1. Home
  2. Juozas Brazauskas

Žyma: Juozas Brazauskas

Disidentinio judėjimo ištakos

Disidentinio judėjimo ištakos

Antrojo pasaulinio karo pabaiga, panaikinusi nacių priespaudą Europoje, neatnešė laisvės tik Baltijos kraštams. Juose rudąją okupaciją pakeitė kita - raudonoji. Didesnėje Lietuvos dalyje 1944 m. vasarą, o Žemaitijoje rudenį, vėl įsiviešpatavo sovietų režimas. Jis rėmėsi

Skaityti daugiau
Balio Sruogos mirties 70-mečiui

Balio Sruogos mirties 70-mečiui

Dinamiškoji tautos energija XX a. pradžioje ėmė reikštis ne vien politinėje patriotinėje visuomeninėje plotmėje. Ji veržėsi ir į kitas sritis, ieškodama tobulesnių, pastovesnių ir visuotiniškesnių įsikūnijimo formų. Viena tokia aukšta kūrybinės ekspansijos sritis yra literatūra

Skaityti daugiau
„Esu kito pasaulio žmogus“ (Juozui Keliuočiui -115)

„Esu kito pasaulio žmogus“ (Juozui Keliuočiui -115)

Sukanka 115 metų, kai 1902 m. rugsėjo 4 d.  Rokiškio valsčiaus Joniškio  vienkiemyje, pasiturinčio ūkininko šeimoje gimė Juozas Keliuotis, vienas žymiausių lietuvių kultūros veikėjų Nepriklausomybės metais: žurnalistas, rašytojas, literatūros ir meno kritikas, spaudos leidinių redaktorius,

Skaityti daugiau
Koncentracijos stovyklos Lietuvoje

Koncentracijos stovyklos Lietuvoje

Prieš 70 metų, 1947 m. birželio 14 d., buvusiose nacistinės Vokietijos koncentracijos ir mirties stovyklose Aušvicas I ir Aušvicas- Birkenau II atidarytas memorialinis muziejus, primenantis „didžiausio nusikaltimo prieš žmoniją“ vietą. Mes daugiau žinome apie Antrojo

Skaityti daugiau
Neužbaigtas moters išsilaisvinimas arba sugrįžimas

Neužbaigtas moters išsilaisvinimas arba sugrįžimas

Marcės Katiliūtės mirties 80-mečiui (1937m. balandžio 5 d.) Po Nepriklausomybės paskelbimo Lietuvoje  iki maždaug 1922 metų iš dalies tęsėsi inertiškas paskutinių dešimtmečių kultūrinis gyvenimas. Iš esmės gyvenama Pirmojo pasaulinio karo ir revoliucijų įvykių patirtimi. Tik

Skaityti daugiau
Svarbiausia pareiga – mokytojavimas

Svarbiausia pareiga – mokytojavimas

Gabrielė Petkevičaitė- Bitė gyveno sudėtingu XIX a. pabaigos- XX a. pirmų trijų dešimtmečių laikotarpiu. Tai buvo didelių permainų laikas: spaudos draudimas, Lietuvos valstybės atkūrimo ir jos visuomenės stiprinimo metai. G. Petkevičaitė- Bitė buvo demokratinių pažiūrų

Skaityti daugiau
Įšalas

Įšalas

"Bet iki šiol mes sunkiai vaduojamės iš sovietinio įšalo", - apie 27-uosius nepriklausomybės metus sako istorikas Juozas Brazauskas. 

Skaityti daugiau
Perspėjimai iš praeities dabarčiai

Perspėjimai iš praeities dabarčiai

Po 1918 m. Nepriklausomybės paskelbimo, praėjus 10 metų, žinomas geografas, geopolitikas prof. Kazys Pakštas, įvertindamas Lietuvos ekonominį ir kultūrinį potencialą, taip pat geopolitinę padėtį, 1928 m. pasiūlė tokį Lietuvos nepriklausomybės išsaugojimo planą. Trumpai paminėsime šio

Skaityti daugiau
Sausio 13 – osios liudijimai (II)

Sausio 13 – osios liudijimai (II)

1990 m. Kovo 11 dienos vakarą Nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos laisvės įtvirtinimo ir tarptautinio pripažinimo istorijoje 1991 m. Sausio 13-osios įvykiai užima išskirtinę vietą. Dienos, vertos šimtmečių istorijos. Lietuva šiemet mini tragiškų 1991 metų Sausio 13-osios

Skaityti daugiau
Filosofija

Filosofija

"Filosofiškai tariant, mūsų protas turi išsivaduoti iš sovietinės ideologijos pavergto proto vergijos", - samprotauja istorikas, panevėžietis Juozas Brazauskas. 

Skaityti daugiau
Kreivų veidrodžių karalystėje ( II)

Kreivų veidrodžių karalystėje ( II)

Normalios demokratinėje valstybėje visuomenės politinės sistemos pagrindas yra politinės partijos, kurio tarpusavyje varžosi dėl įtakos visuomenėje. Galutinis varžymosi tikslas yra iškovoti valdžią ir joje įgyvendinti savo pažadus prieš rinkėjus. Pastaruosius metus ilgą laiką žmonėms buvo

Skaityti daugiau
“Dievybės žibėjimas yra užgesęs pasaulio istorijoje” ( Martynas Heidegeris)

“Dievybės žibėjimas yra užgesęs pasaulio istorijoje” ( Martynas Heidegeris)

Gyvename ypatingu metu. Ieškome tiesos, gėrio, grožio. Kai kas ilgisi tikros poezijos. O aš bandau branginti žodį. Skeptikas pasakytų: Kam jie reikalingi mūsų laikais, kai “pats dievybės žibėjimas yra užgesęs pasaulio istorijoje”? Iš tikrųjų, dabartinis

Skaityti daugiau
Pasirodė Juozo Brazausko sudaryta knygelė

Pasirodė Juozo Brazausko sudaryta knygelė

Sporto mėgėjams gera naujiena. Ką tik pasirodė panevėžiečio istoriko, Juozo Brazausko sudaryta knygelė "100 klausimų ir atsakymų apie Lietuvos olimpiečius". Įvairaus amžiaus skaitytojams skirta informacija apie Lietuvos olimpiečius pateikiama populiaria klausimų ir pasirenkamųjų atsakymų forma.

Skaityti daugiau
Nauja vertinga švietimo istoriją liudijanti knyga

Nauja vertinga švietimo istoriją liudijanti knyga

Šiomis dienomis pasirodė vertinga švietimo istoriją liudijant knyga “Kelias nuo Mokytojų seminarijos iki Panevėžio kolegijos”, skiriama Panevėžio mokytojų seminarijos I laidos ( 1925 m. ) 90-mečiui ir artėjančiam Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. Sudarytojos: Lionė Lapinskienė,

Skaityti daugiau
Kitoks Simonas Daukantas

Kitoks Simonas Daukantas

Mūsų tautos praeities tyrinėtojai tradiciškai pažymi, kad Simonas Daukantas yra pirmasis lietuvių istorikas, tautosakos rinkėjas, etnografas, rašytojas. Verta būtų kitaip pažvelgti į šią asmenybę tautos gyvybės požiūriu. Simonas Daukantas priklauso antrajai ( kartu su Dionizu

Skaityti daugiau
Iš Nepriklausomybės kovų

Iš Nepriklausomybės kovų

Oi, neverk, motušėle, kad jaunas sūnus Eis ginti brangiosios Tėvynės. Maironis                                                 

Skaityti daugiau
Brandžiausias Juozo Zikaro kūrinys

Brandžiausias Juozo Zikaro kūrinys

Minėdami Juozo Zikraro 135-ąsias gimimo metines, prisiminkime vieną brandžiausio skulptoriaus kūrinio - „Laisvės“ paminklo atsiradimą.Garsus lietuvių kultūros puoselėtojas, menotyrininkas Paulius Galaunė knygoje „Dailės ir kultūros baruose“ rašė: „Tik menininkai sugeba sintetiškai išreikšti visuomenės nuotaiką, įkūnyti

Skaityti daugiau
Kreivų veidrodžių karalystėje

Kreivų veidrodžių karalystėje

Vienoje žymios, garbios moters mokslininkės, profesorės Onos Voverienės knygoje „Tautos sargyboje“ perskaičiau šiuos knygą palydinčius žodžius:„ Tarp praeities, kur yra mūsų atsiminimai, tarp ateities, kur yra mūsų viltys, dar yra dabartis, kur yra mūsų pareigos“.(G.Palau).

Skaityti daugiau
Rio de Žaneiro olimpinių žaidynių aidai

Rio de Žaneiro olimpinių žaidynių aidai

Pasibaigė dar vienos vasaros olimpinės žaidynės. Pirmą kartą jos vyko Pietų Amerikoje- Brazilijos Rio de Žanero mieste. Startavo 67 Lietuvos olimpiečiai: 19 moterų ir 48 vyrai. Jauniausias olimpietis -18- metis irkluotojas Armandas Kelmelis, vyriausias -48-erių

Skaityti daugiau
Mūsų olimpiečių debiutas Paryžiuje

Mūsų olimpiečių debiutas Paryžiuje

Mūsų olimpiečiai vasaros olimpinėse žaidynėse debiutavo 1924 m. Paryžiuje vykusiose VIII vasaros olimpinėse žaidynėse. Debiuto išvakarėse “Sporto” žurnalas skelbė: “Džiaukitės, lietuviai sportininkai. Jūs važiuojate į pasaulio sporto šeimyną. Jums padeda nauja Jūsų gyvenimo era, Jums

Skaityti daugiau
Apie Kristaus Karaliaus Katedrą

Apie Kristaus Karaliaus Katedrą

Lankydamiesi Kristaus Karaliaus Katedroje, kažin ar susimąstome apie jos didingą praeitį. Siūlau trumpą pasakojimą apie iškiliausią visoje vyskupijoje Panevėžio bažnyčią. Šiandien minime Panevėžio vyskupijos įkūrimo 90-metį. 1926 m. balandžio 4 d. popiežius Pijus XI įsteigė

Skaityti daugiau
Monsinjoro Jono Juodelio dvasingumo ištakos

Monsinjoro Jono Juodelio dvasingumo ištakos

2006 m. sausio 7 dieną, eidamas 85-uosius metus, po sunkios ligos mirė kunigas, monsinjoras, teologijos daktaras, Panevėžio miesto garbės pilietis Jonas Juodelis ( 1921-2006). Mano tikslas yra aptarti monsinjoro, žmonių atmintyje likusio didžiausio moralinio autoriteto,

Skaityti daugiau
Manikūnų krašto takais

Manikūnų krašto takais

Komunikacijos centras “Kalba. Knyga. Kūryba”( vadovė Lionė Lapinskienė) šios vasaros pabaigoje besidomintiems krašo istorija, jos kultūra dovanoja skaitytojams išliekamos vertės 400 puslapių apimties straipsnių rinkinį- knygą “Manikūnų krašto takais”. Knygos sudarytojos- trys bendramintės: Dalia Greviškienė,

Skaityti daugiau
Išrinkta savivalda: kas toliau?

Išrinkta savivalda: kas toliau?

Baigėsi dar viena demokratiškumo pamoka- vietos savivaldos rinkimai. Rinkimai- yra svarbiausias valstybės valdžios teisėtumo pagrindas, demokratijos išraiška. Vietos savivaldos rinkimuose piliečiai galėjo pasirinkti iš daugelio vardinių sąrašų žmones, atstovaujančius partijoms. Nauja, kad vietoj nepartinių kandidatų

Skaityti daugiau
Link Kovo 11-osios

Link Kovo 11-osios

Nuo 1990 metų Kovo 11-osios jau praėjo 25 metai. Tai pati valstybės jaunystė. Nepriklausomybė atkūrimą paskelbė tautos atstovybė - išrinktoji Lietuvos Aukščiausioji Taryba - Atkuriamasis seimas, turėjusi tam gyventojų daugumos- vyrų ir moterų, brandaus jaunimo

Skaityti daugiau