Teisingo sprendimo beieškant

AB „Panevėžio energija“ gamina ir tiekia šilumą vartotojams iki pastatų įvadų. Pastato vidaus šildymo ir karšto vandens sistemą prižiūri vartotojų pasirinktas prižiūrėtojas, kuriam už paslaugas kas mėnesį mokamas atskiras mokestis.

Kad būtų užtikrintas nenutrūkstamas šilumos tiekimas, AB „Panevėžio energija“ vykdo norminiais dokumentais reglamentuotą šilumos tinklų remontą ir eksploataciją. Kasmet yra vykdomos šilumos trasų rekonstrukcijos, atnaujinami seni susidėvėję vamzdynai ir montuojami nauji, prijungiant prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos.

Ankstesniais laikais šilumos tiekimo vamzdynai buvo montuojami gelžbetoniniuose kanaluose. Šiuo metu pagal šiuolaikines technologijas šilumos tinklai montuojami iš anksto izoliuotais vamzdžiais, juos klojant tiesiogiai į iškastas tranšėjas, t.y. bekanaliu būdu. Todėl atliekant žemės kasinėjimo arba kitus darbus tose vietose, kur šilumos vamzdynai pakloti bekanaliu būdu, gali įvykti vamzdynų pažeidimas. Dėl vamzdynų pažeidimo būtų laikinai nutrauktas šilumos tiekimas vartotojams. Ypač liūdnos pasekmės būtų nutraukus šilumos tiekimą vartotojams, esant minusinei lauko oro temperatūrai.

Ne mažiau aktuali problema, kai ant šilumos tinklų ir neleistinu atstumu nuo jų sodinami medeliai ir kiti želdiniai. Užaugę medžiai savo šaknimis užkemša šilumos tinklų išilginį drenažą bei gadina tinklų konstrukcijas. Dėl atsiradusių problemų šie medžiai yra šalinami. Jų šalinimas sukelia gyventojų nepasitenkinimą ir didina tinklų eksploatacines sąnaudas.

Saugus ir ilgalaikis šilumos tinklų darbas gali būti užtikrintas griežtai vadovaujantis LR energetikos ministro 2012-09-12 įsakymu Nr.1-176 patvirtintomis „Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos taisyklėmis“, kurios reglamentuoja visus techninius reikalavimus, atliekant bet kokią veiklą šilumos tinklų apsaugos zonoje, t.y. po 5 metrus į abi puses nuo šilumos tinklų kanalo, bekanalių tinklų vamzdžio krašto, kameros, kolektoriaus išorinės sienos.

AB „Panevėžio energija“ informuoja, kad pagal nustatytas taisykles šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos zonoje draudžiama statyti nuolatinius ir laikinus statinius bei įrenginius, tinklams praeinant pastatų rūsiais ir techniniais koridoriais, savavališkai įrengti sandėlius, pagalbines patalpas, kurios uždaro priėjimus prie vamzdynų, dirbti žemės darbus giliau kaip 0,3 metro, sodinti medžius ir krūmus taip, kad medžio kamienas ar krūmas būtų arčiau kaip 2 metrai nuo tinklų kanalo (vamzdyno, drenažo) kraštų, kamerų išorinių sienų. Likusioje apsaugos zonoje medžius ir krūmus sodinti galima tik gavus įmonės (organizacijos), eksploatuojančios šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklus, raštišką sutikimą.

Statybinės organizacijos, žemės valdų savininkai ar naudotojai, numatantys šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos zonoje rekonstruoti, remontuoti arba griauti įvairius statinius, įrenginius, požeminius tinklus, kloti kelių dangą arba vykdyti kitus žemės darbus, privalo atlikti statinių, įrenginių, požeminių tinklų, kelio dangų projektus ir suderinti juos su šilumos ir karšto vandens tinklų savininku, nustatyta tvarka gauti leidimą žemės darbams, taip pat šilumos ir karšto vandens tinklus eksploatuojančios įmonės raštišką sutikimą ir gauti pažymą apie darbų užbaigimą.

Darbus vykdančios įmonės (organizacijos) darbų vadovas ar žemės valdų savininkas privalo ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki darbų pradžios į darbo vietą iškviesti šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklus eksploatuojančios įmonės atstovą ir vykdyti darbus pagal raštu suderintas sąlygas, kurios įformintos kaip nurodymas, paskyra, protokolas arba aktas. Veikiančių šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos zonoje darbus vykdyti dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančios įmonės atstovui.

Organizacija, įmonė ar asmuo, apgadinęs ar pažeidęs šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklus ir jų įrenginius, vamzdyno žymėjimo ženklus ir kitus statinius bei įrenginius, susijusius su šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklais, privalo atlyginti nuostolius. Už padarytą žalą atsako pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas, reglamentuojančias žalos atlyginimo klausimus.

„Siekiant užtikrinti patikimą šilumos tiekimą bei ilgalaikį šilumos tinklų darbą, pastebėjus garavimą sumontuotų šilumos tinklų vietose, netvarkingus arba atvirus inžinerinių tinklų šulinių dangčius, AB „Panevėžio energija“ prašo nedelsiant skambinti į bendrovės dispečerinę tarnybą tel.: (8 – 45) 50 10 55, (8 – 45) 46 16 81, kuri dirba visą parą. Šilumos tiekėjas kuo skubiau imsis visų priemonių iškilusioms problemoms pašalinti“.

 

Daiva Paulauskienė
AB „Panevėžio energija“
Atstovė spaudai


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: