Tarptautinis sertifikatas ISO 9001 įrodo Kolegijos veiklos kokybę

Panevėžio kolegijai įteiktas sertifikatas, patvirtinantis, kad Kolegijos veikla atitinka ISO 9001 standarto reikalavimus. Gegužės 17 d. Kolegijoje vyko nepriklausomas kokybės vadybos sistemos persertifikavimo auditas, kurį atliko Tarptautinė Suomijos sertifikavimo įstaiga DNV-GL Certification OY/AB. Audito išvada – Kolegijos veikla atitinka ISO 9001 standarto reikalavimus, pritaikytus aukštajam mokslui ir yra orientuota į savo pagrindinių klientų – studentų … Tęskite Tarptautinis sertifikatas ISO 9001 įrodo Kolegijos veiklos kokybę skaitymą