Verslumo ugdymas per karjeros valdymą

Lietuvoje dar nėra sukurta nuosekli ir tęstinė verslumo ugdymo sistema, todėl Panevėžio kolegija siekia įvairia studentų praktine veikla, taikant inovatyvius verslumo patirties mokymo modelius ir remiantis įmonių patirtimi įtraukti jaunimą į verslo veiklą. Panevėžio kolegija įgyvendino projektą „Interaktyvus verslumo ugdymas per karjeros valdymą“, kurį finansavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Projektu buvo siekiama tobulinti … Tęskite Verslumo ugdymas per karjeros valdymą skaitymą