Panevėžyje mokyklas lanko per 9800 moksleivių

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius apibendrino per 2023-iuosius įgyvendintus ar pradėtus įgyvendinti svarbiausius darbus.

2023-iaisiais Panevėžio miesto savivaldybė dalyvauja projekte „Tūkstantmečio mokyklos I“. Pagrindinis šios programos tikslas – pagerinti mokymosi ir mokymo procesą, kad mokiniai gautų aukščiausios kokybės švietimo paslaugas, o mokytojai – pažangias ugdymo priemones. Panevėžio miesto savivaldybės pasirinkta „Tūkstantmečio mokyklų I“ programos įgyvendinimo kryptis – Pramonė 4.0, kuri yra strateginė Panevėžio regiono kryptis, pagrįsta glaudžiu verslo, švietimo, mokslo ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimu. Šioje programoje numatyta stiprinti mokinių inžinerinio ugdymo kompetencijas, sudaryti sąlygas mokiniams praktinius bei tiriamuosius darbus atlikti tiek regioniniame STEAM centre, tiek verslo įmonėse, tiek švietimo įstaigose naujai įrengiamose ar atnaujinamose laboratorijose. Programoje dalyvauja net 12 Panevėžio miesto ugdymo įstaigų, jose planuojama įkurti STE(A)M kultūrinio ugdymo erdves, laboratorijas ir STE(A)M erdves aprūpinti šiuolaikiška įranga bei novatoriškomis priemonėmis, sudaryti galimybes miesto mokytojams kelti lyderystės, įtraukiojo ugdymo bei STEAM ir STE(A)M sričių kvalifikaciją tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje.

Siekiant miesto švietimo įstaigose stiprinti galimybes vykdyti įtraukųjį ugdymą Taryba 2023 m. birželį patvirtino Panevėžio miesto savivaldybės pasirengimo įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui 2023–2025 metų priemonių planą. Miesto švietimo bendruomenei buvo pristatytos rekomendacijos bei suorganizuotos įvairios konferencijos.

Nuo rugsėjo 1 d. 9-iose Panevėžio mokyklose veiklą pradėjo 16 atvirų klasių, kuriose mokosi įvairių ugdymosi poreikių turintys vaikai. Tai pilotinis projektas, kurį įgyvendinant suteikiama galimybė išbandyti naujus ugdymo modelius, kurti įtraukiojo ugdymo kultūrą mokykloje. Atvirosios klasės veikia Pradinėje mokykloje, Beržų, Rožyno, „Vyturio“, „Vilties“, „Žemynos“, „Saulėtekio“, „Šaltinio“ progimnazijose bei „Minties“ gimnazijoje.

2023 m. baigtas įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo projekto „Kokybės krepšelis“ II etapas, kuriame dalyvavo 3 Panevėžio miesto mokyklos – Pradinė mokykla, „Šaltinio“ progimnazija ir Juozo Miltinio gimnazija. „Kokybės krepšelis“ – tai tikslinė valstybės dotacija, suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti: mokinių konsultacijoms, gabių mokinių skatinimui, papildomiems etatams švietimo pagalbai teikti, ugdymo aplinkai, tiriamajai ir kūrybinei veiklai, mokytojų kvalifikacijai tobulinti, edukacinių erdvių kūrimui, naujos, modernios įrangos įsigijimui, laboratorijų įrengimui ir kt.

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta Panevėžio miesto mokyklų mokytojų skaitmeninių kompetencijų plėtojimo programa, visoms švietimo įstaigoms nupirktos EDUKA skaitmenos. Ikimokyklinio ugdymo mokykloms, įgyvendinančioms priešmokyklinio ugdymo programą, nupirktos Ema pratybos, taip pat nupirkta ir išdalinta 150 vnt. kompiuterių 5 mokykloms – „Saulėtekio“, Alfonso Lipniūno progimnazijoms, „Minties“, Vytauto Žemkalnio gimnazijoms, Raimundo Sargūno sporto gimnazijai.

2023 m. baigtas įgyvendinti ES projektas „Karjeros specialistų tinklo vystymas“, kuriuo siekiama užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo švietimo įstaigose. Panevėžio bendrojo ugdymo mokyklose įdarbinta 18 karjeros specialistų.

Siekiant suteikti kuo daugiau informacijos bei padėti priimti argumentuotus sprendimus mokiniams ateityje renkantis profesiją, jau antrus metus „Kalnapilio“ arenoje organizuota Studijų diena. Studijų galimybėmis besidomintys mokiniai buvo kviečiami į susitikimus su beveik 30 didžiausių šalies universitetų, kolegijų bei profesinių mokyklų atstovais. Susipažinti su karjeros galimybėmis renginyje padėjo ir karjeros konsultantai, verslo atstovai, organizuotos diskusijos.

Praėjusiais metais Panevėžio miesto savivaldybė ir vėl kvietė tėvelius, globėjus pasirūpinti, kad jų vaikai ar globotiniai turėtų veiklos po pamokų, sudarant galimybę pasinaudoti iš valstybės biudžeto skiriamomis lėšomis neformaliajam vaikų švietimui (NVŠ). 50 NVŠ teikėjų Panevėžio mieste vykdo 118 NVŠ programų, kurias lanko 3633 vaikai.

2023-2024 mokslo metais Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas lanko per 9800 moksleivių, iš kurių 935 pirmokai, 813 abiturientai. Panevėžio lopšelius-darželius lanko per 3290 ikimokyklinio amžiaus vaikų bei per 980 priešmokyklinukų.

Komunikacijos skyrius


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: