SMM nuotr.

Abiturientai ir eksternai kviečiami pasirinkti brandos egzaminus

2023 m. bazine mokykla paskirta Raimundo Sargūno sporto gimnazija. Prašymus teikia tik tie kandidatai (eksternai), kurie yra įgiję vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklų vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniai, pageidaujantys laikyti brandos egzaminus. Bazinė mokykla – mokykla, priimanti eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuojanti ir vykdanti mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą.

Prašymai laikyti brandos egzaminus teikiami iki 2022 m. lapkričio 24 d., o pasirinktus brandos egzaminus turės laikyti pagrindinėje sesijoje. Brandos egzaminų sesija šiais 2022–2023 m. m. prasidės 2023 m. birželio 5 d. ir baigsis liepos 13 d.

Eksternas gali laikyti neišlaikytus brandos egzaminus (išskyrus menų ir technologijų) ar perlaikyti ankstesniais metais laikytus brandos egzaminus. Eksternai gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus.

Eksternas, pateikęs prašymą bazinės mokyklos vadovui, sumoka 14,48 Eur už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą. Pateikdamas prašymą bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti:

1) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą arba vairuotojo pažymėjimą);

2) vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą);

3) kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus.

Pasibaigus prašymų teikimo laikui, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios, prašymus eksternai teikia Kauno miesto bazinės mokyklos vadovui, pasirinktus brandos egzaminus laiko pakartotinėje sesijoje. Prašymus galima pateikti tik vieną kartą vienoje bazinių mokyklų.

Reorganizuotos, likviduotos mokyklos buvę mokiniai teikia prašymus bazinėje mokykloje – Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazijoje.

Asmuo, turintis mokymosi pasiekimų pažymėjimą, liudijantį tai, kad yra mokęsis vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (buvęs mokinys), pageidaujantis šiemet laikyti brandos egzaminus, prašymą teikia mokyklos, išdavusios mokymosi pasiekimų pažymėjimą, vadovui. Kartu su prašymu būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ir mokymosi pasiekimų pažymėjimo originalus.

Šių metų abiturientai prašymą laikyti dalykų brandos egzaminus teikia savo mokyklos vadovui iki lapkričio 24 d.

Rūpimais klausimais, susijusiais su brandos egzaminais, galima kreiptis į Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiąją specialistę Minolę Petronytę-Kairienę (Laisvės a. 23, tel. (8 45) 501 378) ir Panevėžio miesto bazinę mokyklą (Liepų al. 2, tel. 8 600 26340, el. p. rastine@sporto.panevezys.lm.lt).

Komunikacijos skyrius


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: