Tvenkinio valymo darbai, be leidimo?

Rokiškio rajono agentūroje gautas pranešimas apie tai, kad Pandėlio miestelyje yra išleidžiamas tvenkinio vanduo. Žvejas apgailestavo, kad nebus kur gaudyti karosų. Patikrinus informaciją nustatyta, kad pandėliečiai ėmėsi iniciatyvos sutvarkyti apleistą Pandėlio miesto paviršinio vandens telkinį, tačiau kaip dažnai pasitaiko, ne nuo to galo. Pandėlio miesto dirbtinis vandens telkinys yra nekilnojamų kultūros vertybių teritorijoje, jo plotas yra apie 0,6 ha. Žemė, kurioje yra tvenkinys šiuo metu yra valstybinė.

Pagal LR Vandens įstatymo sąvoką dirbtinis vandens telkinys – tai kanalas, tvenkinys, rekultivuotame karjere įrengtas vandens telkinys, kūdra. Pandėlio m. bendruomenės nariai taip pat ir seniūnas, nesupranta, kodėl rajono agentūra privalomu nurodymu paprašė sustabdyti vandens išleidimą.

Ne tik pandėliečiams, bet ir visiems, ketinantiems valyti paviršinius vandens telkinius primename, kad paviršinių vandens telkinių valymo darbai turi būti atliekami vadovaujantis LR aplinkos ministro patvirtintu Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašu, (toliau Aprašas). Šio Aprašo III skyrius nurodo, kad asmenys organizuojantys tvarkymo darbus, pateikia Aplinkos apsaugos agentūrai prie Aplinkos ministerijos vieną iš šių dokumentų:

1. pasirašytą Pranešimą (raštu ir kopiją skaitmeniniu formatu), vykdant vandens telkinio tvarkymo darbus pagal Aprašo 1 priedo antrojoje skiltyje nurodytus darbų mastus, kai telkinio plotas yra nuo 0,01 iki 0,04 ha.

2. pasirašytą Projektą (raštu ir kopiją skaitmeniniu formatu), vykdant vandens telkinio tvarkymo darbus pagal Aprašo 1 priedo trečiojoje skiltyje nurodytus darbų mastus, kai plotas yra didesnis nei 0,04 ha.

Atsakinga institucija išvadą Projektui turi pateikti per 30 darbo dienų nuo Projekto pateikimo dienos.

Projekto sudedamosios dalys yra:
1. bendroji dalis, kurioje informuojama apie planuojamus tvarkymo darbus – tvarkymo darbų užsakovą (fizinio ar juridinio asmens vardas, pavardė/pavadinimas, gyvenamosios vietovės/buveinės adresas, telefono numeris, elektroninis paštas), planuojamą tvarkyti vandens telkinį (pavadinimas, identifikavimo kodas, koordinatės pagal LKS 94 koordinačių sistemą, vietovės adresas), darbų vykdymo pradžios ir pabaigos terminus, darbų vykdymo priežastis ir tikslą, vietą, kurioje numatoma vykdyti planuojama veiklą, numatomą tvarkyti plotą, planuojamos tvarkyti teritorijos ilgį ir plotį, dugno nuosėdų apdorojimui ar panaudojimui numatomą vietą, pagrindines numatomas tvarkymo darbų vykdymo technologijas, įrenginius ir statinius, iškastų nuosėdų, pašalintos augalijos kiekį, iškastų nuosėdų tvarkymo technologiją ir panaudojimą. Aprašomi būsimi darbai, jų organizavimas, priemonės sumažinti neigiamą poveikį aplinkai arba kompensuoti. Projekte turi būti aprašyti galimų avarinių situacijų, jų prevencijos ir avarijų likvidavimo būdai;
2. technologinė dalis – pateikiami vandens telkinio tvarkymo darbų reikalavimai – vandens telkinio tvarkymo būdas ir technika, parenkama vieta sėsdintuvų įrengimui, privažiavimo vietos;
3. vietovės schema;
4. nuosavybę patvirtinančių dokumentų, kuriuose nurodyta tikslinė žemės naudojimo paskirtis, nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, kopijos ir kt;

Rengiant Pranešimą, teikiama informacija: asmens, organizuojančio tvarkymo darbus, kontaktinė informacija (fizinio ar juridinio asmens vardas, pavardė/pavadinimas, gyvenamosios vietovės/buveinės adresas, telefono numeris, elektroninis paštas), planuojamo tvarkyti vandens telkinio pavadinimas, vietovės adresas, tvarkytinos vietos centro taško koordinatės LKS 94, sklypo planas ar kita kartografinė medžiaga apie vietą, kurioje numatomi tvarkymo darbai, darbų vykdymo pradžios ir pabaigos data, darbų vykdymo priežastis ir tikslas, pažymėtas numatomas tvarkyti plotas, vandens telkinio valymo technologija, numatomas dumblo panaudojimas, vietovės fotonuotraukos (ne senesnės kaip pusės metų, darytos prieš vandens telkinio tvarkymo darbus augalų vegetacijos periodu, kuriose būtų aiškiai matomas vandens telkinys ar jo dalis).

Planuojant atlikti telkinio valymo darbus su vandens išleidimu, būtina vadovautis LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintu Leidimų pažeminti vandens lygį tvenkiniuose ir užtvenktuose ežeruose išdavimo tvarkos aprašu. Leidimą išduoda Aplinkos apsaugos agentūra per 20 darbo dienų.

Taigi, įvykdžius Aprašų reikalavimus, niekam nereikės nuogąstauti, kad aplinkosaugininkai “stabdo gerą iniciatyvą”. Remiame geras iniciatyvas, tačiau taisyklių laikytis reikia visiems.

 

Rokiškio rajono agentūros vedėja Danutė Baronienė

 


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: