draugijos Panevėžio skyrius

1921 metais Lietuvoje buvo sudarytas medžių sodinimo komitetas, vadovaujamas profesoriaus Tado Ivanausko. 1921 metais balandžio 23 dieną Juozo Tumo–Vaižganto ir Stasio Šilingo iniciatyva buvo įkurta Lietuvai pagražinti draugija. Jos tikslas buvo saugoti ir globoti gamtos,

Skaityti daugiau
Panevėžio vyskupija 1940–1941 metais

Panevėžio vyskupija 1940–1941 metais

1940 metų birželio mėnesį į Lietuvą įžengė raudonoji armija. Jos atskiri daliniai pasirodė ir Panevėžio mieste. Vienas po kito rengiami mitingai Panevėžyje ir jo apylinkėse. Juose visaip buvo įrodinėjami sovietinio gyvenimo būdo pranašumai. Gyventojų sąmonėje

Skaityti daugiau
Panevėžio miesto savivaldybė 1918-1940 m.

Panevėžio miesto savivaldybė 1918-1940 m.

1918 metais Panevėžio mieste dar šeimininkavo vokiečių valdžios atstovai. Miesto burmistru dirbo vokietis Hesse. 1918 metais lapkričio 27 dieną Ramygalos gatvėje susirinko virš 25 buvusios Panevėžio miesto dūmos narių ir visuomenės veikėjų. Burmistro pareigas patikėta

Skaityti daugiau
Karinis rengimas XII šaulių Panevėžio rinktinėje

Karinis rengimas XII šaulių Panevėžio rinktinėje

Nepriklausomybės kovų metu gimusi Lietuvos šaulių sąjunga (LŠS) kėlė sau uždavinį apjungti visus pasiryžusius ginti Lietuvos Laisvę ir Nepriklausomybę. Vieno iš Šaulių sąjungos įkūrėjų Vlado Putvinskio pirmasis priesakas skelbė: „Visur ir visados gink Lietuvos Nepriklausomybę“.

Skaityti daugiau
Aštuntasis pėstininkų Kauno  kunigaikščio Vaidoto pulkas

Aštuntasis pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas

Vykstant kovoms dėl Lietuvos Nepriklausomybės, 1919 m. gegužės 12 d. karininkas Jurgis Kubilius Ukmergėje pradėjo organizuoti savanorių dalinį, kuris netrukus buvo pavadintas Ukmergės batalionu. Nuo 1919 m. liepos batalionas dalyvavo kovose su raudonąja armija Zarasų

Skaityti daugiau
Vlado Paulausko ir Stasio Balčo sukurtas „Savanorių maršas“

Vlado Paulausko ir Stasio Balčo sukurtas „Savanorių maršas“

1926 metų rugsėjo 26 d. Šaulių teatro salėje įvyko pirmasis Panevėžio apskrities Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos (LKKSS) suvažiavimas. Jame dalyvavo 458 savanoriai, išrinktas organizacinis komitetas, kurio pirmininku tapo Jurgis Elisonas. Pirmoji LKKSS Panevėžio skyriaus

Skaityti daugiau
Nepriklausomybės aikštė Panevėžyje

Nepriklausomybės aikštė Panevėžyje

Viena iš senesnių Panevėžio aikščių – būsimoji Nepriklausomybės aikštė, minima jau 18 amžiuje.  Jos istorija susijusi su vienuolių pijorų atvykimu 1727 metais.  Tai buvo viena iš dviejų Panevėžio aikščių.  Tuo metu ji buvo vadinama Cerkvės

Skaityti daugiau
120-osios Nepriklausomybės kovų dalyvio Kazio Germano gimimo metinės

120-osios Nepriklausomybės kovų dalyvio Kazio Germano gimimo metinės

Būsimasis inžinierius Kazys Germanas gimė 1897 m. spalio 9 d. Šakių apskrities Paežerėlių valsčiaus Svetošino dvare. Šeima buvo neturtinga. Baigęs pradžios mokslus, mokėsi „Saulės“ draugijos  mokytojų kursuose Vilniuje. Prasidėjus pirmąjam pasauliniam karui, pasitraukė į Voronežą.

Skaityti daugiau
Lietuvos Nepriklausomybės paminklui statyti komiteto veikla Panevėžyje

Lietuvos Nepriklausomybės paminklui statyti komiteto veikla Panevėžyje

Lietuvos nepriklausomybės paminklui statyti komitetas pirmąkart įsteigtas Panevėžyje dar 1924 metais. Jo tikslas buvo pastatyti Nepriklausomybės paminklą Panevėžyje. Tą idėją įgyvendinti patikėta skulptoriui Juozui Zikarui. Buvo sukurtas gipsinis paminklo modelis, kuris buvo eksponuojamas miesto muziejuje.

Skaityti daugiau
115-osios Lietuvos kariuomenės savanorio, lietuviško cirko pradininko Petro Taručio gimimo metinės

115-osios Lietuvos kariuomenės savanorio, lietuviško cirko pradininko Petro Taručio gimimo metinės

Būsimasis savanoris ir talentingas cirko artistas Petras Tarutis gimė 1902 m. rugpjūčio 6 d. Panevėžio apskrities Vadoklių valsčiaus Kieliugalos kaime, mažažemių ūkininkų šeimoje. Joje augo keturi vaikai. 1909-1913 m. lankė Šilų miestelio pradžios mokyklą. Ją

Skaityti daugiau
Žydų karių, dalyvavusių Nepriklausomybės kovose, sąjungos Panevėžio skyrius

Žydų karių, dalyvavusių Nepriklausomybės kovose, sąjungos Panevėžio skyrius

Panevėžyje gyvenę žydai taip pat dalyvavo kovose dėl Nepriklausomos Lietuvos valstybės. Dalis jų buvo atleisti nuo karinės tarnybos, nes buvo pirkliai, prekybininkai ir kitų profesijų atstovai. Dauguma iš kovose dalyvavusių turėjo eilinio laipsnį, bet buvo

Skaityti daugiau
120-osios Nepriklausomybės kovų karo invalido, savanorio Antano Sereikos gimimo metinės

120-osios Nepriklausomybės kovų karo invalido, savanorio Antano Sereikos gimimo metinės

1918 m. vasario 16 d. Lietuva atkūrė savo Nepriklausomybę. Šalyje dar šeimininkavo kaizerinės Vokietijos okupacinė valdžia ir jos kariniai daliniai. Lietuvių tautos laukė ilgas Nepriklausomybės įtvirtinimo kelias. Jame didelį vaidmenį suvaidino Panevėžio krašto savanoriai. Pirmuosius

Skaityti daugiau
Garsieji Panevėžio krašto savanoriai broliai Ignas ir Kazimieras Taruškos

Garsieji Panevėžio krašto savanoriai broliai Ignas ir Kazimieras Taruškos

1918 m. vasario 16 d. atkurtą Lietuvos Nepriklausomybę teko ginti ginklu. Nepriklausomybės kovose pasižymėjo Panevėžio krašto savanoriai. 1919 metų pradžioje, vokiečiams pasitraukus iš Panevėžio, į miestą veržėsi raudonosios armijos daliniai. Į kovą su jais stojo

Skaityti daugiau
125 metai, kai (1892) gimė Panevėžio srities savanorių organizatorius, karininkas Jonas Variakojis

125 metai, kai (1892) gimė Panevėžio srities savanorių organizatorius, karininkas Jonas Variakojis

Panevėžio srities savanorių pajėgų organizatorius, karininkas Jonas Variakojis gimė 1892 m. gegužės 20 d. Biržų apskrities Biržų valsčiaus Rinkuškų kaime. Mokėsi Piarnu gimnazijoje. 1913 m. dirbo „Vilties“ laikraščio redakcijoje. Tais pačiais metais baigęs gimnaziją, studijavo

Skaityti daugiau
4-ojo pėstininkų Lietuvos karaliaus Mindaugo pulko leidinys „Senolių takais”

4-ojo pėstininkų Lietuvos karaliaus Mindaugo pulko leidinys „Senolių takais”

Nepriklausomoje Lietuvoje buvo įprasta kiekvienam kariniam daliniui turėti savo spaudos leidinius. Jie atliko svarbų vaidmenį auklėjant jaunimą ir propaguojant pasiaukojamo krašto gynimo idėjas. Savo leidinį turėjo ir 4-asis pėstininkų Lietuvos karaliaus Mindaugo pulkas. Tai buvo

Skaityti daugiau
Skulptoriaus Juozo Zikaro kūrinys – Nepriklausomybės dešimtmečio medalis

Skulptoriaus Juozo Zikaro kūrinys – Nepriklausomybės dešimtmečio medalis

1918 metais po ilgų okupacijos šimtmečių atkurta nepriklausoma Lietuvos valstybė. 1928 metais jauna valstybė šventė pirmojo valstybingumo dešimtmečio jubiliejų. Ta proga Lietuvos vyriausybė suplanavo daug įvairių renginių. Buvo išleista nemažai istorinių leidinių, miestuose ir miesteliuose

Skaityti daugiau
Artilerijos pulko kūrimasis ir jo veikla Panevėžyje

Artilerijos pulko kūrimasis ir jo veikla Panevėžyje

Pirmieji Lietuvos artilerijos daigai susiję su pirmuoju artilerijos pulku. 1919 metais iš vokiečių gautos dvi lengvosios rusiškos 3 colių patrankos. Tos dvi patrankos ir sudarė pirmojo artilerijos pulko pirmos baterijos pradžią. 1919 metais sausio 6

Skaityti daugiau