Viktoras Rinkevičius: 2020 m. deramai paminėkime kardinolo Vincento Sladkevičiaus atminimą

Kovo 11-ąją  švęsime Lietuvos atkūrimo dienos 30-metį,  šiais metais  taip pat sukanka 100 metų, kuomet gimė Lietuvai nusipelniusi asmenybė  kardinolas Vincentas Sladkevičius, visą savo gyvenimą pašventęs Lietuvai ir  jos kovai už laisvę.

Vincentas Sladkevičius gimė 1920 m. balandžio 20 d. Guronių k., Žaslių par., Kaišiadorių r.  Baigęs Kauno Jėzuitų gimnaziją, 1939 m. pradėjo mokytis Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje, po 5-erių metų  1944 metų kovo 25 dieną įšventintas į kunigus, o 1957m. Kaišiadorių vyskupo Teofilio Matulionio konsekruotas į vyskupus  Tuometinė sovietų valdžia vyskupo pareigų eiti neleido. 1959 m. buvo  ištremtas į Nemunėlio Radviliškį (Biržų r.), kur išgyveno iki 1976 m. Nuo 1976 m. iki 1982 m. sovietų valdžios perkeltas gyveno Pabiržėje. 1982 m. birželio 15 d. vyskupas Vincentas Sladkevičius galiausiai tapo Kaišiadorių vyskupijos apaštališkuoju administratoriumi. 1988–1993 m. buvo Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas. 1988 m. liepos 28 d. popiežiaus šv. Jono Pauliaus II pakeltas Šventosios Romos bažnyčios kardinolu. 1989 m. Vincentas Sladkevičius paskirtas Kauno arkivyskupu.

1991 m. sausį, iškilus pavojui, kad sovietų kariuomenė prieš Lietuvą gali panaudoti karinę jėgą, Kovo 11-osios Akto originalą nuspręsta saugoti kur kas akyliau. Kitą dieną po sausio 13-osios, vėlai vakare, tuometis  Aukščiausiosios tarybos pirmininko pavaduotojas Kazimieras Motieka kartu su saugumo departamento vadovu Mečiu Laurinkumi išvažiavo į Kauną pas kardinolą Vincentą Sladkevičių ir jam perdavė saugoti Nepriklausomybės aktą su  signatarų parašais, kurį kardinolas Vincentas Sladkevičius saugojo dvejus metus.  1993-čiaisiais dokumentas buvo perduotas Prezidentui Algirdui Brazauskui, o šis jį įteikė saugoti Valstybės archyvui.

1996 metais, laikydamasis bažnytinės teisės nuostatų, Vincentas Sladkevičius atsistatydino iš Kauno arkivyskupo pareigų ir nuo to laiko gyveno Kaune kaip emeritas. Mirė 2000 m. gegužės 28 d. Palaidotas Kauno arkikatedroje bazilikoje.

Kviečiu šiais metais, minint Lietuvos atkūrimo 30-metį, deramai paminėti  ir šio Lietuvai nusipelniusio žmogaus atminimą, prisiminti jo tarnystę ir ištikimybę Lietuvai.


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: