G. Kartano nuotr.

Panevėžio mokyklose vyko „Kokybės krepšelio“ projekto įgyvendinimo eigos aptarimas

Panevėžio miesto Beržų, „Vyturio“ progimnazijose ir Mykolo Karkos pagrindinėje mokykloje lankėsi Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė, projekto „Kokybės krepšelis“ vadovė Aušra Liubinienė, Švietimo pagalbos departamento direktorė Irma Čižienė bei pavaduotoja Inga Nekrošienė. Vizito tikslas – aplankyti Panevėžio miesto mokyklas, dalyvaujančias „Kokybės krepšelio“ projekte, susipažinti, kaip sekasi įstaigoms įgyvendinti mokyklų veiklos tobulinimo plane numatytas veiklas, pasidalinti patirtimi.

Panevėžys 2019–2022 m. dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte „Kokybės krepšelis“. Panevėžio miesto savivaldybė su Nacionaline švietimo agentūra yra pasirašiusi partnerystės sutartį.

„Džiugu ir svarbu, kad Panevėžio mokyklos dalyvauja „Kokybės krepšelio“ projekte. Papildomai valstybės skiriamos lėšos ugdymo kokybei tobulinti suteikia galimybę mokiniams Panevėžyje sudaryti dar geresnes sąlygas siekti puikių rezultatų“, – sako Panevėžio miesto mero pavaduotojas Lauras Jagminas.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija atrinko 4 projekte dalyvausiančias mokyklas – „Vyturio“, Rožyno, „Beržų“ progimnazijas ir M. Karkos pagrindinę mokyklą. „Vyturio“ ir Rožyno progimnazijos skirtas lėšas panaudojo mokinių konsultavimui, edukacinių išvykų organizavimui, turimų edukacinių aplinkų (laboratorijų, bibliotekų) modernizavimui, naujų baldų, mokymosi priemonių įsigijimui, IKT bazės atnaujinimui, relaksacinių, nusiraminimo kambarių, lauko klasių, edukacinių erdvių įrengimui. Beržų progimnazija įrengė gamtamoksliniam ugdymui skirtas ugdomąsias aplinkas, vykdo šiuolaikinį ugdymą, paremtą virtualių aplinkų ir modernių mokymo priemonių naudojimu. M. Karkos pagrindinė mokykla projekto lėšas panaudojo gerinant individualią mokinių pažangą bei tobulinant mokytojų profesines kompetencijas, diegiant patirtinio mokymosi modelį. Projekto dėka mokyklose taip pat atnaujintos bibliotekos, poilsio erdvės, įsigyta daug naujų mokymo priemonių, įrangos laboratorijoms, interaktyvių lentų, kompiuterių, lauko klasių ir kt. Įsteigti mokytojų padėjėjų, laborantų etatai, skirtos papildomos valandos mokinių konsultacijoms ir kt.

Pagrindinis „Kokybės krepšelio“ projekto tikslas – mokinių pasiekimų gerinimas, padedant savivaldybėms tobulinti ugdymo kokybę mokyklose. Nuo šių metų į „Kokybės krepšelio“ projekto veiklas įsijungė ir „Šaltinio“ progimnazija, Panevėžio pradinė mokykla bei Juozo Miltinio gimnazija.

Komunikacijos skyrius


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: