Istorijos puslapiaiNAUJAUSIOS ŽINIOSSukaktys

Vytauto Didžiojo garbei iškilmės Panevėžyje 1930 m. rugsėjo 8 d.

Vytauto Didžiojo mirties metinių paminėjimas organizuotas Panevėžio mieste ir apylinkėse. Dar nuo 1919 m. Panevėžio mieste buvo Vytauto gatvė ir aikštė. 1929 m. Skaistakalnio parkui suteiktas Vytauto Didžiojo vardas. Šis parkas buvo mėgiama panevėžiečių poilsio vieta. 1930 m. birželio 9 d. Panevėžio vyrų gimnazijos kieme vyko Dainų šventė, skirta Vytauto Didžiojo garbei. Dalyvavo virš 300 dainininkų. Dirigavo N. Martinonis. Buvo giedama giesmė Vytauto Didžiojo garbei. Viso dalyvavo 4 chorai. Tie patys Panevėžio chorai dalyvavo ir Respublikinėje Dainų šventėje Kaune birželio 20 dieną.

Panevėžį 1930 metų rugpjūčio mėnesį pasiekė per Lietuvą nešamas Vytauto Didžiojo paveikslas. Miestas buvo išpuoštas gėlėmis. Ant namų plevėsavo Lietuvos trispalvės. Į iškilmes Panevėžio mieste atvyko ir gretimų kaimų gyventojai. Panevėžyje iškilmės vyko prie Vilniaus medžio Laisvės aikštėje. Tam prie Vilniaus medžio suprojektuota ir pastatyta dailininko J. Kaminsko palapinė su užrašu ,,Pagerbkime Vytautą Didįjį“. I tą vietą plūdo didelės miestiečių, įvairių organizacijų atstovų minios. Prie sutikimo vartų susirinko kelių tūkstančių minia. Koncertavo jungtinis ,,Dainos“ draugijos, šaulių choras. Prelatas Gražys pasakė pamokslą skirtą Vytautui Didžiajam ir atlaikė pamaldas. Toliau paveikslas buvo nešamas į Laisvės aikštę. Paveikslą visur lydėjo garbės sargybos kuopa, vadovaujama kapitono St. Žukaičio. Po to buvo perskaitytas iškilmingas pasižadėjimas Vytautui ir garbės svečiai pasirašė protokolų knygoje. Tuo rugpjūčio 6 d. renginiai Panevėžio mieste buvo baigti. Prie paveikslo iki ryto buvo palikta garbės sargyba iš karių ir šaulių. Rugpjūčio 7 d. rinkosi visuomenė, organizacijų atstovai, kariuomenės atstovai palydėti Vytauto Didžiojo paveikslo į tolimesnę kelionę. Išlydėjimo iškilmės buvo pradėtos Lietuvos himnu. Buvo pasakyta atsisveikinimo kalba.

1930 m. rugsėjo 7 ir 8 dienomis Panevėžyje vyko didžiausios iškilmės Vytauto Didžiojo garbei. Jos prasidėjo viso miesto papuošimu. Rugsėjo 7 d. ,,Aido“ draugijos salėje vyko ,,Dainos“ draugijos koncertas.

Rugsėjo 8 d. renginiai vyko Vytauto aikštėje prie Įgulos bažnyčios. 11 val. šioje bažnyčioje atlaikytos pamaldos. 12 val. Vytauto aikštėje vyko kariuomenės paradas. Po parado visi iškilmingai žygiavo į Laisvės aikštę. Toliau renginiai vyko Laisvės aikštėje.

Laisvės aikštėje 12 val. 30 minučių buvo pakelta Vytautinė vėliava. Renginys vyko prie Vilniaus medžio. Koncertavo ,,Dainos“ draugijos ir šaulių chorai, grojo 4 pėstininkų Lietuvos Karaliaus Mindaugo pulko orkestras. Kalbėjo burmistras Tadas Chodakauskas. Po pietų renginiai vyko Panevėžio mokytojų seminarijos salėje. Čia buvo skaitomos paskaitos. Jas skaitė lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas Antanas Rukša ir Panevėžio mokytojų seminarijos mokytojas Juozas Mičiulis, 16 val. paskaitos buvo skaitomos ugniagesių salėje. Jas skaitė advokatai Geršonas Gurevičius ir Henrikas Landau. Jos buvo skirtos žydų bendruomenei. 17 valandą šaulių teatre paskaitą skaitė Panevėžio apygardos teismo vicepirmininkas Gudauskas ir Panevėžio valstybinės gimnazijos direktorius Julionas Lindė – Dobilas. 19 valandą ir 21 valandą kino teatruose ,, Pasaulis“ ir ,, Sirena“ buvo rodomi tai datai, skirti filmai. 19 valandą 30 minučių visi papuošti namai ir vartai buvo iliuminuoti.

Šaulių teatre buvo renkamos aukos. Visą dieną visame mieste buvo renkamos aukos. 23 val. renginiai užbaigti Vytautinės vėliavos nuleidimu Laisvės aikštėje.

Taip Panevėžys paminėjo ir pagerbė Vytautą Didijį.

Fotonuotraukose:
Nr.1 Renginys Panevėžyje Vytautui Didžiajam Laisvės aikštėje 1930m. rugsėjo 8 d.
Nr. 2. Indai su Vytauto Didžiojo atvaizdu.

Nuotraukos iš Panevėžio kraštotyros muziejaus rinkinių

 

Donatas Pilkauskas

Tags

Siūlome perskaityti

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Komentarų sistema leidžia skaitytojams išsakyti savo nuomonę, pasidalinti įdėjomis, pateikti papildomos informacijos ar pasiginčyti su oponentais. Redakcija pasilieka teisę pašalinti skaitytojų vulgarius, skatinančius smurtą, įžeidžiančius, skatinančius tautinę, rasinę, religinę ar kitokią neapykantą ir grasinančius komentarus.