Turgaus žemės nuomos paslaptis – konservatorių rankose?

Panevėžio apskričiai vadovavusio konservatoriaus Viktoro Trofimovo galimi įsipareigojimai išsipildė Biržuose prie valdžios vairo stojus bendrapartietei Irutei Varzienei.

Švarių rankų politiką reklamuojančių konservatorių veikla sukėlė abejonių. Perskaitę laikraščių ir interneto portalų publikacijas apie Panevėžyje vykstantį teismo procesą, žmonės iš naujo vertina su Biržų senamiesčio žemės nuoma susijusius reikalus. Kitoje šviesoje vertinami ir rajono savivaldybės vadovų veiksmai. Nieko nedarant rankos lyg ir lieka švarios. Tačiau, kaip sakė neseniai dėl turgavietės žemės Biržuose lankęsis Seimo narys Vitalijus Gailius, nusikalstamas gali būti ir neveikimas.

Biržų turguje – konservatorių pradėtos aferos tęstinumas?

Panevėžio apylinkės teismas šį mėnesį pradėjo nagrinėti bylą, kurioje korupciniais nusikaltimais kaltinamas Panevėžio darbo biržos vadovas, buvęs apskrities viršininkas konservatorius Viktoras Trofimovas. Kaip pranešta spaudoje, kartu su juo teisiamas kitas buvęs konservatorius – treneris Vidmantas Urbonas. Ikiteisminį tyrimą byloje atliko Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT). Kaip aiškėja teismo procese, apskričiai vadovavęs V. Trofimovas stengėsi padėti Biržų turgavietę valdančiam verslininkui Dmitrijui Vinickiui. Šiam pagalbos prireikė, kai artėjo Biržų turgavietėje esančios valstybinės žemės nuomos sutarties termino pabaiga. Kaip jau ne kartą rašyta, ankstesnės kadencijos Biržų rajono taryba abejojo, ar verta ją pratęsti, nes turgus buvo tvarkomas blogai, o į žemės sklypą jau pretendavo biržietė Marija Valiušaitienė, kuriai atkurta nuosavybė.

Teisme liudijama, kad D. Vinickij ne sykį buvo kviečiamas pas apskrities viršininką V. Trofimovą. Įtariama, kad viršininkas už žemės nuomos pratęsimą prašęs verslininko paveikti tuometį Biržų rajono merą Regimantą Ramoną. Pastarasis neva turėjęs palaikyti V. Trofimovo kandidatūrą renkant Regiono plėtros tarybos pirmininką. V. Trofimovas išties tapo Regiono plėtros tarybos pirmininku. Už tai balsavo ir Biržų rajono meras R. Ramonas.

Maža to, įtariama, kad D. Vinickij turėjęs paremti ir V. Trofimovo bičiulio V. Urbono vadovaujamą asociaciją. Ikiteisminį tyrimą atlikusių pareigūnų duomenimis, D. Vinickij kelių tūkstančių litų finansinę paramą atseikėjo du kartus.

Kaip praneša „Panevėžio rytas“, D. Vinickis išvengė teismo dėl kyšio davimo, nes prisipažino duomenis rinkusiems pareigūnams.

Panevėžio apskrities viršininko administracijai priklausiusio Biržų rajono žemėtvarkos skyriaus vedėja teisme taip pat liudijo apie V. Trofimovo bandymą įkalbėti juos, kad žemės nuomos sutartis būtų pratęsta. Tačiau apskrities viršininkui žemėtvarkininkų paveikti nepavyko.

Kad žemės nuomos sutarties pratęsti negalima, tvirtino ir Biržų rajono savivaldybės administracija, kuriai vadovavo Palmyra Prašmantienė.

Taigi Biržų rajoną valdant socialdemokratui R. Ramonui ir „valstietei“ P. Prašmantienei turgaus žemės nuomos sutartis vis tik nebuvo pratęsta. Dėl to P. Prašmantienei ketvirtus metus tenka bylinėtis su ją kaltinančiais verslininkais.

V. Trofimovo noras, kad žemė Biržų turguje būtų išnuomota D. Vinickiui, buvo įgyvendintas rajoną pradėjus valdyti konservatorei I. Varzienei.

Beje, Biržuose tapo žinomas faktas, kad pareigas eiti pradėjusi merė neva išpildė verslininko pageidavimą susitikti su juo Vilniuje. Pasak liudininkų, rajono vadovės ir žemės nuoma suinteresuoto verslininko susitikimas galimai vyko automobilių stovėjimo aikštelėje.

Yra liudininkų, teigusių, kad tokiu būdu sostinėje su vilniečiais verslininkais susitikdavęs vienas iš ankstesnės kadencijos rajono vadovų.

Dėl turgaus teritorijoje esančios ir negrąžinamos tėvų žemės teismuose besibylinėjant Marijai Valiušaitienei, Biržų rajono savivaldybės atstovai teismo posėdžiuose nedalyvavo. Teismai vyko rajono valdžioje esant konservatorei.

Disponuoja neteisėtai užvaldytu turtu?

Nuo buvusių Biržų rajono merų – Vytauto Zurbos ir R. Ramono – laikų buvo akivaizdu, kad vilniečiai verslininkai turguje tvarkosi nekaip. Apie tai daug kalbėta, spaudoje rašyta, tačiau nė sykio jokio popieriaus dėl netvarkos nesurašyta. Institucijos, kurios drąsiai kontroliuoja smulkius verslininkus ir jų įmonėles, į turgų patekusios staiga nutildavo. Nebuvo galima rasti atsakymo, kodėl iš turguje šeimininkaujančių vilniečių Dmitrijaus Vinickio ir Algirdo Januškevičiaus nepareikalaujama laikytis žemės nuomos sutartyje numatytų sąlygų.

Niekas negalėjo sužinoti, kokios tos sąlygos ir ką pagal jas Biržų senamiestyje gali veikti 1996 metų gruodį žemę 15 metų laikotarpiui išsinuomoję verslininkai.

Kol nepasikeitė rajono valdžia, niekas taip ir „nerado“ (o gal tik apsimetė, kad ieško) žemės nuomos sutarčių, kuriose lyg ir turėjo būti parašyta, kad žemė išnuomota tikslinei paskirčiai – turgaus veiklai.

Kai praėjo 2011 metų savivaldybės rinkimai ir tos sutartys Nr. 27 ir Nr. 28 pagaliau „atsirado“, paaiškėjo įdomūs dalykai. Tose sutarčių vietose, kur turi būti nurodytos žemės naudojimo sąlygos, veiklos apribojimai, nuomojamoje žemėje esančių pastatų, įrenginių, kitų objektų naudojimo ir žemės subnuomos sąlygos bei įsipareigojimai, susiję su išnuomotos žemės grąžinimu, tesimatė brūkšniai. Tai reiškė, kad nėra jokių sąlygų, apribojimų ar įpareigojimų.

Logiškai galvojant, moralinę švarą deklaruojančiai valdžiai minėtos sutartys galėjo tapti rimtu pagrindu tyrimui dėl neteisėtai išnuomotos senamiesčio žemės. Tačiau to neįvyko. Nepasinaudota galimybe ir nepratęsti sutarties.

Valstybinio žemės kadastro duomenų registre sutartys įregistruotos per Kūčias – 1996 metų gruodžio 24 dieną. Artėjant 2011 – ųjų Kalėdoms, kai gruodžio 13 dieną turėjo baigtis žemės nuomos sutartys, vilniečiai verslininkai pasirūpino pateikti Nacionalinei žemės tarnybai prašymus dėl nuomos termino pratęsimo. Argumentų, kuriais būtų galima remtis ir atsisakyti tenkinti verslininkų prašymą, žemėtvarkininkai sakė neturintys. Rajono vadovė I. Varzienė nesikreipė ir į NŽT Biržų skyrių, kad nebūtų tęsiama turgaus žemės nuomos sutartis. Kad iš savivaldybės nebuvo gauta jokio rašto, teigė NŽT Biržų skyriaus vedėja Aldona Stankevičienė.

Savivaldybės vadovai galėjo imtis veiksmų, žinodami, kad verslininkai į sklypą pretenduoja pasinaudodami galimai neteisėtai užvaldytu turtu – tvoros ir aikštelės „gabalu“.

Biržų valstybinės įmonės „Butų ūkis“ valstybinio turto privatizavimo aukcionas įvyko 1994 metais. Po to buvo surašytas pastatų priėmimo – perdavimo aktas, kuriame nurodyta, kad aukciono laimėtojui D. Vinickiui perduodamas Biržų turgaus paviljonas ir komiso parduotuvė. Apie kitus statinius nerašoma. Dokumentų, įrodančių, kaip mūrinė kiemo tvora ir aikštelė iš „Butų ūkio“ valdomos nuosavybės tapo kitų įmonių („Biržų prekybos“, „Sidabrinės žuvelės“, „Norfos“ ir galiausiai – D. Vinickio bei A. Januškevičius) turtu, nėra. Tą teigė ir buvusi savivaldybės administracijos direktorė P. Prašmantienė. Savivaldybė galėjo kreiptis į teismą dėl to, kad Nekilnojamojo turto registre minėti buvę „Biržų butų ūkio“ statiniai atsidūrė neteisėtai. Tą įrodžius, buvo galima siekti, kad vilniečiams sklypas būtų suformuotas ir išnuomotas tik prie jų turimų pastatų – aukcione įsigyto paviljono ir prekybos kiosko.

Biržų savivaldybės mere tapusi Irutė Varzienė 2011 metais teigė, kad turto įsigijimo dokumento buvimu ar nebuvimu galima įsitikinti tik teisme. Tačiau į teismą kažkodėl kreiptasi nebuvo.

Tad turgus vėl 15 metų laikotarpiui pateko į apsukrių vilniečių rankas.

Vertinant Panevėžio teisme aiškėjančias aplinkybes, galima manyti, jog pratęsus turgaus žemės nuomos terminą lengviau galėjo atsipūsti Panevėžio darbo biržai vadovaujantis eksapskrities eksviršininkas ir dabar jau ekskonservatorius V. Trofimovas. Jo pradėtas darbas Biržuose baigtas rajonui ėmus vadovauti bendrapartietei I. Varzienei.

Nekreipė dėmesio į statinių „judėjimą“

Į teismą Biržų savivaldybės vadovai nesikreipė ir žinodami apie neseniai (2013 metų rugpjūtį) įvykusią dar vieną galimą aferą. Ji paviešinta neseniai Biržuose vykusiame susitikime su Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto nariu Vitalijumi Gailiumi. Seimo nariui girdint aiškiai buvo įvardyta svarbi aplinkybė – galimai neteisėta turgaus statinių teisinė registracija. Minimų statinių (asfaltuotas plotas, mūro tvora) adresas buvo J. Basanavičiaus g. 1. Kokiu būdu Registrų centre jie buvo įregistruoti kitu adresu (J. Basanavičiaus g. 3), turėjo aiškintis už viešojo intereso gynimą atsakinga savivaldybė. Deja, tokios iniciatyvos nebuvo.

Savivaldybės teisininkai, teritorijų planavimo specialistai aiškina besivadovaujantys Registrų centro duomenimis. Pagal juos, statiniai įregistruoti J. Basanavičiaus g. 3, tai yra turgavietės teritorijoje, todėl prie jų reikia formuoti žemės sklypą, kurio pageidauja verslininkai. Tačiau yra pakankamai pagrindo ir duomenų abejoti šios registracijos teisėtumu.

Minimi statiniai priklausė „Biržų butų ūkiui“, o šios bendrovės 30 proc. akcijų valdo savivaldybė.

Todėl neteisėtas savivaldybės turto „pajudinimas“ verslininkų naudai turi būti vertinamas kaip galimas nusikaltimas. Jo tyrimu turi būti suinteresuotas ieškovas. Tačiau ieškovo nėra. Tokio vaidmens kažkodėl vengė ir tebevengia Biržų rajono savivaldybė. Būtent ji atsakinga už teritorijų planavimą ir teisėtą Biržų žemės valdymą. Tad galimos korupcijos šešėlis ant senamiesčio žemės tik dar labiau tamsėja. Tamsos prasklaidymo instrumentai – rajonui vadovaujančios konservatorės rankose.

Kylančius klausimus vadina rinkimine akcija

Pačiame rinkimų įkarštyje Panevėžio apylinkės teisme vykstantis procesas liečia galimą konservatorių aferą Biržų turgaus nuomos istorijoje. Kadangi nuoma pratęsta rajonui vadovaujant konservatorių partijos atstovei, „Šiaurės rytai“ pateikė klausimus Biržų rajono savivaldybės merei I. Varzienei. 1. Kaip Biržuose visiems žinoma ir dar kartą tvirtinama teismo procese (apie jį rašo apskrities spauda), turgavietės nuomos sutartis su vilniečiais verslininkais pratęsta prie Biržų rajono valdžios vairo stojus Jums, rajono konservatorių partijos lyderei. Ar tai nereiškia, kad pagal STT surinktus duomenis dabar kaltinamas buvęs Panevėžio apskrities viršininkas, buvęs konservatorius Viktoras Trofimovas turėjo įtakos Jums, kad baigtumėte tai, už ką jam atlygino D. Vinickij, ir ko nepadarė buvusi Regimanto Ramono vadovaujama rajono valdžia?

2. Ką su verslininku Dmitrijumi Vinickiu (kaip liudijama teisme, dariusiu įtaką konservatoriams dėl žemės nuomos turguje) aptarėte Vilniuje, susitikę degalinės (ar automobilių stovėjimo) aikštelėje? Primename, kad tai vyko Jūsų kadencijos pradžioje.

3. Kodėl Jūsų vadovaujama savivaldybė iki šiol nesikreipė į teismą dėl galimai neteisėtai užvaldyto ir vilniečių verslininkų vardu įregistruoto turto turgavietėje? Ši aplinkybė dar kartą patvirtinta susitikime su Seimo nariu Vitalijumi Gailiumi.

4. Kodėl, kaip dar kartą patvirtinta susitikime su V. Gailiumi, tik kalbėjote apie savo poziciją, kad žemės sklypo nuomos turguje negalima tęsti? Kodėl dėl to raštu nesikreipėte į Nacionalinės žemės tarnybos Biržų skyrių?

5. Kodėl teismuose dėl žemės grąžinimo biržietei Marijai Valiušaitienei nedalyvaudavo Jūsų vadovaujamos savivaldybės atstovai?

6. Ar iš tikro Jūsų sąžinė dėl Biržų turgaus nuomos reikalų visiškai rami? Ar jaučiatės atlikusi viską, kad išaiškėtų Biržų turgaus žemės sklypų užvaldymo tiesa?

Gautas toks Biržų rajono merės I. Varzienės atsakymas:

„Žemės nuoma nėra savivaldybės funkcija. Turgavietės sklypo nuomos sutartį pratęsė Nacionalinės žemės tarnybos Biržų skyrius. Visus atsiliepimus teismams, atsakymus, atitinkančius teisės aktus rengė Administracijos specialistai. Atsakingai sakau – neturiu jokių sąsajų. Negaliu atsakyti už buvusio mero R. Ramono ar buvusio konservatoriaus V. Trofimovo veiksmus.

Jeigu kam nors kyla tokių klausimų, tai vertinu kaip rinkiminę akciją ir bandymą sumenkinti mano autoritetą. Nesivėliau ir niekada nesivelsiu į jokius sandėrius.“
Alfreda Gudienė

Nuotraukoje:Panevėžio apylinkės teisme nagrinėjama baudžiamoji byla. Ikiteisminį tyrimą atlikę pareigūnai ir teisme liudijantys asmenys šiek tiek praskleidė uždangą, slepiančią Biržų senamiesčio žemės užvaldymo peripetijas.

siaures_rytai


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: