Panevėžio miesto savivaldybė nuotr.

Kompensacija už šildymą: viskas, ką reikia žinoti panevėžiečiams

Artėjant šildymo sezonui, asmenys deklaravę gyvenamąją vietą Panevėžyje, gali kreiptis dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų. Atkreipiame dėmesį, kad šiemet kompensacijos už šildymą skiriamos visam šildymo sezonui, nepriklausomai nuo šildymo būdo: tiek centralizuoto, tiek malkomis, anglimis, dujomis ar kitu kuru.

Kas turi teisę gauti minėtas kompensacijas?

Gyvenamąją vietą būste deklaravę arba būstą nuomojantys (nuomos sutartis turi būti įregistruota VĮ Registrų centre) bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į kompensacijas, jeigu kreipimosi dėl kompensacijų metu atitinka šiuos du reikalavimus:

1) kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

– dirba ir per laikotarpį, už kurį pajamos apskaičiuojamos, dirbo ne mažiau kaip du trečdalius maksimalios darbo laiko trukmės;

– asmenys mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje (studentai),

– asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių arba gaunantys neįgaliojo pensiją,

– asmenys yra įsiregistravę Užimtumo tarnyboje,

– slaugo ar prižiūri asmenį (asmenis), vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius),

– asmuo ne trumpiau kaip vieną mėnesį gydosi stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje,

– yra nėščia moteris, kuriai yra likę ne daugiau kaip 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos;

– vienas iš tėvų ar globėjų augina: vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius) iki 3 metų, pagal gydytojų rekomendaciją nelankantį švietimo įstaigos vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius) iki 8 metų,

– vienas iš senelių prižiūri vaiką iki 3 metų, kurio priežiūrai šiam seneliui suteiktos vaiko priežiūros atostogos,

– vaikai (įvaikiai) nuo 16 iki 18 metų: mokosi; dirba; yra įsiregistravę Užimtumo tarnyboje; nustatytas neįgalumas;

2) įsiskolinusieji už būsto šildymą ir (ar) karštą vandenį, ir (ar) geriamąjį vandenį su energijos, kuro, vandens tiekėjais yra sudarę sutartį (sutartis) dėl dalies skolos apmokėjimo, kas mėnesį grąžinant ne daugiau kaip 20 procentų bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų, arba teismas yra priteisęs apmokėti skolą.

Kompensacija bus skiriama už praėjusius 2 mėnesius, todėl pageidaujantys ją gauti nuo spalio mėnesio, prašymą gali pateikti tiek lapkritį, tiek gruodį. Asmenys turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, užpildytą prašymą kompensacijai gauti ir pažymą apie gaunamas pajamas už 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi, jei šios informacijos Socialinių reikalų skyrius negauna iš valstybės registrų, informacinių sistemų ir kt. SVARBU: Jei kartu su kompensacijos prašančiu asmeniu būste yra deklaruotas asmuo, kuris jame faktiškai negyvena,kompensacijos skiriamos tik įvertinus to asmens teisę į kompensacijas. Būste deklaruotas asmuo privalo pateikti atskirą prašymą ir reikalingus kompensacijų skyrimui dokumentus. Nepateikus prašymo ir dokumentų, kompensacijos neskiriamos ir kitam būste deklaruotam asmeniui. Šis reikalavimas netaikomas asmenims, kai būstas yra padalintas ir asmenys atsiskaito pagal atskiras, kiekvienam pateikiamas sąskaitas.

Savo namus individualiai šildantys panevėžiečiai turi papildomai pateikti informaciją apie kuro deginimo įrenginį (dokumentą, nurodantį šilumos katilo tipą ar modelį, jo naudingumo koeficientą), sutartį su paslaugos tiekėju, namo ar buto nuosavybės dokumentą bei duomenis apie suvartotą dujų kiekį ar elektros tarifus. Visais atvejais būsto šildymo būdas turi būti registruotas Registrų centre.

Gyventojai, kurie kreipiasi dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų už įsigytą kietąjį kurą, pvz., malkas, neprivalo pateikti dokumentų (sąskaitų-faktūrų), įrodančių kuro įsigijimo išlaidas. Atskirais atvejais savivaldybė, siekdama išvengti galimo piktnaudžiavimo teikiama parama, gali paprašyti pateikti pirkimo dokumentus.

Kur kreiptis dėl kompensacijų skyrimo? Gyventojai deklaravę gyvenamąją vietą arba būstą nuomojantys Panevėžio mieste turi kreiptis į Panevėžio miesto savivaldybės Socialinių reikalų skyrių (iš anksto užsiregistravę), arba pateikti prašymą elektroniniu būdu www.spis.lt. 

Primename, kad iki 2024 m. balandžio 30 d. nevertinamas nuosavybės teise turimas asmenų turtas, tačiau, apskaičiuojant pajamas, yra įskaitomos iš privalomo registruoti turimo kilnojamo ir nekilnojamo turto gaunamos pajamos, pavyzdžiui, žemės, būsto, automobilio ir kito turimo turto nuomos ar pardavimo pajamos. Gyventojams už normatyvinį būsto plotą kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis, viršijanti 10 proc. skirtumo tarp šeimos arba vieno gyvenančio asmens pajamų ir 2 VRP dydžių (294 Eur) kiekvienam šeimos nariui arba 3 VRP dydžių (441 Eur) vienam gyvenančiam asmeniui.

Kompensacijai už būsto šildymą apskaičiuoti taikomas naudingojo būsto ploto normatyvas:  jei asmuo gyvena vienas – 50 kvadratinių metrų; jei asmuo gyvena šeimoje – 38 kvadratiniai metrai pirmam šeimos nariui, 12 kvadratinių metrų antram šeimos nariui ir 10 kvadratinių metrų trečiam bei kiekvienam paskesniam šeimos nariui. Pavyzdžiui, nepasiturinčiai 4 asmenų šeimai kompensuojamos būsto šildymo išlaidos už ne didesnį nei 70 kvadratinių metrų naudingąjį būsto plotą.

Paprasčiausias būdas sužinoti, ar priklauso būsto šildymo išlaidų kompensacija ir preliminarų jos dydį – pasinaudoti Būsto šildymo išlaidų kompensacijos skaičiuokle. 

Komunikacijos skyrius


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: