Utena pasitvirtino studentų rėmimo programą

Utenos rajono savivaldybės taryba birželio mėnesio posėdyje patvirtino dar vieną Utenos rajono savivaldybės programą. Tai – Studentų rėmimo programa.

Naujosios programos tikslas – aktyvinti Utenos rajono investicinį potencialą, ekonominę pažangą, jaunų kvalifikuotų specialistų pritraukimą į savivaldybei pavaldžias bei kitas rajone veikiančias įmones.

Programos, kuri bus finansuojama savivaldybės biudžeto lėšomis, tvarkos apraše numatyta finansinė parama pažangiems studentams, baigusiems bendrojo ugdymo mokyklas bei deklaravusiems gyvenamąją vietą Utenos rajone, besimokantiems Lietuvos arba užsienio aukštosiose mokyklose, siekiantiems bakalauro, profesinio bakalauro laipsnio, studijuojantiems vientisosiose studijose ar pasirinkusiems Savivaldybei reikalingų specialybių programas.

Studentams skiriama finansinė parama – studijų stipendija. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į specialistų poreikį ir programos finansavimo galimybes, stipendijų skaičių nustatys kiekvienais metais.

Stipendija skiriama taikant šiuos kriterijus:

  • specialybių reikalingumo;
  • specialybių įvairovės;
  • studento mokymosi rezultatų;
  • pasirašytas susitarimas su įmone, įstaiga, organizacija dėl praktikos atlikimo studijų metu ir dėl įdarbinimo po studijų baigimo.

Programoje numatyta, kad studentas, kuriam skiriama stipendija, turi įsipareigoti atidirbti Utenos rajono savivaldybei pavaldžiose bei kitose rajono įmonėse tiek metų, kiek metų jam buvo mokama studijų stipendija.

Stipendijos dydis – 5 bazinės išmokos (BSI) per mėnesį. Stipendija mokama visą studijų laikotarpį, išskyrus akademines atostogas.

Norėdamas gauti stipendiją studentas turi dalyvauti Studentų rėmimo Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis konkurse, kuris bus skelbiamas kasmet nuo balandžio 1 d. Studentų pateiktus prašymus nagrinėja Studijų stipendijų skyrimo komisija, kuri Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui teikia pasiūlymą dėl stipendijos skyrimo. Direktorius, pritaręs komisijos siūlymui, kad studentas yra vertas stipendijos, pasirašo trišalę studijų rėmimo sutartį tarp savivaldybės administracijos, studento ir įmonės, kurioje studentas planuoja įsidarbinti.

Naujosios programos tvarkos apraše numatytas ir stipendijos nutraukimas bei  grąžinimas. Stipendijos mokėjimas nutraukiamas tada, kai studentas išbraukiamas iš studentų registro, studentas stipendijos atsisako raštu arba stipendijai gauti pateikia neteisingus duomenis (dokumentus). Jei studentas sustabdo studijas, atideda baigiamojo darbo gynimą ar jam yra suteikiamos akademinės atostogos, stabdomas ir stipendijos mokėjimas. Jei studentas nutraukia trišalę sutartį ar nevykdo jos  įsipareigojimų, privalo grąžinti gautą pinigų sumą. Bet jei studentas vykdo visus trišalės studijų rėmimo sutarties įsipareigojimus, jam stipendija yra skiriama negrąžinamai.


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: