Bendrystė  Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos bendruomenių namuose.

Susitikimas su Rožinio malda

Balandžio 10 d. Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios už Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio maldininkes ir maldininkus.

Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos maldų intencijos -balandis.P opiežiaus intencija:Už moters vaidmens vertinimą.
Meldėmės, kad kiekvienoje kultūroje būtų pripažįstamas moterų orumas. Orumas ir vertė, kad liautųsi diskriminacija , kurią jos patyria įvairiose pasaulio šalyse.

Panevėžio vyskupijos intencija. Už Lietuvos valdžią.

Meldėmės už rinkimus Lietuvoje , kad žmonės balsuotų už tinkamus kandidatus. Melsimės už šalies vadovą, Europos parlamentarus, kad Lietuvoje ir Europoje nebūtų priimami Dievo mokymui prieštaraujantys įstatymai.

Šiltą balandžio rytą gausus maldininkų būrys iš Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo, Joniškėlio Šv. Trejybės, Gulbinėnų Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės, Daujėnų,Šv. Jėzaus Vardo, Saločių Šv.Juozapo, Smilgių Nukryžiuotojo Jėzaus parapijų rinkosi n į bažnyčios šventorių. Juos , kaip ir visada pasitiko kunigas Dainius Kaunietis Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio dvasinis vadovas Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaras. Susitikimas prasidėjo Rožinio malda.

Šv. Mišias aukojo kunigas Dainius Kaunietis, jam koncelebravo kunigas Henrikas Kalpokas Pasvalio dekanato dekanas. Po Šv. Mišių bažnyčioje vyko katechezė“ Antras Dievo įsakymas”. Ją vedė kunigas Dainius Kaunietis. Kunigas Dainius pateikė nemažai pavyzdžių, kodėl nereikia tarti Dievo vardo be reikalo. Tai buvo kupina dvasingumo bei nuoširdi pamoka, kurios atidžiai klausėsi Gyvojo Rožinio maldininkas. Po katechezės susirinkome maldai prie kunigo kankinio Alfonso Lipniūno paveikslo. Ar neskubėjome į namus, o susirinkome į parapijos bendruomenių namus bendrystei prie arbatos bei savo paruoštų lauknešėlių – sau ir draugui. Bendrystė prasidėjo malda. Ją vedė kunigas Dainius. Agapės metu net dalinomės kiekvienas apie savo tos dienos džiugias mintis. Taip pat vartėme knygos” Tikėjimo tiesos trumpai‘‘ puslapius , skaitėme ir kartu ieškojome atsakymų. Knygos ištraukas skaitė Gyvojo Rožinio maldininkė Onutė Kergienė iš Joniškėlio. Bendrystę papuošė giesmės bei dainos – Lietuvai. Dar aptarėme gegužės mėnesio veiklą ir agapę baigėme malda bei palinkėjimas. Nuoširdžiai dėkojame kunigui Henrikui Kalpokui Pasvalio dekanato dekanui, kunigui Dainiui Kauniečiui Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio dvasiniam vadovui, Gyvojo Rožinio būrelių vadovams, maldininkams, šeimininkėms bei parapijos Vaikų dienos Centro vadovei ir darbuotojoms.

Iki susitikimo Motinos dienos renginyje – gegužės pradžioje.

Vlada Čirvinskienė, Pasvalys


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: