Valdančioji dauguma pasirašė „Koalicijos Panevėžiui“ deklaraciją

Šiandien, balandžio 10 d., Panevėžio miesto tarybos valdančioji dauguma pasirašė koalicijos Panevėžiui deklaraciją. Portalo AINA.LT skaitytojams pateikiame deklaraciją ir „Koalicijos Panevėžiui“ bendro veikimo programos principus.

KOALICIJOS PANEVĖŽIUI DEKLARACIJA
2015 m. balandžio 10 d.
Panevėžys

Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nustatyta tvarka 2015 m. kovo 1 d. vykusiuose savivaldybių rinkimuose į Panevėžio miesto savivaldybės 2015- 2019 metų kadencijos Tarybą išrinkti Visuomeninio rinkimų komiteto „Povilas Urbšys už sąrašą KARTU“, Lietuvos socialdemokratų partijos Panevėžio miesto skyriaus, Lietuvos darbo partijos Panevėžio miesto skyriaus, Visuomeninio rinkimų komiteto „Mums svarbu“ ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Panevėžio miesto skyriaus nariai, deklaruodami savo pareigą nesavanaudiškai tarnauti miesto bendruomenei ir siekdami Panevėžio miesto politinio, ekonominio, socialinio ir moralinio atsinaujinimo, susitaria dėl Panevėžio miesto savivaldybės Tarybos valdančiosios daugumos „Koalicija Panevėžiui“ sudarymo bendrai veiklai.

„Koalicija Panevėžiui“ veikia Panevėžio miesto Taryboje ir vadovaujasi šiais principais:

• veiksmingo, kūrybiško ir sąžiningo Panevėžio žmonių ir bendruomenių atstovavimo;
• miesto piliečių, juos atstovaujančių organizacijų bei institucijų dalyvavimo sprendimų priėmime;
• lygiateisės visų susitariančių šalių partnerystės;
• proporcingo dalyvavimo Panevėžio miesto Savivaldybės darbe pagal atstovavimą Taryboje;
• pagarbos partnerių vertybėms ir programinėms nuostatoms;
• atvirumo dalijantis informacija apie Panevėžio miesto reikalus;
• skaidrumo organizuojant ir vykdant finansinę, ūkinę ar ekonominę išraišką turinčias veiklas.

Koalicija yra atvira bendradarbiavimui su kitais išrinktais miesto Tarybos nariais, siekiančiais pozityvių permainų mieste.

Visuomeninio rinkimų komiteto „Povilas Urbšys už sąrašą KARTU“ vardu: Rytis Mykolas Račkauskas

Lietuvos socialdemokratų partijos Panevėžio miesto skyriaus vardu: Danutė Stanevičienė

Lietuvos darbo partijos Panevėžio miesto skyriaus vardu: Alfonas Petrauskas

Visuomeninio rinkimų komiteto „Mums svarbu“ vardu: Kęstutis Lukoševičius

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Panevėžio miesto skyriaus vardu: Juozas Bečelis

„Koalicijos Panevėžiui“ bendro veikimo Programos principai

1. Savivalda. Panevėžio miesto žmonės turi jaustis savo miesto šeimininkais, dalyvaujančiais siūlant problemų sprendimo būdus ir priimant sprendimus. Savivaldos institucijos turi būti veiksnios.

2. Jaunimas, senjorai ir bendruomenės. Kiekvienam miestiečiui turi būti užtikrintos galimybės tenkinti pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius. Bendruomenės turi telkti žmones ir gerinti jų interesų atstovavimą, o ne būti papildomu politinių ambicijų tenkinimo įrankiu.

3. Ekonomika, verslas ir darbas. Sukursime partneriškus santykius tarp savivaldos ir verslo. Formalus požiūris į investicijas ir darbo vietų kūrimą turi būti pakeistas kūrybingu, kokybišku ir lygiateisiu verslo interesų atstovavimu priimant sprendimus.

4. Miesto ūkis, ekologija ir gyvenamoji aplinka. Turime išspręsti įsisenėjusias miesto infrastruktūros problemas: gyvenamųjų kvartalų apšvietimas, apleisti nenaudojami pastatai, kiemų įvažos, saugumą užtikrinančios techninės priemonės. Investicijomis į miesto viešąsias erdves ir dėmesiu miesto kultūriniam paveldui turi būti pagerintas miesto įvaizdis; gyvenamoji aplinka turi tapti draugiška ir patogi.

5. Sveikata ir socialinė parama. Miestiečių sveikatai užtikrinti būtinas sveikos gyvensenos principų populiarinimas. Šiam tikslui turi būti pasitelktos švietimo įstaigos, bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos. Socialinė parama turi būti užtikrinama ten, kur jos labiausiai reikia; socialinės paramos įveiklinimui taip pat turi būti pasitelkiami socialiniai partneriai.

6. Švietimas ir mokslas. Visokeriopai stiprinsime mieste veikiančias aukštojo ir profesinio rengimo mokyklas bei mokslo centrus. Tuštėjančių bendrojo lavinimo mokyklų likimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į mokyklų bendruomenių ir artimiausioje aplinkoje gyvenančių žmonių poreikius, įtraukiant juos į sprendimų priėmimą. Labai svarbu tinkamai atnaujinti ikimokyklinių įstaigų pastatus.

7. Kultūra, menas ir sportas. Miestui būtina efektyvi ir kūrybiška kultūros politika. Jai realizuoti turi būti pasitelktos kūrybinės bendruomenės, kolektyvai ir pavienės miesto kultūrą kuriančios asmenybės. Būtinas viešojo naudojimo kultūros ir sporto infrastruktūros mieste atnaujinimas, pagerintos sąlygos vaikų bei jaunimo talentams atsiskleisti.


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite:

10 Comments

 • Užsirašau ant sienos ištrauką iš koalicijos principų: „Visokeriopai stiprinsime mieste veikiančias aukštojo ir profesinio rengimo mokyklas“.
  Prisimenant, kad ankstesnioji Taryba net bendradarbiavimo sutartį su kolegija tik po antrojo svarstymo pasirašė, šis sakinys skamba lyg ir pernelyg gerai, kad taptų teisybe. Bet ką gali žinoti – gal ir tikrai pažadus pildys. Na, žvelgdama į užrašą ant sienos kantriai ieškosiu rėmimo požymių…

 • jus kalbat apie senaja taryba….atsibuskit.

 • Kurti ir stiprinti aukštąsias ir profesinesmokyklas ne savivaldos kompetencija. Taip ir lenda yla iš maišo.

 • ištraukdami mokslų daktarus iš mokslo įstaigų į savivaldybė, jas tik susilpnino….

 • Skaitydamas ir galvodamas, kad savivalda yra kažkas neapčiuopiamo, supratau, kad konkretaus nuveikta nebus nieko. Kai sveikatos srityje įveliamas švietimas ir nė žodžio apie sveikatos įstaigas, galiu pasakyti, kad ketverius metus daug kalbėsite ir niekas mieste nesikeis. Pirmiausia turėtumėte audituoti pačias opiausias problemas, jas įvertinti ir numatyti eiliškumą, kad nors kažką per tuos 4 metus nuveiktumėte. Su bendruomene tartis visi žada. Nieko naujo. Nieko.

 • sukonkretinkite savo pasisakymą.

 • O ką ten veika p. Galima – didžioji vairuotoja?

 • LS tarybos nariams. Lietuvos sąrašo ateities užuomazgos ir tendencijos slypi praeityje, todėl išmintinga būtų išanalizuoti mūsų jau beveik trejų metų veiklos patyrimą, kuris yra pamokantis, sunkus, kartais ir nuviliantis. LS atsirado iš protesto – protestavome prieš valdžios smurtą, melą, demagogiją, neskaidrumą, korupciją, Konstitucijos ir įstatymų mindymą, bendrojo gėrio nepaisymą, panieką piliečiui ir Tautai – tikriesiems Respublikos šeimininkams. Sakėmės einą į politiką įtvirtinti tam tikrus principus: viešumą, skaidrumą, dorovinį politikos matmenį, savivaldą, įstatymų galiojimą visiems, bendrojo gėrio prioritetą, Tautos suverenumą. Mūsų vėliava, aplink kurią su viltimi ir pasitikėjimu būrėmės tapo Darius Kuolys – autoritetas ir mums ir intelektualiai visuomenei, gebantis geriau už bet ką Lietuvoje viešojoje erdvėje artikuliuoti minėtus principus ir juos ginti. Reikia pastebėti, kad D.Kuolio (DK) kaip lyderio stipriosios savybės buvo idėjų artikuliavimas, analizė ir veiksmų strategavimas – labai reikalinga veikla – tačiau jis nesiveržė į politinės kovos priešakines linijas. Vietoje savęs šias pareigas – bent rinkimų laikotarpiu – DK perleido Nagliui Puteikiui (NP), ir NP tapo neva LS remiamu ar keliamu politinių idėjų ruporu. Atsiradus šiam policentrizmui, kada pirmininkas ir idėjų generatorius yra DK, o idėjų skleidėjas ir priešakinių kovų veidas – NP, partijos organizacinė, pasaulėžiūrinė, moralinė ir psichologinė raida bei ateities perspektyvos ėmė žymiu mastu priklausyti nuo NP ir jo artimiausių pagalbininkų išsikeltų tikslų, apsisprendimų ir veiksmų bei veiklos būdų. Deja, paties NP ir jo pagalbininkų veiksmai bei veikimo būdai prasilenkia su LS keliamais tikslais ir principais. Ypač šių rinkimų metu akivaizdžiai pasimatė, kad NP su savo komanda, nederindamas veiksmų, vienasmeniškai ėmėsi vykdyti ne LS, o visai kitą scenarijų, kuris dažnai kirtosi, prieštaravo LS prieš rinkimus suplanuotam. Tos atsirandančios ir gilėjančios dviprasmybės kėlė sumaištį ir nepasitikėjimą vieni kitais. Štabas tapo nebefunkcionalus, o DK pastangos „užglostyti“ konfliktus buvo tik akivaizdybė, kad kolektyvinis darnus štabo darbas tapo nebeįmanomas. NP bei jo komanda su LS tarybos nariais savo veiksmus nustojo derinę, o neįtinkančius pasistengė eliminuoti iš štabo bei atriboti nuo informacijos. Išsireikalauti žinių, kas vyksta, kur 20 dienų dingęs kandidatas į merus NP, kokie planuojami renginiai bei susitikimai su visuomene tapo praktiškai nebeįmanoma. Štabas nuo kai kurių savo narių atsitvėrė tylos siena, neatsakinėjo į iniciatyvas, nesvarstė jų, neatsakinėjo į konkrečius klausimus. Ėmė veikti saviveikliškai ne kaip LS, o kaip NP rinkiminė komanda. Ta apgailėtina patirtis verčia iš esmės svarstyti, ar su NP ir jo komanda dar tebeturime kažką bendra. NP ir jo komandos apsisprendimus, veiksmus ir veikimo būdus turime galimybę stebėti jau pakankamai ilgą laiką, todėl pateiksiu keletą reprezentatyvių pavyzdžių: 1. NP, kartu su savo komandos apmokamais nariais nesibodi veikti LS už nugaros ir apgaudinėti LS pirmininką: NP, pasinaudodamas savo apmokamu darbuotoju MM padiktavo Vilniaus rinkiminio laikraščio spausdinimo sutarties turinį (tai pripažįsta pats NP) – jam reikėjo didžiulio tiražo, kuriam DK nebūtų pritaręs. Ne tik buvo apeitas LS pirmininkas, bet ir grubiausiai pažeisti LS įstatai, kuriuose siekiant didesnio skaidrumo yra įrašyta, kad išlaidas virš 1000 Lt tvirtina Taryba – įsipareigojimų, kurie siekė apie 20 000 eurų, niekas netvirtino. Šiuo atveju buvo pereita į kriminalinio veikimo lauką – NP, siekdamas naudos sau – kuo platesnio žinomumo, veikė, kad organizacijos vardu asmenys, neturintys įgaliojimų, pasirašytų komercinę sutartį. Tai yra kriminalas. Juo labiau, kad NP, nebūdamas net LS narys, ir niekieno neįgaliotas neturėjo jokios teisės implikuoti kokius nors veiksmus ar sprendimus su partijos finansinėmis sąskaitomis. Toliau: sausio 23 d. LS narių akivaizdoje vartodamas necenzūrinę leksiką psichiškai smurtavo ir įžeidinėjo Tiesos . lt redaktorę, LS narę Ramutę Bingelienę. Ir tai buvo ne pirmas tokio pobūdžio, neslepiamos neapykantos išpuolis prieš ją ir Tiesos . lt portalą. Ir nė už vieną išpuolį neatsiprašė. Tikėtina, kad sausio 23 d. išpuolis buvo apgalvotas ir suplanuotas, nes NP reikėjo klusnaus Vilniaus rinkimų štabo, paklusniai vykdančio jo scenarijų. Po išpuolio NP apmokami darbuotojai – SM ir RK – staiga „susiprato“, kad išpuolį patyrusi RB joms yra tokia nesimpatiška, kad su ja jos neva nebegali būti vienoje patalpoje. Taigi įvykusi konfliktinė istorija pradėta versti aukštyn kojomis – smurtininkas NP jo darbuotojų pastangomis imtas daryti auka, o RB – kaltininke. Toks pat likimas laukė ir LJ, stojusio stabdyti NP smurtą. Šio išpuolio ir SM bei RK kaprizų rezultatas buvo tas, kad buvo išardyta Vilniaus štabo ir Vilniaus rinkiminio laikraščio redakcijos veikla – Vilniaus štabo ir redakcijos funkcijas uzurpavo apmokami NP darbuotojai. Buvo nustota šaukti štabo susirinkimus, o NP neparankūs štabo nariai – RB, LJ, LŠ – negaudavo informacijos apie štabo ir laikraščio redakcijos veiklą. Dalis štabo informaciją apie rinkimus rankiojo iš nuogirdų. Tiesos . lt redakcija net buvo nušalinta nuo Lietuvos Sąrašo facebooko, kurį MM su VV buvo pavertę dar vienu NP glianciniu puslapiu. Štabo veiklos išardymas turėjo apgailėtinų rezultatų. Vienas jų – nenusiuntėme stebėtojų į Pagėgius, laiku neparašėme skundo dėl biuletenių perskaičiavimo Pagėgiuose, o Pagėgių komisijos atsakymo neapskundėme VRK, t.y. LS parodė visišką nekompetenciją ir neadekvatumą Pagėgių rinkimuose. Bet tai irgi dėsninga – kai rinkimų štabą sudaro vieno kandidato, t.y.NP darbuotojai, kurie rūpinasi tik vieno kandidato, t.y.NP kampanija – argi galime tikėtis rezultatų partijai, kurios pavadinimo mūsų iškeltas kandidatas į merus bodisi ištarti viešuose pasisakymuose ir diskusijose. Visą šią savivaldos rinkimų kampaniją NP ir jo komanda naudojo intrigų, melų, demagogijos ir apgavysčių taktiką. ženklu. LS tebesvarstant dalyvavimo savivaldos rinkimuose būdus ir galimybes mus pribloškė žinia, kad NP, tuose pasitarimuose dalyvaujantis, slapta už LS nugaros steigia LS paralelinį Vilniaus rinkimų komitetą. Vėliau „grožybės“ tęsėsi. NP, LS susirinkime iš vakaro pažadėjęs, kad nesteigs savo vardo komitetų, kitą dieną VRK posėdyje pats dalyvavo Puteikio vardo komitetų registracijoje. Kas tai, jei ne apgavystė? Kampanijai prasidėjus, NP ir toliau žarstė pagyras Simuliko bei Visocko komitetams Šiauliuose, užuot rėmęs LS skyrių Šiauliuose, nuoširdžiai talkinusį jam per prezidento rinkimų kampaniją. Negana to, nusipelniusias ir gerbiamas LS nares, kurios nepasidavė Visocko spaudimui, viešai Sakalo Gorodeckio veidaknygėje išvadino garbėtroškomis ir intrigantėmis. Apskritai kalbant, dėl NP elgesio su Šiaulių LS skyriaus žmonėmis ir visuomenininkais, turėtų būti atskira kalba. Tikėtina, prie to dar bus grįžta nepalyginamai išsamiau, bet užtenka ir to, kad būtų aišku, jog toks renkamo politiko elgesys su rinkėjais yra visiškai netoleruotinas. Kas dėl Vilniaus, čia NP atsisakė aptartos ir suplanuotos rinkiminės kampanijos ir daugiau nei porą savaičių išvis buvo nusišalinęs nuo Vilniaus reikalų; rinkiminę kampaniją Vilniuje pakeitė vieno laikraščio leidyba. Šį nusišalinimą aiškino silpna sveikata, tačiau tuo pat metu daugelis žmonių NP matė ir Seime, ir televizijoje, ir įvairiose Lietuvos vietose reklamuojant savo komitetus – sveiką kaip agurkėlį.Suprantama, tokie veiksmai ir veiklos metodai LS nariams negalėjo nesukelti įvairių klausimų. O ką išgirsdavome kai NP paklausdavome apie laikraščio leidybą, finansavimą, agitaciją? – iš NP ir jo komandos išgirsdavome primityvią demagogiją, melą ir insinuacijas. Ką išgirdome, kai esant sąskaitai apytuštei klausėme, kas padengs arti 20 000 eurų siekiančius įsipareigojimus? – išgirdome pasakėles apie sėkmingai vykstančią aukų iš rinkėjų rinkimo kampaniją. Melavo, kad nėra ir nebandoma pritraukti šešėlinių rėmėjų (kad tokie egzistuoja, pripažino SM). Užuot tiesiai atsakęs, iš kokių pinigų ketina padengti įplaukų akivaizdžiai neatitinkančius įsipareigojimus, ėmė kaltinti tuos, kurie klausė, trukdymu rinkti lėšas; kėlė isteriją dėl aukojimo mygtukų ir melavo, neva aš, Laisvūnas Šopauskas priešinausi aukojimo mygtuko įdiegimui Tiesos . lt puslapyje (kai iš tiesų pats štabas per vėlai susizgribo, o man reikėjo laiko techninėms problemoms išspręsti), melavo apie sėkmę renkant aukas per kitas svetaines (per kitas svetaines tuomet nebuvo surinkta nieko). Kai klausėme apie įtartinas sutarties dėl laikraščio spausdinimo sudarymo aplinkybes, ar išgirdome atsakymus? Vietoje atsakymų išgirdome insinuacijas, kad LJ, RB, LŠ siekia sužlugdyti laikraščio leidybą ir platinimą, trukdė vilniečiams gauti laikraštį, kad sąmoningai demotyvuoja kitus. Tuo tarpu tiek LJ, tiek RB yra parengę daug laikraščio tekstų. Girdėjome insinuacijas, kad „inkvizicijos trijulė“ jį ir jo darbuotojus sąmoningai šmeižia. To dar neužteko, Naglis paskleidė melą, neva Liudvikas siekė laikraščio tiražą apriboti 20 000 egzempliorių, ir insinuavo, neva jis į užsienį važiuoja už anoniminio sponsoriaus pinigus, taip priskirdamas LJ parsidavėliškumą.
  Įdomybės tęsėsi ir po rinkimų pirmojo turo. Tie NP tekstai, kurie pasirodė „Respublikoje“ ir Zuoko rinkiminiame laikraštyje, buvo bandymas įtikinti rinkėją, kad Zuokas yra geresnis pasirinkimas. Bandymas tuo įtikinti rinkėją yra agitacija už Zuoką. Kadangi LS Zuoko nerėmė, tokia LS kelto kandidato agitacija už Zuoką buvo LS ir LS pirmininko kompromitacija jau tuo metu, kai vyko preliminarios konsultacijos dėl valdančiosios koalicijos. Gal NP pasakys, kad tekstas Zuoko laikraštyje atsirado be jo sutikimo? Arba gal „Respublika“ neteisingai perteikė NP atsakymus į žurnalisto klausimus? Ir paskutiniai įvykiai: kai Tiesos . lt pasirodė anoniminis komentaras apie NP padėjėją RK, VV, buvęs RK bendradarbis ekspertuose, pradėjo skleisti insinuacijas, kad aš neva žinau, kas yra jo autorius, o RK kreipėsi į policiją, puikiai suprasdama, kad toks veiksmas, kada ištrinto komentaro autoriaus nustatyti neįmanoma, tėra sunkumų Tiesos .lt redakcijai sudarymas. Ir štai rezultatas: Tiesos . lt redakcija vaikšto į policijos apklausas, kurios vyksta ne policijos, o VSD stiliumi, laukiame ir kratų. Gal RK, pati rašiusi apie VSD sufabrikuotas Kusaitės bylas, Gatajevų persekiojimus, nesuprato, kad kurpia prielaidas policijai ir VSD sunaikinti valdžios nemėgstamą portalą? Ar taip elgiasi bendraminčiai ir bendražygiai? Apibendrindamas galiu pasakyti, kad intrigos, demagogija, melas, insinuacijos iš NP ir jo komandos pusės ėmė plūsti tokiu nesustabdomu srautu, kad LS ėmė šiame sraute skęsti. Mes negalėsime tikėtis viešojoje erdvėje ir politikoje įtvirtinti tas moralines vertybes ir principus, kurių savo organizacijos viduje ne tik kad nepraktikuojame, bet tiesiog mindome. Mes praradome bendro veikimo džiaugsmą, praradome bičiulystės dvasią – bičiulystė negali gyvuoti melo ir intrigų atmosferoje; šią dvasią iš mūsų atėmė, pavogė. Palyginkime mūsų būseną ir savijautą dabar ir prieš porą metų, dabartinę LS atmosferą su Urbšio komandos nuotaikomis. Suvokiate skirtumą? Veiksmai ir veiklos būdai, kaip jau sakiau, turėtų atitikti keliamiems tikslams ir vertybėms, kurias deklaruojame ir siekiame puoselėti bei skleisti. Ir mes, stebėdami aukščiau aprašytus veiksmus ir veikimo būdus, turime rimtą pagrindą klausti: o kokių tikslų siekia NP ir jo komanda? Tai tikrai nieko bendra neturinti tikrovė su LS pamatinėm vertybėm ir tikslais, dėl ko būrėmės bendrai veiklai. Mums NP tikslai pakankamai aiškūs: sukurti jo asmenines ambicijas realizuojantį politinį projektą, o LS intelektą išnaudoti šiam tikslui kaip instrumentinį resursą. Veiksmai ir metodai atskleidžia taip pat ir perspektyvas. Ką galima įsteigti naudojant tokius metodus? Atsakymas irgi akivaizdus – galima įsteigti tik eilinę nomenklatūrinę, vadinamąją “sisteminę” partiją. Jei NP pavyks įgyvendinti tai, ką jis daro, – turėsime ne ką kita, o dar vieną konservatorių, Darbo ar TT autoritarinių partijų kloną. Ar dėl to mes susirinkome į LS? Išvadą tenka padaryti tokią: LS atsirado grupelė žmonių, kuriuos tarpusavyje tampriai sieja jų siauras interesas ir kuri likusiai LS daliai skirianti tik statisto vaidmenį – su tikruoju LS jų nesieja niekas: nei principai, nei tikslai, nei vertybės. Nebent apsimestinė retorika. Jei mes šiuo metu neišspręsime gilaus interesų konflikto – kada keletas LS pareigybiškai svarbių asmenų, visų pirma SM ir MM – kartu yra NP apmokami darbuotojai, per kuriuos NP tvarkosi savo reikalus ir verčia LS tik priemone savo tikslams, jei neatsisveikinsime su NP ir jo komanda, o leisimės jų vadovaujami, netrukus galėsime „džiaugtis“ atsidūrę seno raugo partijoje ir stebėti, kaip eilinį kartą pilietinis ir protestinis potencialas yra nukanalizuojamas eilinio demagogo ambicijoms tenkinti. Tai neišvengiamai įvyks, jei leisime, kad NP komanda performatuotų partiją, surinkę iki suvažiavimo trūkstamą kiekį būtinų partijos narių. Taip, formaliai sprendimas priklauso nuo jūsų, bet priimkite jį neformaliai, pagal sąžinę. Ir nesakykite, kad niekas jūsų neįspėjo.

 • Tik ramybės. Jums dabar tai svarbiausia. P.Urbšys jau suformavo galingą antikorupcinę koaliciją. Darbo partija – yra, socdemai Vadapolas su Gaidžiūnaite – yra, du nuolatinės būsenos išdavikai – yra, net verslo atstovai – yra ! Leliuko su Umbrasiene – nėra ! Šileikio – nėra ! Korupcijai Panevėžyje šakės. Vartokite arbatas.

 • Naglis Puteikis nėra Lietuvos sąrašo partijos narys ir po viso to, kaip jis veikė šių rinkimų metu dar klausimas, ar taryba į partiją jį priimtų, net jei tasai pareikštų norą jos nariu tapti. Greičiausiai nepriimtų. Tad baikit mitologizuoti šį asmenį. Lietuvos sąrašas nėra komunistų partija, o Puteikis ne Leninas. Tegul pasiilsi šalaše prie Razlivo ir rašo Balandžio tezes.

Leave a Reply

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *