1. Home
  2. Istorijos puslapiai

Žyma: Istorijos puslapiai

90 metų, kai Panevėžyje įkurta (1925) žydų vidurinė mokykla

90 metų, kai Panevėžyje įkurta (1925) žydų vidurinė mokykla

Panevėžio žydų vidurinė mokykla, nors ir neilgai veikusi, suvaidino nemažą vaidmenį. Ypač ja džiaugėsi neturtingi žydai. Jų vaikai turėjo galimybę siekti vidurinio mokslo. 1925 metais vasario 1 dieną ši mokykla atidaryta Panevėžyje. Mokslas prasidėjo vasario

Skaityti daugiau
Juozo Zikaro bareljefas „Panevėžio valstybinė gimnazija“

Juozo Zikaro bareljefas „Panevėžio valstybinė gimnazija“

1919-1929 metais gyvendamas Panevėžyje, skulptorius Juozas Zikaras be kitų reikšmingų darbų sukūrė ir Panevėžio valstybinei gimnazijai skirtą bareljefą. Ši gimnazija, kur skulptorius dirbo piešimo mokytoju, suvaidino svarbų vaidmenį jo gyvenime ir kūryboje. Deja, minėtas gimnazijos

Skaityti daugiau
90 metų, kai įkurtas (1925) Panevėžio kraštotyros muziejus

90 metų, kai įkurtas (1925) Panevėžio kraštotyros muziejus

Panevėžio kraštotyros muziejus vienas seniausių regioninių muziejų Lietuvoje. Šiais metais jam sukanka 90 metų. Jis sėkmingai sulaukė dabartinių dienų nepaisant sudėtingų istorijos vingių. Panevėžio kraštotyros muziejus savo ištakomis siekia dvidešimtojo amžiaus pradžią. Tai vienas seniausių

Skaityti daugiau
Panevėžio dailininkų protestas

Panevėžio dailininkų protestas

Šis protestas kilo 1984 metais, kai Panevėžyje buvo pradėtas griauti skulptoriaus Juozo Zikaro namas. Tai bene pirmasis viešas panevėžiečių pasipriešinimas sovietinės valdžios savivalei. 1984 metais apie pertvarką ir viešumą dar nebuvo nė kalbos. Galimybių atvirai

Skaityti daugiau
Marijonų koplyčia sovietmetyje

Marijonų koplyčia sovietmetyje

Apie Panevėžio marijonų vienuolyno Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo koplyčią sovietmetyje žinoma labai nedaug: uždaryta 1949 metais, joje buvo archyvas, vėliau vaikų dailės mokyklos salė. Iš Panevėžio apskrities archyve saugomų dokumentų matyti, kad marijonų vienuolynas

Skaityti daugiau
Panevėžio miškų technikos mokykla ( 20 a. 3 dešimt.) Fotografija

Panevėžio miškų technikos mokykla ( 20 a. 3 dešimt.) Fotografija

1921 metais M. Konkulevičius ėmėsi Panevėžyje organizuotis miškų technikos kursus, kurie vėliau išaugo į Panevėžio miškų technikos mokyklą. Jis ir tapo šios mokyklos direktoriumi. Mykolas Konkulevičius gimė 1878 metais rugpjūčio 25 dieną. Savo jaunystę praleido

Skaityti daugiau
Lietuvos banko Panevėžio skyriaus pastatas

Lietuvos banko Panevėžio skyriaus pastatas

Bankų užuomazgos Panevėžio mieste atsirado 19 amžiaus antroje pusėje. Apie 1880 metus buvo įsteigta Povilo Puzino skolinamoji kasa. Ją P.Puzinas įsteigė kartu su Černiausku. Veikė iki 20 amžiaus pradžios. 1881 metais Panevėžio mieste įsisteigė Panevėžio

Skaityti daugiau
Kur Balys Sruoga gyveno Panevėžyje?

Kur Balys Sruoga gyveno Panevėžyje?

Rašytojas Balys Sruoga 1906 – 1914 metais Panevėžyje mokėsi realinėje mokykloje. Šį jo gyvenimo laikotarpį leidinyje „Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija 1727 – 2002“ aprašė Vytautas Baliūnas. Čia jis pateikė duomenų ir apie rašytojo Panevėžyje gyventą

Skaityti daugiau
Šaulių sąjungos Panevėžio rinktinei 95 metai

Šaulių sąjungos Panevėžio rinktinei 95 metai

Lietuvos šaulių sąjunga tarpukario Lietuvoje nuėjo ilgą ir sudėtingą kelią. Vienas iš šaulių sąjungos kūrimo iniciatorių buvo žymus lietuvių keliautojas, žurnalistas, rašytojas, visuomenės veikėjas Matas Šalčius. 1919 m. birželio 27 d. M. Šalčiaus redaguojamame laikraštyje

Skaityti daugiau
Pirmoji rašytinė žinia apie Upytės žemę

Pirmoji rašytinė žinia apie Upytės žemę

Šiemet sukanka 760 metų, kai pirmą kartą istorijos šaltiniuose paminėta Upytės žemė. Tai 1254 metų balandžio mėnesio Livonijos ordino, Rygos arkivyskupo ir kapitulos aktas dėl Žiemgalos žemių padalijimo. Jame nurodoma, kad Rygos arkivyskupui atitekusios dvi

Skaityti daugiau
,,Vienybės“ klubas Panevėžyje

,,Vienybės“ klubas Panevėžyje

Vienas garsiausių klubų, kuris užsiiminėjo visapusiška kultūrine veikla Panevėžyje Respublikos laikais buvo ,,Vienybės“ klubas . Jis savo veiklą pradėjo dar 1909 metais. Tada vienas iš jo organizatorių buvo gydytojas Kazimieras Sliekas, vaistininkas V. Katelė ir

Skaityti daugiau
Apie pedagoginio instituto įtaką Panevėžio visuomeniniam ir kultūriniam gyvenimui 1939 metais

Apie pedagoginio instituto įtaką Panevėžio visuomeniniam ir kultūriniam gyvenimui 1939 metais

1939 m. kovo 22 d. nacistinei Vokietijai užėmus Klaipėdos kraštą, Klaipėdoje veikęs pedagoginis institutas buvo atkeltas į Panevėžį. Tai buvo dvimetė aukštoji mokykla, rengusi pradinių mokyklų mokytojus visai Lietuvai. Apžvelkime kokią įtaką to meto Panevėžio

Skaityti daugiau
Paminklo nužudytiems Panevėžio apskrities ligoninės gydytojams atidengimas (1943). Fotografija

Paminklo nužudytiems Panevėžio apskrities ligoninės gydytojams atidengimas (1943). Fotografija

1941 m. iš birželio 25 dienos į birželio 26 d. Panevėžyje, NKVD-NKGB būstinės rūsyje Vasario 16-osios g., besitraukiančių sovietinių saugumiečių ir raudonarmiečių nukankinti trys Panevėžio apskrities ligoninės gydytojai: Juozas Žemgulys, Stasys Mačiulis, Antanas Gudonis, gailestingoji

Skaityti daugiau
Iš atsiminimų apie Panevėžio herbo pakeitimą

Iš atsiminimų apie Panevėžio herbo pakeitimą

Iki 1993 metų Panevėžio miesto herbas buvo du sukryžiuoti linų pėdai ir arklas, pavaizduoti dviejuose suapvalinto skydo laukuose. Jei ne pačių panevėžiečių iniciatyva herbą pakeisti, jis toks būtų buvęs ilgiau. Kalbų, kad šį sovietmetyje patvirtintą

Skaityti daugiau
Prieš 70 metų Panevėžyje įkurta muzikos mokykla

Prieš 70 metų Panevėžyje įkurta muzikos mokykla

1944 metų rugsėjo mėnesį, karo frontui tik ką nudundėjus į vakarus, Panevėžyje įkurta muzikos mokykla. Tiksli jos atidarymo data nežinoma. Mokyklos organizatorius – žymus Panevėžio muzikas Mykolas Karka. Apie sunkią muzikos mokyklos pradžią pokaryje sužinome

Skaityti daugiau
Pirmoji Panevėžio meno mėgėjų kuopelės paroda

Pirmoji Panevėžio meno mėgėjų kuopelės paroda

Šiandien daugiau žinoma apie antrąją šios kuopelės parodą, vykusią 1926 metais. Ji įrašyta į 1900 – 1929 m. lietuvių dailės parodų sąrašą. Išleistas parodos katalogas skelbiamas Panevėžio kraštotyros muziejaus skaitmeninėje Panevėžio istorijos bibliotekoje. Pirmoji Panevėžio

Skaityti daugiau
Paminklas savanoriams Panevėžio Katedros kapinėse

Paminklas savanoriams Panevėžio Katedros kapinėse

1918 m. vasario 16 d. atkurta Nepriklausoma Lietuvos valstybė. Tuo metu tebevyko pirmasis pasaulinis karas. Lietuvai ginant Nepriklausomybę reikėjo kovoti net su trimis grėsmingais priešais. Jauna Lietuvos kariuomenė iškovojo nemažai šaunių pergalių. Savanoriai iš visos

Skaityti daugiau
Karaimai Panevėžyje ( 1918-1940)

Karaimai Panevėžyje ( 1918-1940)

Lietuvos karaimai išeiviai iš Krymo. Juos atsigabeno Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas po karų su mongolais – totoriais. Viena iš karaimų bendruomenių buvo įkurta Trakuose. Vėliau jie įsikūrė ir kitose vietovėse. Karaimai tuo metu garsėjo kaip

Skaityti daugiau
Panevėžio realinė mokykla evakuacijoje

Panevėžio realinė mokykla evakuacijoje

1914 m. rugpjūčio 1 d. prasidėjęs Pirmasis pasaulinis karas Panevėžį pasiekė 1915 m. vasarą. Traukiantis rusų kariuomenei, kartu su gyventojais, įstaigomis į Rusijos gilumą buvo evakuota ir realinė mokykla. Tiksli jos evakavimosi vieta bei mokyklos

Skaityti daugiau
Paminklas „Laisvės daina“

Paminklas „Laisvės daina“

Šis paminklas pastatytas sovietmetyje prie Vilniaus – Velžio kelio sankryžos. Skulptūra vaizduoja moterį, aukštyn pakeltose rankose laikančią laisvės vėliavą. Paminklo autorius – skulptorius Antanas Dimžlys (1920-2010), architektas Tautvydas Miknevičius. 2006 metais išleistoje prisiminimų knygelėje „Kelionė

Skaityti daugiau
Salomėja Nėris Panevėžyje 1934-36 m. Fotografija. 20a. 4 dešimtmetis

Salomėja Nėris Panevėžyje 1934-36 m. Fotografija. 20a. 4 dešimtmetis

Salomėja Bačinskaitė gimė Vilkaviškio apskrities Alvito valsčiaus Kiršų kaime. Tėvai buvo pasiturintys valstiečiai. Tėvas buvo pažangus ūkininkas bendravęs su knygnešiais, bet kartu simpatizavo socialistinėms idėjoms. Motina buvo pamaldi ir religinga. Gimnazijos ir studentiškais metais Salomėja

Skaityti daugiau
Bernardo Bučo Vytauto Didžiojo biustas Panevėžio kraštotyros muziejuje

Bernardo Bučo Vytauto Didžiojo biustas Panevėžio kraštotyros muziejuje

Būsimasis skulptorius Bernardas Bučas gimė 1903 metais lapkričio 18 dieną Panevėžio apskrities Smilgių valsčiaus Naurašilių kaime. Jis augo gausioje šeimoje, iš kurios užaugo 2 seserys ir 5 broliai. Bernardas buvo vyriausias vaikas. Jis mokėsi Smilgių

Skaityti daugiau
Vaistinės Panevėžyje (1918-1940)

Vaistinės Panevėžyje (1918-1940)

Seniausia Panevėžio vaistinė įkurta Engelmano 1795 metais. Ji buvo Turgaus aikštėje. 1867 metais atidarytas tos vaistinės filialas Panevėžio priemiestyje Mikolajeve. Kartais tas filialas buvo laikomas antrąja vaistine Panevėžyje. Jai vadovavo provizorius Petras Varevičius. Vėliau Engelmano

Skaityti daugiau
Blaivybės ir atgimimo kryžius

Blaivybės ir atgimimo kryžius

Pastatytas 1990 metais, kai Panevėžyje birželio 9 d. buvo pasitiktas M. Valančiaus blaivybės sąjūdžio iš Vilniaus į Kryžių kalną nešamas kryžius. Panevėžiečių pastatytą kryžių sukūrė kunigas Algis Neverauskas, Gediminas Vasiliauskas ir Erikas Urbonavičius. Tuomet tautinio

Skaityti daugiau
Apie Juozą Miltinį ir naujų teatro rūmų statybą

Apie Juozą Miltinį ir naujų teatro rūmų statybą

Šie nauji teatro rūmai pastatyti 1967 metais. Architekto Algimanto Mikėno jie suprojektuoti atsižvelgiant į režisieriaus Juozo Miltinio reikalavimus. Šįkart pažvelkime ką apie naujų teatro rūmų statybą byloja Panevėžio apskrities archyvo dokumentai. 1940 metais Panevėžyje įkurtam

Skaityti daugiau
Reikšmingas Panevėžio istorijos paminklas

Reikšmingas Panevėžio istorijos paminklas

Šiemet sukanka 400 metų, kai Panevėžyje buvo pastatyti Upytės pavieto teismo namai ir mūrinis archyvas teismo byloms laikyti. Iš jų iki mūsų dienų išlikęs teismo archyvo pastatas yra reikšmingas Panevėžio istorijos paminklas. Jis įrašytas į

Skaityti daugiau
Panevėžio ūkininkų smulkaus kredito banko pastatas

Panevėžio ūkininkų smulkaus kredito banko pastatas

Bankų užuomazgos Panevėžio mieste atsirado 19 amžiaus antroje pusėje. Apie 1880 metus buvo įsteigta Povilo Puzino skolinamoji kasa. Ją P. Puzinas įsteigė kartu su Černiausku. Veikė iki 20 amžiaus pradžios. 1881 metais Panevėžio mieste įsisteigė

Skaityti daugiau
95 metai, kai Panevėžys (1919) buvo išvaduotas iš bolševikų

95 metai, kai Panevėžys (1919) buvo išvaduotas iš bolševikų

2014 m. gegužės 19 d. sukanka 95 metai, kai buvo išvaduotas Panevėžys. Po ilgų carinės priespaudos, kaizerinės Vokietijos, po to – Raudonosios armijos okupacijos metų miestas tapo laisvas. Šiame straipsnyje apžvelgiama Panevėžio krašto savanorių, ypatingai

Skaityti daugiau
Seniausio Panevėžio laikraščio beieškant

Seniausio Panevėžio laikraščio beieškant

Šiandien seniausias Panevėžio laikraštis dar nenustatytas ir nesurastas. Ankstesniais duomenimis pirmieji laikraščiai Panevėžyje išėjo 1914 metais. Tai buvo rusų kalba leidžiamas „Naš kraj“ („Mūsų kraštas“) ir „Ponevežskij listok“ („Panevėžio lapelis“). Dėl jų abejonių nėra jokių.

Skaityti daugiau
90 metų, kai Panevėžyje Laisvės aikštėje pasodintas Vilniaus medis

90 metų, kai Panevėžyje Laisvės aikštėje pasodintas Vilniaus medis

1921 metais Lietuvoje buvo sudarytas medžių sodinimo komitetas, vadovaujamas profesoriaus Tado Ivanausko. 1921 metais balandžio 23 dieną Juozo Tumo–Vaižganto ir Stasio Šilingo iniciatyva buvo įkurta Lietuvai pagrąžinti draugija. Jos tikslas saugoti ir globoti gamtos, istorijos

Skaityti daugiau