Vlado Paulausko ir Stasio Balčo sukurtas „Savanorių maršas“

1926 metų rugsėjo 26 d. Šaulių teatro salėje įvyko pirmasis Panevėžio apskrities Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos (LKKSS) suvažiavimas. Jame dalyvavo 458 savanoriai, išrinktas organizacinis komitetas, kurio pirmininku tapo Jurgis Elisonas.

Pirmoji LKKSS Panevėžio skyriaus valdyba išrinkta 1926 m. gruodžio mėnesį. Valdybos pirmininku išrinktas Antanas Žemaitis. Panevėžio skyriaus oficialia steigimo data laikoma 1927 m. balandžio 3 d., nes tada susirinko tikrieji sąjungos nariai. Po 1927 m. balandžio 3 d. pradėtas kitų narių priėmimas.

1927 m. į LKKSS Panevėžio skyrių priimta 238 savanoriai. Skyriuje buvo aktyvūs nariai, nariai – rėmėjai ir garbės nariai. Aktyvūs nariai – visi Lietuvos kariuomenės kūrėjai savanoriai, nariais rėmėjais galėjo būti visi Lietuvos piliečiai, pritariantys sąjungos veiklai. Garbės nariai – garbingi Lietuvos piliečiai, kurie žodžiu, darbu ar ginklu prisidėjo prie kovų arba ypatingais darbais pasižymėjo sąjungos veikloje.

Savanorių sąjungai buvo aktualu turėti savo žygių dainą. Ją ir sukūrė Vladas Paulauskas ir Stasys Balčas. Vladas Paulauskas sukūrė muziką, o Stasys Balčas parašė žodžius.

Chorų dirigentas, pedagogas ir kompozitorius Vladas Paulauskas gimė 1866 m. gegužės 25 d. Kaune. Mokėsi J. Naujalio vargonininkų kursuose. Nuo 1912 m. gyveno Panevėžyje. 1926 m. eksternu išlaikė egzaminus mokytojo cenzui gauti. Vargoninkavo įvairiose Panevėžio bažnyčiose. Taip pat dirbo pedagoginį darbą Panevėžio valstybinėje gimnazijoje, lenkų gimnazijoje, Panevėžio mokytojų seminarijoje, Miškų technikų mokykloje. Buvo Panevėžio šaulių choro vadovas. Jis harmonizavo liaudies dainas, kūrė dainas chorams. Aktyviai bendradarbiavo su LKKSS Panevėžio skyriumi. Ypač aktyvus buvo jo bendradarbiavimas su vienu iš aktyviausių sąjungos narių, vienu pirmųjų Panevėžio savanorių Stasiu Balču. Kartu jie sukūrė „Jūreivių maršą“ ir „Savanorių maršą“.

Stasys Balčas buvo vienas garsiausių Panevėžio krašto savanorių. Jis mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. Buvo išvykęs dirbti į JAV. Trys broliai Balčai pirmieji įstojo į organizuojamą Panevėžio srities savanorių būrį Nepriklausomybės kovų metu. 1920 m. gegužės 15 d. – 1922 m. lapkričio 13 d. buvo Steigiamojo Seimo narys.1922 m. lapkričio 13 d. – 1923 m. kovo 13 d. buvo Pirmojo Seimo  narys. Paleidus Seimą, grįžo į Panevėžį. Buvo Panevėžio ūkininkų sąjungos banko direktorius. Aktyviai dalyvavo miesto kultūriniame gyvenime. Ypač jam buvo artimos Nepriklausomybės kovų, savanorių istorijos temos. Savo veikla stengėsi sutelkti savanorius, gynė jų teises. Stasys Balčas pradėjo aktyviai bendradarbiauti su kompozitoriumi Vladu Paulausku. Jų kūrybinio bendradarbiavimo rezultas ir buvo „Savanorių maršas“.

Jis skambėdavo savanorių sueigose ir kituose renginiuose. Respublikos laikais jis buvo labai populiarus. 1929 m. balandžio 15 d. „Lietuvos aidas“  rašė, kad jau sukurtas „Savanorių maršas“. Lietuvos Nepriklausomybės kovų dalyviai turėjo kūrinį, tapusį savotišku jų himnu.

Fotografijose:

Nr.1 Vladas Paulauskas – vienas iš „ Savanorių maršo“ kūrėjų.

Nr.2 „ Savanorių maršas“. Jo ištrauka.

Nuotraukos iš Panevėžio kraštotyros muziejaus rinkinių.

Donatas Pilkauskas


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: