Vakariniai darbininkų kursai Panevėžyje tarpukario metais

Panevėžyje 4 dešimtmetyje imta labiau rūpintis darbininkų švietimu ir kultūrine veikla. Mieste  buvo įkurtas darbo rūmų darbininkų kultūros  klubas. Jis vystė plačią veiklą. Buvo įkurtas Vlado Paulausko vadovaujamas choras. Greitai  choro narių skaičius išaugo iki 60 asmenų.  Buvo sukurtas ir styginis orkestras. Po darbo  darbininkai galėjo paskaityti laikraščius ar pažaisti stalo tenisą, taip pat buvo galima skaityti knygas arba lošti šachmatais. Greitai sporto šakų skaičius išaugo iki 11.  Seniau darbininkai neturėjo kur kultūringai praleisti laisvalaikį. Klubo vedėju dirbo teisininkas Stukas. Jis teikdavo ir teisines konsultacijas. Vėliau šiame poste jį pakeitė Baura.1936 metais lapkričio 14 dieną pradžios mokykloje Nr. 2 įvyko tautininkų  sąjungos darbininkų skyriaus  steigiamasis susirinkimas. Tautininkų sąjungos nariais tapo 50 darbininkų. Skyrių įsteigus jam vadovauti paskirtas mokytojas Povilas Daukas, iždininku tapo  Stundžius, o sekretorium Č. Jovaišas. Č. Jovaišas buvo rašytojas ir 1936 metais išleido savo romaną. 1938 metais darbininkų klubas gavo teisininką. Juo paskirtas advokatas Klausa.

                      1936 metais nuspręsta suorganizuoti  darbininkams vakarinius pradinės mokyklos kursus. Iš pradžių į kursus užsirašė 122 darbininkai.  Vėliau jų skaičius išaugo net iki 240. Jų amžius buvo nuo 15 iki 45 metų. Viso sudaryti 5 skyriai. Kuo vyresni tuo buvo žemesniame skyriuje. Kursų vedėju paskirtas mokytojas P. Daukas. Kursai rengiami pradžios mokykloje N.2. Spalio 12 dieną suorganizuotas kursų atidarymas. Atidaryme kalbėjo seimo narys Alfonsas Gilvydis.  Neturtingiems klausytojams knygos buvo duodamos nemokamai.  Savivaldybė skyrė 300 litų pašalpą. Kursai vyko nuo 19 iki 22 valandos. Per 1 metus kurso lankytojai turėjo užbaigti 2 metų programą. Greitai kurso lankytojų skaičius ėmė mažėti. Ypač jis sumažėjo pavasarį. Egzaminus laikė 46 darbininkai,18 laikė už šešis skyrius, o 28 už 4 skyrius. Egzaminus išlaikė 42 darbininkai. Panevėžyje buvo pirmi tokie kursai. Baigimo pažymėjimų įteikimas buvo labai iškilmingai suorganizuotas. Pažymėjimus įteikinėjo burmistras Tadas  Chodakauskas. Į renginį atvyko svečiai iš darbo Rūmų Kaune.  Renginio pabaigoje koncertavo Panevėžio darbininkų kultūros klubo choras vadovaujamas Vlado Paulausko. Nauji vakariniai kursai pradėti organizuoti ir 1937 metais. Pareiškimus galima buvo paduoti iki spalio 4 dienos. Kursų atidarymas vyko spalio 4. Į atidarymą atvyko darbo rūmų pirmininkas Pr. Šulaitis. Kursų vadovu paskirtas mokytojas P. Daukas. O lektoriais dirbo pradžios mokyklų mokytojai. Kursai vyko iki 1938 metų gegužės 13 dienos. Iš pradžių kursus lankė 250 darbininkų, bet greitai jų skaičius sumažėjo. Egzaminus ruošėsi laikyti 70 darbininkų. Egzaminai vyko gegužės 17 – 18 dienomis. 1938 metais nauji kursai prasidėjo spalio 3 dieną. Jie vyko pradžios mokykloje Nr.2. Juos lankė 150 darbininkų. Visi baigę gaudavo  2 skyrių  baigimo pažymėjimus. Nuo 1938 metų organizuojami  rankdarbių ir siuvinėjimo siuvamosiomis mašinomis kursai darbininkėms. Į juos užsirašė daug norinčiųjų. Taip pat nuo rudens organizuojamas paskaitų ciklas.1938 metų rudenį prie kultūros klubo pradėjo veikti ir darbininkų teatras. Jis važiuodavo su spektakliais į kitus miestus.1939 metais kovo 19-26 dienomis kultūros klubas pravedė blaivybės savaitę. Nuo 1939 metų vidurio darbo rūmų suorganizuota 3 mėnesių siuvimo kursai. Juos vedė siuvimo meistras iš Kauno Bernotas. Juose dalyvavo daug ir provincijos siuvėjų. Baigus kursus buvo  rengiami egzaminai ir išduodami baigimo pažymėjimai. 

Vakariniai kursai padėjo daliai darbininkų baigti pradinį mokslą. Pagal išsilavinimo lygį Lietuva užėmė dar gana žemą vietą Europoje.

Nuotraukos iš Panevėžio kraštotyros muziejaus rinkinio

Panevėžio kraštotyros muziejaus vyresnysis muziejininkas Donatas Pilkauskas


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Sponsored video


Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: