Arnoldas Simėnas – Gabrielės Petkevičaitės-Bitės idėjų nešėjas

2014 m. kovo 30 d. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“ iškilmingoje šventėje Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatre už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą ir skleidimą apdovanotas G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos J. Urbšio visuomeninės minties ir kultūros centro vadovas Arnoldas Simėnas.

Lietuvos Respublikos Seimo įsteigtus atminimo medalius laureatams įteikė Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė ir Panevėžio miesto meras Vitalijus Satkevičius.

Arnoldas Simėnas – ryški Panevėžio kultūros ir politikos asmenybė. Šiuo apdovanojimu įvertinta jo kaip aktyvaus sąjūdiečio veikla atkuriant ir įtvirtinant Lietuvos nepriklausomą valstybę, bei veikla, kurią jis šiuo metu aktyviai vykdo kaip G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Juozo Urbšio visuomeninės minties ir kultūros centro vadovas.

Prieš atkuriant Lietuvos nepriklausomybę Arnoldas Simėnas buvo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Panevėžio iniciatyvinės grupės narys, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Panevėžio Tarybos pirmininkas. Bendradarbiavo atgimimo spaudoje – buvo „Sąjūdžio žodžio“, vėliau „Laisvo žodžio“ redaktorius. 1988 m. išrinktas Lietuvos sąjūdžio Seimo nariu. Aktyvus miesto savivaldos dalyvis – 2003–2009 m. Panevėžio miesto Tarybos sekretoriato vyriausiasis kultūros specialistas, 2007–2010 m. Panevėžio savivaldybės Tarybos narys, tarybos Kultūros ir meno komiteto pirmininkas.

Bibliotekai 2008 m. patikėjus paskutiniojo Lietuvos tarpukario užsienio reikalų ministro Juozo Urbšio tėviškės sodybą ir 2009 m. įsteigus Juozo Urbšio visuomeninės minties ir kultūros centrą, Arnoldas Simėnas dirba jo vadovu. Jis – visų centro kultūrinių, švietėjiškų veiklų ir idėjų sumanytojas ir įgyvendintojas, sukūręs šio centro veiklos viziją, idėjas įgyvendinti pasitelkęs partnerius Lietuvos respublikos Užsienio reikalų ministeriją, šalies švietimo skyrius, Panevėžio miesto kultūros ir švietimo įstaigas, leidyklas, žiniasklaidą.

Penkerius metus J. Urbšio visuomeninės minties ir kultūros centras rugpjūčio 23 d. kartu su Panevėžio kraštotyros muziejumi rengia naujajai krašto istorijai skirtas konferencijas, kurių temas padiktuoja svarbios datos ir sukaktys. Įvyko konferencijos „Sąjūdžiui 20“, „Baltijos kelias. 1939–1989–2009“, „Du atkurtosios nepriklausomybės dešimtmečiai, 1990–2010“, „Neginkluotos kovos pergalė: diplomatija, rezistencija ir tylusis tautos pasipriešinimas“ (skirta laisvės gynimo ir didžiųjų netekčių atminimo metams), „Pasipriešinimas šiapus ir anapus „geležinės uždangos“, „Laisvas žodis: iškovojimas, atsakomybė, misija“ (skirta Lietuvos sąjūdžio spaudos 25-mečiui). Jose buvo perskaityti pranešimai Lietuvos naujosios istorijos, vidaus ir užsienio politikos temomis. Išleisti ir visų šių konferencijų pranešimų medžiagų leidiniai, kurių sudarytojas – A. Simėnas.

Juozo Urbšio visuomeninės minties ir kultūros centras vykdo jaunimui svarbius kultūrinius-edukacinius projektus.

Tai A. Simėno inicijuotas respublikinis vyresnių klasių moksleivių rašinio ir esė istorijos tema konkursas, skatinantis domėtis krašto istorija bei mylėti savo kraštą. 2013-aisiais metais surengtas 5-asis rašinio konkursas, skirtas Lietuvos Sąjūdžio 25 metų sukakčiai. 2014 m. kovo 27 d. kartu su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministru Linu Linkevičiumi įvyko dalyvių ir laureatų diplomų įteikimo ceremonija.

2013 m. pradėjo gyvuoti dar vienas jaunimui skirtas A. Simėno sumanytas projektas Jaunųjų kūrėjų galimybių tribūna „Nevėžis“, vykdomas kartu su partneriais. Siekiama sudaryti sąlygas Panevėžio jaunųjų kūrėjų, literatų, dailininkų, muzikų, kompozitorių, saviraiškai, telkti juos į aktyvią bendruomenę, atkurti literatūrines Panevėžio krašto tradicijas, skatinti kūrybinio jaunimo bendradarbiavimą. Kartą per mėnesį dienraštyje „Panevėžio balsas“ skiriamas puslapis „Nevėžis“ jaunųjų literatų kūrybai, autoriai dalyvauja regiono radijo stoties „Pulsas“ akademinės valandos trukmės pokalbių laidose. Metų nominantui įteikiamas metų apdovanojimas – statulėlė „Sidabrinis Nevėžis“, kasmet parengiamas ir išleidžiamas regiono jaunųjų literatų metų kūrybos almanachas.

2013 m. A. Simėnas – Lietuvos jaunimo Dainuojamosios poezijos festivalio, skirto žymiausiai Aukštaitijos poetei iškiliai asmenybei Elenai Mezginaitei (1941–2005) atminti, iniciatorius. Renginiu siekiama skleisti žinią apie nepelnytai primirštą Panevėžio poetę Eleną Mezginaitę, supažindinti vaikus, jaunimą su poetės kūryba, skatinti ja domėtis, didžiuotis.

Juozo Urbšio tėviškės sodyboje veikia Arnoldo Simėno parengta ir dailininkės Ritos Kosmauskienės meniškai realizuota nuolatinė nuotraukų ir dokumentų ekspozicija, skirta Juozui Urbšiui. Ją netrukus papildys ir kita – restauruotoje sodybos klėtyje bus įrengta medžio drožėjo Aloyzo Urbšio, ministro sūnėno, skulptūrų paroda. Sodybą lanko vis daugiau žmonių, ypač tuomet, kai čia vyksta renginiai. Išskirtinės ir lankytojams čia siūlomos vaišės: tradicinis „Urbšynės“ pyragas, po sodybos ąžuolu verdama gilių kava, tarptautinio festivalio „Poezijos pavasaris“ poezijos skaitymuose verdama „poetinė sriuba“.

Sveikiname ir džiaugiamės kartu!

 

 


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: