G. Kartano nuotr.

Pagerbti Panevėžio miesto mokytojai

Šiandien Tarptautinės mokytojų dienos proga Juozo Miltinio dramos teatre pasveikinti  Panevėžio miesto mokyklų bei ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai, vadovai, įteiktos Metų mokytojo premijos.

„Būti mokytoju yra sudėtingas mokslas. Tačiau drauge tai yra ypatingas menas. Sugebėti prieiti, sudominti ir ateities iššūkiams paruošti jauną žmogų. Dėkoju kiekvienam iš Jūsų už gebėjimą derinti mokslą ir meną. Už kasdienes pastangas vaikams atiduoti tai, ką turite geriausio. Už kantrybę vaikišką judrumą ir jaunatvišką išsiblaškymą paverčiant stipria ateities Lietuvą kuriančia jėga. Tegul Jūsų akademinės ir gyvenimiškos pamokos visuomet randa kelią į vaikus, tegul ne tik mokiniai, bet ir jų šeimos visuomet supranta, kokią svarbią misiją atliekate. Gražios šventės visiems!“, – sveikinimo kalbą sakė Panevėžio miesto meras Rytis Račkauskas.

Renginio metu buvo pasveikintos Meilės Lukšienės premijos laureatė „Šaltinio“ progimnazijos geografijos, gamtos ir žmogaus mokytoja Ligita Urbonienė bei Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu už pedagoginius nuopelnus, profesionalumą, inovatyvius į mokinių pažangą orientuotus sprendimus apdovanota „Vilties“ progimnazijos pradinių klasių mokytoja ekspertė Asta Sakalienė.

Už puikius veiklos rezultatus, siekiant ugdymo kokybės, taikant inovatyvius ugdymosi metodus 1000 Eur premija apdovanoti Panevėžio „Šviesos“ ugdymo centro mokytojas, spec. pedagogas metodininkas Artūras Mažeika, Alfonso Lipniūno progimnazijos, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Danguolė Kviliūnienė bei Panevėžio pradinės mokyklos socialinė pedagogė metodininkė Lina Seferoglu.

Mero padėkos raštai už pedagoginį profesionalumą, aktyvų dalyvavimą įstaigos bendruomenės veikloje, nuolatinį tobulėjimą ir patirties sklaidą įteikti lopšelio darželio „Gintarėlis“ direktorei  Kristinai Brinklienei, KTU Panevėžio technologijų ir verslo lektorei, mokslo prodekanei dr. Olgai Strikulienei, „Vyturio“ progimnazijos psichologei Rasai Kuprytei, „Žemynos“ progimnazijos muzikos mokytojai metodininkei Editai Jurgėlienei, lopšelio-darželio „Žibutė” ikimokyklinio ugdymo vyresniajai mokytojai Rasai Stulpinienei bei priešmokyklinio-ikimokyklinio ugdymo mokytojai metodininkei Jolantai Lašinienei, A. Lipniūno progimnazijos pradinio ugdymo mokytojai metodininkei Nijolei Misevičienei, Panevėžio specialiosios mokyklos-daugiafunkcio centro mokytojai Aidai Čižmakovienei, Panevėžio švietimo centro padalinio Panevėžio robotikos centro „RoboLabas“ vedėjai Vaidai Repovienei, Panevėžio pradinės mokyklos logopedei, surdopedagogei metodininkei Laimai Gudaitei bei pradinio ugdymo mokytojai metodininkei Editai Daraškienei, lopšelio-darželio ,,Kastytis” meninio ugdymo mokytojai metodininkei Jolitai Tumosienei, Panevėžio kolegijos Socialinių mokslų fakulteto lektorei Redai Jonušauskienei, Panevėžio gamtos mokyklos vyresniajai metodininkei Rimai Ivanauskienei, Panevėžio mokymo centro profesijos mokytojai ekspertei Sigutei Rimkuvienei, Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro direktoriui Mindaugui Libikui, 5-osios gimnazijos lietuvių kalbos mokytojai metodininkei Rimutei Dauneckienei, Panevėžio pedagoginės-psichologinės tarnybos direktoriaus pavaduotojai Daivai Ramanauskienei, „Saulėtekio“ progimnazijos šokio mokytojai metodininkei, verslumo ugdymo mokytojai Agnei Šidlauskaitei, pradinio ugdymo mokytojoms metodininkėms Renatai Radzevičienei („Vyturio“ progimnazija), Jūratei Grigorukienei („Vilties“ progimnazija), Linai Skyrienei („Šaltinio“ progimnazija),  Mildai Medeckienei (M. Karkos pagrindinė mokykla) bei Ingai Čingienei („Rožyno“ progimnazija).

Už nuoširdų, kūrybišką darbą, patirties sklaidą, atsakingą jaunosios kartos ugdymą, saugios, sveikos emocinės aplinkos kūrimą bei mokyklos tradicijų puoselėjimą Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus padėkos raštais apdovanoti lopšelio – darželio „Gintarėlis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dana Aliukienė, „Beržų“ progimnazijos“ specialiosios pradinio ugdymo klasės vyresnioji mokytoja Alma Pupštienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės Rima Juodviršytė (lopšelis – darželis „Žilvinas“), Virginija Noreikienė (lopšelis – darželis „Nykštukas“) bei Renata Bžėskienė (lopšelis – darželis „Riešutėlis“), lopšelio darželio „Draugystė“ ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Rita Tarailienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos Viktorija Šarkanaitė (Kastyčio Ramanausko lopšelis – darželis), Daiva Nasevičienė (lopšelis –  darželis „Rugelis“) bei Dovilė Šiudeikienė (Panevėžio regos centras „Linelis“), lopšelio – darželio „Papartis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Galūzienė, lopšelio – darželio „Varpelis“ priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Aušra Zuozienė, „Šaltinio“ progimnazijos rusų kalbos mokytoja metodininkė Rita Paurazienė, Kazimiero Paltaroko gimnazijos pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Vilma Martinkienė bei vokiečių kalbos mokytoja metodininkė Audronė Survilienė, Juozo Miltinio gimnazijos vyresnioji istorijos mokytoja Agnė Miliukaitė, lopšelio – darželio „Aušra” vyresnioji logopedė Roma Jasaitienė, priešmokyklinio ugdymo mokytojos Nijolė Chomentauskienė (lopšelis – darželis „Jūratė“) bei Dalia Tamošiūnaitė (lopšelis – darželis „Sigutė“), Vytauto Mikalausko menų gimnazijos dainavimo vyresnioji mokytoja Laima Česlauskaitė – Zamkauskienė bei dailės dalykų mokytoja metodininkė Daiva Laurinavičienė, lopšelio – darželio „Pušynėlis” mokytoja Daiva Kairienė, Panevėžio dailės mokyklos mokytoja metodininkė Asta Mačiulienė, „Minties“ gimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė Inga Rulienė, Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė ekspertė Edita Kazlauskienė, 5-osios gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė Dalia Bartkienė, „Šviesos“ ugdymo centro mokytoja, specialioji pedagogė metodininkė Jovita Matkevičienė, „Vilties“ progimnazijos vyresnioji istorijos mokytoja Vitalija Daugėlienė, „Rožyno“ progimnazijos muzikos ir šokio mokytoja metodininkė Žaneta Malinauskienė bei lopšelio – darželio „Žvaigždutė“ muzikos vyresnioji mokytoja Kristina Jankuvienė.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro padėkos raštai įteikti Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytojai metodininkei Aurikai Zimblytei – Blansjaar, Panevėžio muzikos mokyklos mokytojui ekspertui Vidui Klišiui, Vytauto Žemkalnio gimnazijos etikos mokytojai metodininkei Jurgitai Briedienei, lopšelio darželio „Vyturėlis“ plaukimo instruktorei Justinai Steponaitienei, lopšelio-darželio „Sigutė“ direktoriaus pavaduotojai ugdymui Linai Zubkienei, „Minties“ gimnazijos direktorei Ramutei Stasevičienei, lopšelio-darželio „Kastytis“ direktorei Stasei Šešeikienei, Juozo Balčikonio gimnazijos etikos mokytojai ekspertei Virginijai Šakėnienei,  lopšelio-darželio „Rūta” specialiajai pedagogei metodininkei Vitai Kazlaučiūnaitei, „Vyturio“ progimnazijos direktorei Vitalijai Dziuričienei, 5-osios gimnazijos anglų kalbos mokytojai metodininkei Vladislavai Veličkienei ir Panevėžio moksleivių namų neformaliojo švietimo mokytojui Žuteks Veličkai.

Komunikacijos skyrius


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: