V. Valkiūnas: siūlau daugiau valdžios biržiečių išrinktiesiems Tarybos nariams

Vienas žymiausių JAV Respublikonų partijos prezidentų Abraomas Linkolnas yra taip pasakęs apie valdžios misiją, kuri apibrėžia jos esmę: „Valdžia nuo tautos, su tauta ir tautos labui“.

Aš, Valdemaras Valkiūnas, kaip biržiečių tiesiogiai išrinktas meras, dėsiu visas jėgas, kad šie A. Linkolno žodžiai būtų įgyvendinti.

Gerinant Savivaldybės tarybos darbą ir siekiant kuo didesnio efektyvumo, kviečiu Tarybos narius vienytis bendram darbui. Tarybos nariams rinkėjų pasitikėjimas ir aš, kaip išrinktas meras, noriu didesnį sprendimų svorį perkelti Tarybos komitetams.

Komitetai turi būti ta vieta, kur priimami sprendimai visais svarbiausiais gyventojams rūpimais klausimais. Tarybos posėdžiuose, kaip ir Lietuvos Respublikos Seime, kurio nariu aš buvau, reikia priimti jau galutinius, Komitetų posėdžiuose išsamiai apsvarstytus ir su rajono gyventojais jau aptartus sprendimus.

Mano pasiūlymas Tarybos nariams – sukurti 9 Komitetus:

1. Finansų ir biudžeto komitetą;
2. Socialinių reikalų komitetą;
3. Susisiekimo ir transporto komitetą;
4. Kultūros, švietimo ir sporto reikalų komitetą;
5. Ekonomikos, verslo ir turizmo komitetą;
6. Aplinkos apsaugos ir komunalinių reikalų komitetą;
7. Gyventojų saugumo, tvarkos ir antikorupcijos komitetą;
8. Savivaldybės plėtros ir regioninės politikos komitetą
9. Kontrolės komitetą

Visų į savivaldybės tarybą išrinktų politinių partijų ir organizacijų atstovams siūlau pasiskirstyti atsakomybės sritis, kurios labiausiai atitiktų jų partijų rinkimines nuostatas ir rinkėjams duotų rinkiminių pažadų įgyvendinimą.

Kontrolės komitete turėtų dominuoti ir jam vadovauti opozicijos atstovai.

Ekonomikos, verslo ir turizmo komitetui siūlau vadovauti Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos atstovams. Logiška, kad šios partijos atstovai kuruotų ir rajono bei regiono vystymąsi.

Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos atstovams labiausiai, mano nuomone, tiktų kuruoti klausimus, susijusius su kultūra, švietimu ir sportu bei visuomenės saugumu ir antikorupcija.

Socialdemokratų arba Darbo partijos atstovams turėtų rūpėti socialinės Biržų rajono savivaldybės gyventojų problemos.

Komunalines, susisiekimo, gyventojų saugumo ir tvarkos klausimus galėtų spręsti partijos, kurios akcentuoja socialinį dialogą.

Labai tikiuosi, kad 24 naujosios Savivaldybės tarybos nariai šiuos mano pasiūlymus palaikys. Mes turime galimybę pradėti naują tradiciją Biržų savivaldoje.

Dabar, kai atsirado precendentas ir meru tapo tiesiogiai rajono gyventojų išrinktas meras, galimas scenarijus, kai mero įgaliojimai išauga, o Tarybos narių – sumažėja. Tačiau aš siūlau atvirkštinį variantą – Tarybos nariams suteikti daugiau įgaliojimų ir valdžios svertų per aktyviai dirbančius Komitetus. Nors įstatymas to tiesiogiai nereikalauja, šių Komitetų vadovai turėtų būti lyg mero pavaduotojai ar tarsi ministrai jiems numatytos veiklos srityse.

O kuo užsiims meras?

Visų pirma – Savivaldybės tarybos veiklos ir darbo organizavimu. Sieks sudaryti optimaliausias darbo sąlygas ir darbinę aplinką, kad būtų užtikrinta skaidri veikla ir efektyviausiai atstovaujama gyventojų interesams. Mero užduotis yra nurodyti tikslus ir nubrėžti vizijas, kad Tarybos narių ir Savivaldybės administracijos darbas vyktų sutartinai ir kryptingai.

Savivaldybė – tai ne tik meras ir 24 Tarybos nariai. Tai ir šimtai vykdytojų – Savivaldybės administracijos specialistai ir darbuotojai, įmonių ir įstaigų darbuotojai. Kaip žmogus, atėjęs iš verslo, žinau, kad net ir aukščiausios kvalifikacijos darbuotojai negali dirbti efektyviai, jei jiems nebus sudaromos geros darbo sąlygos bei nenurodomos darbo užduotys ir tikslai.

Tikiuosi, kad su visų į Biržų rajono savivaldybės tarybą išrinktų partijų ir politinių judėjimų atstovais susitarsime dirbti bendram biržiečių labui.

 

Išrinktasis Biržų rajono savivaldybės meras

Valdemaras Valkiūnas


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite:

9 Comments

 • 21 straipsnis. Mero, mero pavaduotojo įgaliojimai

  1. Meras yra atskaitingas savivaldybės tarybai ir bendruomenei už savivaldybės veiklą.

  2. Meras:

  1) planuoja savivaldybės tarybos veiklą, nustato ir sudaro savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkes bei teikia sprendimų projektus, šaukia savivaldybės tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja, koordinuoja savivaldybės tarybos komitetų ir komisijų veiklą, pasirašo savivaldybės tarybos sprendimus ir posėdžių, kuriems pirmininkavo, protokolus;

  2) savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka atstovauja pats arba įgalioja kitus asmenis atstovauti savivaldybei teisme, bendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis, valstybės ar užsienio šalių institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

  3) atstovauja savivaldybei regiono plėtros taryboje ir turi sprendžiamojo balso teisę sudarant ir įgyvendinant regiono plėtros programą;

  4) siūlo savivaldybės tarybai mero pavaduotojo (pavaduotojų), savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo (savivaldybės administracijos direktoriaus teikimu) ir komisijų pirmininkų kandidatūras, taip pat gali siūlyti atleisti juos iš pareigų bei siūlyti skirti nuobaudas savivaldybės administracijos direktoriui;

  5) tvirtina sekretoriato nuostatus, Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria ir atleidžia sekretoriato darbuotojus;

  6) vadovauja sekretoriato darbui;

  7) savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka gali siūlyti savivaldybės tarybai pavesti savivaldybės kontrolieriui (savivaldybės kontrolieriaus tarnybai) atlikti veiklos plane nenumatytą savivaldybės administracijos, savivaldybės administravimo subjektų bei savivaldybės kontroliuojamų įmonių finansinį ir veiklos auditą, priima savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolieriaus tarnybos) pateiktas audito ataskaitas ir išvadas dėl atlikto finansinio ir veiklos audito rezultatų, prireikus organizuoja šių ataskaitų ir išvadų svarstymą savivaldybės komitetų ir savivaldybės tarybos posėdžiuose;

  8)kontroliuoja ir prižiūri savivaldybės viešojo administravimo institucijų bei įstaigų ir įmonių vadovų veiklą, kaip jie įgyvendina įstatymus, Vyriausybės bei savivaldybės tarybos sprendimus;

  9) gavęs savivaldybės tarybos pritarimą, sudaro savivaldybės bendradarbiavimo su valstybės institucijomis, kitomis savivaldybėmis bei užsienio institucijomis sutartis;

  10) kontroliuoja pasirengimą vietos gyventojų apklausai ir ją organizuoja.

  3. Meras analizuoja padėtį savivaldybėje ir siūlo savivaldybės tarybai sprendimų projektus bei rekomendacijas viešojo administravimo įstaigomsšiais klausimais:

  1) viešosios tvarkos ir gyventojų rimties;

  2) pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, ligonių, invalidų bei senelių slaugos ir rūpybos;

  3) vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrojo lavinimo, ikimokyklinio vaikų ugdymo, vaikų ir jaunimo papildomo ugdymo;

  4) gyventojų bendrosios kultūros ugdymo, etnokultūros puoselėjimo;

  5) migracijos procesų, gyventojų užimtumo, jų kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo bei viešųjų darbų organizavimo.

  4. Mero sprendimai įforminami potvarkiais.

  5. Meras ne rečiau kaip kartą per metus atsiskaito savivaldybės tarybai už savo veiklą ir rinkėjams už savivaldybės veiklą.

 • Kaip spejo vienas izvalgus prognozuotojas Rygos artisto nesamones prasideda . Pakyla uzdanga ir stovi , ogi klounas , kuris siulo nesamoninga skaiciu komitetu , nes jam niekas matomai nepaaiskino, kad komitete turi buti bent trys nariai , o dabar kas gi gaunasi 23 dalinkime is devyniu (meras ir jo pavaduotojas negali buti komitetu nariais) ir gaunasi du su puse tarybos nario . Buvo toks rusu multiplikacinis filmas apie Vitia Perestukina kur matematikoje jam gavosi du du puse grioviakasio . Matosi , kad pinigus cirkininkas gal but skaiciuot moka , bet zmoniu ne . O akylesnis skaitytojas jau izvelgia , kad jis nori viska nusimesti nuo savo peciu ( visus nesamoningus pazadus ) – viska perkelti ant komiteto nariu ir zinokites , jeigu nieko nenutarsite – nieko ir nebus . Prasides Birzuose chaosas ir anarchija , bet gal ir gerai , nes kuo greiciau bus prieslaikiniai rinkimai – tuo geriau bus Birzams .

 • Verslininkas V.Kaikaris i nauja pieno perdirbimo gamykla Joniskyje investavo 10 milijonu euru , pasiuresime kiek investuos Rygos baronas Miunhauzenas , speju – barankos skyle

 • Ti gi viska gal but , kep gi jis dirbs tas cirkininks , kas gal su juo rukuotis , jeigu jis nieka neklausa , viska gal but del prieslaikiniu rinkimu , gal prades tie 6tukst. balsuotoju galvot uz ku jie balsava , o sava nesamoniu tas dunduks tikre neivykdys ir tegu ti bus pirms mers nupusts lauk uz sava pazadu nevykdymu . Girdejo is viena zmogos , kad bus idom piketai ir peticijos garantuotos , bus didels bardaks

 • Ko gero dirbti daug drasiai gali planuoti vienas , nes zadejai dirbti po 16-20 val . , o tarybos nario pareigos yra VISUOMENINES , nebandyk atsakomybes perkelti ant kitu peciu ir nedelsiant pradek kalbeti apie tai , ka zadejai pries rinkimus , apie tai bus primename nuolat , o nuo rytdienos siulau birzieciams , vaziuojantiems miesto autobusais , nebemoketi uz bilietus .

 • Ko gi nieko neatsako zymusis pazadukas , islysk Leopoldai baily ir tark savo svaru zodi kaip nusipirkai mero posta , butent NUSIPIRKAI , nes jeigu butu reikeje dalyvauti kaip ir kiti su ribotomis lesomis butum buves rinkimuose PASKUTINIS . Dievas mato neduok dieve , jeigu nevykdisi savo pazadu , busi pirmasis meras islekes is savo posto del pazadu nevykdymo , o siaip tai visai be reikalo tai pradejai , niekas taves neprase jokios pagalbos Birzams , nei vienas zinomas Birzu zmogus rinkimines kampanijos metu apie tamsta nepasake nei vieno gero zodzio , tave uztarti sugalvojo tik senas KGBistas Pangonis , buves raudoniausio kolukio Birzuose pirmininkas ir dabar vaizduojantis pseudo patriota , tamstos nemegsta nei vienas Birzu verslininkas ir nei vienas zinomesnis Birzu zmogus .TAMSTA ABSOLIUCIAI CIA NEREIKALINGAS .

 • Ka cia ir bepasakysi menkas intelektas , issilavinimo spragos (pseudo psichologas????) , siaura pasauleziura trukdys dirbti , bet netrukdys daryti nesamones – jos jau prasidejo devyni komitetai ir dar gal bus desimt pokomiteciu

 • Tokiu kalbejimo stiliumi (kokiu kalbejo su mere Varziene) busimasis meras gal kalbeti su savo zmona ir subinlaiziais , as vietoje Varzienes buciau pokalbi nutraukes po keliu klausimu , nuteksdamas ant stalo visus popierius ir palinkedamas greitu prieslaikiniu rinkimu , greitai labai greitai jis supras kur papuole ir atsisipins dantis , o savivaldybes darbuotojai bus visada kalti , (man jau dabar ju gaila) jeigu kas nors vyks ne pagal jo scenariju . Pakelto tono nemegs nei vienas projektus vykdancios organizacijos vadovas ir visi aplamai issilakstys .Jo arogancija ir kalbejimo stilius bus jam kaip akmuo po kaklu .Ankstesnio komentatoriaus pastebejimas apie prislaikinius rinkimus labai logiskas ir toli matantis .

 • Atrodo , kad ir spaudai baigesi katino dienos , nebus taip paprastai kaip buvo su Varziene , baigsis viesumas , dabar VISADA REIKES SUDERINTI , o daugeliu atveju manau ,kad spauda nebus pageidaujama

Leave a Reply

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *