Šalies metodinė – praktinė konferencija ,,Karjera 2020. Įžvalgos ir patirtis“ Juozo Miltinio gimnazijoje

Įveikus karantino laikotarpį, kuris buvo didelis išbandymas tiek mokiniams, tiek jų mokytojams, laikantis saugių atstumų bei dėvint veidą dengiančias kaukes, 2020 m. rugsėjo 22 dieną Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijoje vis dėlto įvyko šalies metodinė – praktinė konferencija ,,Karjera 2020. Įžvalgos ir patirtis.“ Joje aktyviai dalyvavo šalies mokyklų direktorių pavaduotojai ugdymui, karjeros specialistai, dalykų mokytojai ir klasės vadovai. Tai išskirtinis renginys, kurio tikslas ‒ pasidalinti gerąja profesinio orientavimo patirtimi  ir sukurti erdvę visiems vadovams, dėstytojams ir mokytojams bendradarbiauti.

Konferencijoje buvo iškelti keli itin svarbūs uždaviniai:

1. Aptarti profesinio orientavimo būdus ir metodus, padedančius mokiniams sėkmingiau plėtotis asmenines ir profesines kompetencijas, lengviau adaptuotis nuolat besikeičiančiame pasaulyje ir patraukliau mokytis.

2. Skatinti direktorių pavaduotojus ugdymui, karjeros specialistus, dalykų mokytojus, klasių vadovus dalintis gerąja patirtimi ir ieškoti naujų galimybių, kaip stiprinti karjeros kompetencijų ugdymą skirtingų dalykų pamokose.

 3. Skatinti  šalies regionų bendradarbiavimą  mokinių profesinio orientavimo klausimais.

 4. Formuoti pozityvų visuomenės požiūrį į PO specialistų poreikį (stygių) miestuose, regionuose ir šalyje.

Konferencija prasidėjo kūrybišku temos pristatymu, tai  atliko Juozo Miltinio gimnazijos gimnazistai, sujungę  eilėraščius, dainas bei teatro elementus. Netikėta teatralizuota įžanga padėjo svečiams nusiteikti darbui bei suteikė pozityvo. Turbūt nebuvo nei vieno Juozo Miltinio gimnazijos renginio, kuris prasidėtų be direktoriaus Vytauto Raišio sveikinamojo žodžio. Jo teigimu, kiekvienas karjeros mokytojas yra proto inžinierius, kuris padeda moksleiviams išsikelti tikslus bei juos kuo sėkmingiau įgyvendinti. Kalbą direktorius baigė linkėdamas kūrybingų minčių ir gerų įspūdžių.

Pirmoji pranešėja – Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Audronė Bagdanskienė, ji pristatė pranešimą  „Profesinio orientavimo paslaugų teikimas bendrojo ugdymo mokyklose Panevėžio mieste: galimybės ir grėsmės“. Anot jos, teikiant ugdymo karjerai paslaugas, siekiama padėti asmeniui aiškiai susikoncentruoti ir susidaryti karjeros planą. Ji džiaugėsi, kad nuo 2009 metų lapkričio mėnesio mieste veikia profesinio orientavimo specialistų metodinė grupė, kurios dėka organizuojami miesto aukštųjų mokyklų vieši renginiai bendrojo ugdymo mokyklų moksleiviams, profesijos patarėjams. A. Bagdanskienė didžiuojasi, jog 5-oje gimnazijoje įkurta Panevėžio ekonomikos ir verslo akademija (PEVA), veikia Panevėžio švietimo centro padalinio robotikos centras RoboLabas. Bet yra ir sričių, kuriose dar reikėtų pasitempti: nepakankamai išspręstas PO sistemos finansavimas, sistemos dalyvių funkcijų pasidalijimo klausimas, spartus technologijų vystymasis. Paskaitos pabaigoje specialistė rėmėsi Cicerono žodžiais: „Patirtis yra geriausias mokytojas“. Todėl reikia nepasiduoti ir judėti pirmyn.

Kita konferencijos dalyvė – Šiaulių miesto švietimo centro metodininkė Audronė Gelžinienė – kalbėjo tema „Karjerai renkuosi Šiaulius“. Ji gyrė savo miestą, nes čia kiekviena mokykla turi po atskirą karjeros specialistą, kuris supažindina vaikus su visomis galimybėmis ir įvairiomis sritimis. Moksleiviai turi galimybę ateiti į sudominusią darbo vietą ir išsiaiškinti, kaip kas veikia, kas jiems tinka, o kas ne.  Taip pat Šiaulių miesto savivaldybė turi savo internetinę svetainę, kurioje mokiniai gali patys rasti ir pasirinkti norimas vietas savanorystei, socialinei ir pilietinei veiklai. Taip Šiauliai sudaro galimybes ne tik susikurti karjerą, bet rasti būdų, kaip naudingai praleisti laisvalaikį ir padėti savo miestui augti.

Susitikime taip pat buvo ir Lietuvos karjeros specialistų asociacijos direktorė, karjeros konsultantė Daiva Šilienė, jos pranešimo  tema „LKSA: kam ir kodėl?“. Lektorė savo kalbą pradėjo citata: „Jei drakonas nori pakilti, jam reikia skristi prieš vėją“, nes jų asociacija yra kaip drakonas: eina prieš sistemą.  Bendruomenė LKSA atsirado dėl poreikio tobulinti profesinę kvalifikaciją, dalintis savo patirtimi su pradedančiaisiais karjeros specialistais. Organizacija turi misiją – kurti ir plėtoti kokybiškų bei veiksmingų paslaugų sistemą, kuri padėtų žmonėms sąmoningai kurti savo karjerą. Jos vizija – veiksminga, suburianti, sinergizuojanti, profesionali, naudinga visuomenei ir nariams, sujungianti Lietuvos karjeros specialistus. Taigi, asociacija ir jos nariai savo veikloje remiasi plačia karjeros samprata, kai karjera suprantama kaip sąmoningas savo gyvenimo kūrimas, atradimas ir vystymas mokymosi, darbo ir saviraiškos veiklų, kuriomis asmuo realizuoja save ir yra naudingas kitiems.

Viena iš konferencijos viešnių buvo Lietuvos karjeros specialistų asociacijos valdybos narė, Klaipėdos licėjaus karjeros konsultantė Edita Mačiulskė, kalbėjusi tema „Ugdymo karjerai sistema „popieriuje“ ar realybėje“. Jos išsikelti prioritetai yra kūrybiškumas, lankstumas, drąsa, požiūris, saugumas/sveikata. E. Mačiulskės teigimu, reikia neieškoti pasiteisinimų ir lengvo kelio, svajoti daug ir nebijoti klysti. Renginio metu ji tai įrodė taikydama įdomų metodą – kiekvienam dalyviui davė po tris lapelius, kuriuos reikėjo susinumeruoti. Pirmąjį lapuką reikėjo užklijuoti kuo įmanoma aukščiau, antrąjį – aukščiau pirmojo ir trečiąjį – aukščiau antrojo. Viso to esmė yra pamatyti, kad po išsikelto tikslo yra procesas bei rezultatas, kurio reikia siekti drąsiai, žaismingai ir tikslingai.

Kita renginio pranešėja – Lietuvos komunikacijos asociacijos Tarybos narė, komunikacijos ir koučingo specialistė, mokytoja Kristina Petrošienė, jos tema „Karjeros specialistas: kaip kurti profesionalo reputaciją?“. Dalyvė išskyrė, jog asmeninis įvaizdis – tai rodymas, kokie iš tikrųjų esame, o ne apsimetimas kažkuo kitu. Kad tai greičiau išsipildytų, ji rekomendavo Linkedin programą, nes ten didesnis skaitytojų įsitraukimas viešinant iš asmeninės paskyros, „kokybiški“ profesiniai kontaktai, galima kurti ir asmeninį, ir organizacijos įvaizdį, gana didelis pasiekiamumas be didesnių investicijų. Vystant savo reputaciją, reikia kaskart išsikelti naujus tikslus ir uždavinius bei analizuoti savo stiprybes, silpnybes, grėsmes ir galimybes. Kalbos esmė – reikia būti autentiškam, nuosekliam, bet svarbiausia – gerai dirbti.

Antra konferencijos dalis buvo skirta karjeros kompetencijoms. Kaip ugdo savęs pažinimo kompetencija, kalbėjo Monika Grigaliūnienė, Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos karjeros planavimo mokytoja. Pristatytas pranešimas „Teigiamas savęs vertinimas planuojant karjerą“, pabrėžiant kitų sąmoningą pozityvų vertinimą, itin stiprinantį mokinio pasitikėjimą savimi.  O Panevėžio rajono Ramygalos gimnazijos istorijos mokytoja Vaida Bakšienės pranešime „Stichijų valdymas“ atskleidė temperamento ir karjeros ryšius.

Kaip ugdoma karjeros galimybių pažinimo kompetencija, kalbėjo Lietuvos Junior Achievement Ukmergės regiono UK metodinės grupės pirmininkė  Gražina Medišauskienė. Pranešimas „Profesinis veiklinimas – pagalba mokiniui planuojant karjeros kelią“ atskleidė jau septintus metus vykdomo projekto patirtį ir sėkmę. Kaip sakė pranešėja, „Karjera yra tavo gyvenimo pilnatis“.

Karjeros planavimo kompetencijos subtilybes atskleidė Telšių „Kranto“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Akvilė Bukinienė ir Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos karjeros koordinatorė Daiva Gramalienė pranešimu „Savanorystė– lyderystės raiška“. O Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jovita Anilionienė su profesijos patarėja Vitalija Balčiūniene pristatė „Karjeros žemėlapius“. Jos išryškino svarbią sąsają: svajonė – noras – tikslas, kuri atitinka ir žmogaus struktūrą: siela, kūnas, protas.

Karjeros įgyvendinimo kompetenciją aptarė Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos etikos mokytoja, verslumo ugdymo konsultantė Ingrida Saunorienė. Jos pranešimas „Asociacijų metodas“. Beje,  metodas, kaip geroji patirtis, parsivežtas iš Barselonos. Juo akcentuojamas kūrybiškumas, kaip sėkmingos karjeros sąlyga. Dar vienas pranešimas, kurį pristatė Panevėžio „Vilties“ progimnazijos pradinių klasių mokytoja Asta Sakalienė, „Komandiniai žaidėjai – ateities lyderiai“. Kaip teigė pranešėja, nuo komandinių žaidimų prasideda savęs ir kito pažinimas, kartu ir rengimasis būsimai karjerai.

Nors ne viskas vyko pagal išankstinę programą, konferencijos pabaigoje refleksija parodė, kad naudos buvo daug, toks pasidalinimas idėjomis, patirtimi ir gyvas bendravimas visada yra produktyvus. Kaip sakė viena renginio dalyvė, „pasikroviau akumuliatorių“. Taigi dar vienas susitikimas pasibaigė, tikėtina, kad jis turės įtakos ateities darbams.

Žinoma, esame dėkingi renginio organizatoriams: Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijai, Panevėžio miesto savivaldybei, Panevėžio švietimo centrui, Panevėžio miesto karjeros specialistų (profesijos patarėjų) metodinei grupei, direktoriaus pavaduotojai Silvijai Sėrikovienei, UKC mokytojų projektinės grupės vadovei Laimai Taparavičienei, projektinės grupės narėms: Rasai Kazlauskienei, Linai Rastenienei ir konferencijos moderatorėms:  Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos ugdymo karjerai centro vadovei, Panevėžio miesto karjeros specialistų (profesijos patarėjų) metodinės grupės vadovei, Lietuvos karjeros specialistų asociacijos valdybos narei Giedrei Valaitienei ir Panevėžio „Ąžuolo“ progimnazijos profesijos patarėjai Daivai Baubonienei.

Agnė Teresevičiūtė ir Rosita Šakarnytė, III c klasė

Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: