Vietoje tradicinio mokymo – išvažiuojamosios paskaitos

Šiandien pedagogui neužtenka būti savo srities specialistu, supratimo ir tiesos šaltiniu. Pedagogas turi gerai orientuosis besikeičiančioje visuomenėje, keisti veikos pobūdį, jos strategiją ir metodiką. Panevėžio kolegijos pedagogai ugdymo turiniui atskleisti renkasi šiuolaikinius ugdymo metodus, kurie padėtų geriausiai įgyvendinti ugdymo tikslus ir uždavinius. Ugdymo formų įvairovė neįmanoma be bendradarbiavimo su socialiniais partneriais. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo … Tęskite Vietoje tradicinio mokymo – išvažiuojamosios paskaitos skaitymą