1. Home
  2. Lietuva

Žyma: Lietuva

Lietuva gegužės 20-ąją

Lietuva gegužės 20-ąją

Lietuva gegužės 20-ąją, primena ELTA: 1917 m. popiežius Benediktas XV šią dieną paskelbė Lietuvių diena ir paragino viso pasaulio katalikus aukoti lietuviams. 1939 m. Berlyne pasirašyta Lietuvos ir Vokietijos dvišalė prekybos sutartis. 1995 m. Vilniuje

Skaityti daugiau
Lietuva gegužės 19-ąją

Lietuva gegužės 19-ąją

Lietuva gegužės 19-ąją, primena ELTA: 1542 m. Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Žygimantas Senasis uždraudė viešai skelbti reformacijos idėjas. 1919 m. vyriausiasis kariuomenės vadas Silvestras Žukauskas patvirtino pirmąsias Lietuvos žvalgybos instrukcijas. 1949 m. įvyko

Skaityti daugiau
Lietuva gegužės 18-ąją

Lietuva gegužės 18-ąją

Lietuva gegužės 18-ąją, primena ELTA: 1706 m. per gaisrą Vilniuje sudegė šv. Mikalojaus bažnyčia – seniausias gotikinis kulto pastatas Lietuvoje. Vėliau keletą kartų ji sėkmingai restauruota, o 1902–1939 metais buvo vienintelė Vilniaus bažnyčia, kurioje vyko

Skaityti daugiau
Lietuva gegužės 17-ąją

Lietuva gegužės 17-ąją

Lietuva gegužės 17-ąją, primena ELTA: 1805 m. Šakių rajone, Rygiškiuose, gimė vienas iš lietuvių prozos pradininkų kunigas Antanas Tatarė (tikr. Totoraitis). Mirė 1889 m. Lomžoje (Lenkija). 1990 m. SSRS prezidentas Michailas Gorbačiovas priėmė Lietuvos ministrę

Skaityti daugiau
Lietuva gegužės 16-ąją

Lietuva gegužės 16-ąją

Lietuva gegužės 16-ąją, primena ELTA: 1886 m. Ariogaloje gimė neotomistas, Lietuvos katalikų mokslo akademijos steigimo iniciatorius, pedagogas, VDU rektorius Stasys Šalkauskis. Mirė 1941 m. 1906 m. išleistas pirmasis legalaus Lietuvos socialdemokratų partijos savaitraščio „Naujoji gadynė“

Skaityti daugiau
Lietuva gegužės 15-ąją

Lietuva gegužės 15-ąją

Lietuva gegužės 15-ąją, primena ELTA: 1920 m. įvyko Lietuvos Steigiamojo Seimo pirmasis posėdis, kuriame teisiškai įtvirtintas Lietuvos Respublikos – su sostine Vilniumi – suverenitetas. 1921 m. įsteigtas Lietuvos tarptautinis bankas. 1922 m. Kaune, Karo muziejaus

Skaityti daugiau
Lietuva gegužės 14-ąją

Lietuva gegužės 14-ąją

Lietuva gegužės 14-ąją, primena ELTA: 1792 m. Rusija įvedė savo kariuomenę į Abiejų Tautų Respubliką. Jungtinė Lenkijos – Lietuvos valstybė po dvejų su puse metų išnyko iš politinio žemėlapio. 1919 m. įkurta Lietuvos žemdirbių sąjunga.

Skaityti daugiau
Lietuva gegužės 12-ąją

Lietuva gegužės 12-ąją

Lietuva gegužės 12-ąją, primena ELTA: 1388 m. įkurta Vilniaus vyskupijos kapitula. 1670 m. Drezdene gimė Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Augustas II. 1923 m. Lietuvoje vyko rinkimai į Antrąjį Seimą. 1990 m. trijų Baltijos

Skaityti daugiau
Lietuva gegužės 10-ąją

Lietuva gegužės 10-ąją

Lietuva gegužės 10-ąją, primena ELTA: 1604 m. Vilniuje padėtas kertinis akmuo pirmosios barokinės Šv. Kazimiero bažnyčios statybai. 1924 m. Tilžėje išleistas pirmasis laikraščio „Naujasis Tilžės keleivis“ numeris. 1926 m. Lietuvoje vyko rinkimai į III Seimą.

Skaityti daugiau
Lietuva gegužės 9-ąją

Lietuva gegužės 9-ąją

Lietuva gegužės 9-ąją, primena ELTA: 1863 m. Biržų rajone, netoli Šniurkiškių dvaro, sumuštas Antano Mackevičiaus vadovaujamas sukilėlių prieš caro valdžią būrys. 1994 m. Liuksemburge vykusiame Vakarų Europos Sąjungos (VES) Ministrų Tarybos pasitarime šešioms Rytų Europos

Skaityti daugiau
Lietuva gegužės 8-ąją

Lietuva gegužės 8-ąją

Lietuva gegužės 8-ąją, primena ELTA: 1888 m. Ukmergės apskrityje, Vareikių kaime, gimė tautosakininkas, redaktorius, mokytojas Stasys Tijūnaitis. Mirė 1966 m. 1919 m. pradėjo funkcionuoti Lietuvos muitinė. 1924 m. Paryžiuje Ambasadorių konferencijos nutarimu Klaipėdos kraštas perduotas

Skaityti daugiau
Lietuva gegužės 7-ąją

Lietuva gegužės 7-ąją

Lietuva gegužės 7-ąją, primena ELTA: 1904 m. panaikintas lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis draudimas. 1937 m. Rygoje Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė tapo Europos čempione. 1989 m. Varniuose atidengtas pirmasis Lietuvoje paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę ir

Skaityti daugiau
Lietuva gegužės 6-ąją

Lietuva gegužės 6-ąją

Lietuva gegužės 6-ąją, primena ELTA: 1543 m. Krokuvoje įvyko Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Žygimanto Augusto bei čekų ir vengrų karaliaus Ferdinando dukters Elžbietos jungtuvės. 1761 m. Jasionyse (dabar Gardino sritis Baltarusijoje) gimė Vilniaus

Skaityti daugiau
Lietuva gegužės 5-ąją

Lietuva gegužės 5-ąją

Lietuva gegužės 5-ąją, primena ELTA: 1892 m. gimė pulkininkas Jonas Variakojis, krašto apsaugos ministras 1929–1930 m. Mirė 1963 m. Čikagoje (JAV). 1912 m. Peterburge išėjo pirmasis legalus bolševikų dienraščio „Pravda“ numeris. Netrukus jis pradėjo eiti

Skaityti daugiau
Lietuva gegužės 4-ąją

Lietuva gegužės 4-ąją

Lietuva gegužės 4-ąją, primena ELTA: 1876 m. Vaitiekupiuose, Šakių rajone, gimė kompozitorius Kazimieras Banaitis. Mirė 1963 m. Brukline, JAV. 1890 m. Pagausantyje, Raseinių rajone, gimė rašytojas, diplomatas Jurgis Savickis. Mirė 1952 m. Ermitaže, Monake. 1918

Skaityti daugiau
Lietuva gegužės 3-iąją

Lietuva gegužės 3-iąją

Lietuva gegužės 3-iąją, primena ELTA: 1791 m. Abiejų Tautų Respublikoje paskelbta Gegužės 3-iosios Konstitucija, kuria panaikinta veto teisė, o karaliaus sostas paskelbtas paveldimu. Tai buvo antroji pasaulyje po JAV rašytinė Konstitucija. 1929 m. įsteigta Lietuvos

Skaityti daugiau
Lietuva gegužės 2-ąją

Lietuva gegužės 2-ąją

Lietuva gegužės 2-ąją, primena ELTA: 1873 m. Paantvardyje, Jurbarko valsčiuje, gimė poetas ir diplomatas Jurgis Baltrušaitis. Mirė 1944 m. Paryžiuje. 1919 m. Lietuvos delegacija Paryžiaus taikos konferencijoje paskelbė notą dėl abejotinų Vokietijos–Lietuvos ir Lenkijos–Lietuvos sienų.

Skaityti daugiau
Lietuva gegužės 1-ąją

Lietuva gegužės 1-ąją

Lietuva gegužės 1-ąją, primena ELTA: 1528 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Žygimanto Senojo iniciatyva surašyti bajorai, privalėję eiti karo tarnybą. Tai buvo pirmieji Lietuvos kilmingųjų mobilizaciniai sąrašai. 1832 m. Rusijos imperatoriaus Nikolajaus I

Skaityti daugiau
Lietuva balandžio 30-ąją

Lietuva balandžio 30-ąją

Lietuva balandžio 30-ąją, primena ELTA: 1876 m. Galsiškiuose, Kupiškio apskrityje, gimė vertėjas, žodynininkas, knygų leidėjas, įsteigęs Vilniuje savo knygyną, Jurgis Šlapelis. Mirė 1941 m. 1916 m. Olandijos mieste Hagoje pasibaigė Lietuvių konferencija. 1924 m. krašto

Skaityti daugiau
Lietuva balandžio 29-ąją

Lietuva balandžio 29-ąją

Lietuva balandžio 29-ąją, primena ELTA: 1786 m. Būdviečiuose, Mažojoje Lietuvoje, gimė Fridrichas Gotlibas Hasenšteinas, lietuvių filologas, padėjęs Liudvikui Rėzai ruošti 1816-ųjų metų Biblijos leidimą. Mirė 1830 m. Tilžėje (dabar Sovetskas). 1856 m. Vilniuje atidarytas Senienų

Skaityti daugiau
Lietuva balandžio 28-ąją

Lietuva balandžio 28-ąją

Lietuva balandžio 28-ąją, primena ELTA: 1566 m. Bresto Seime Lietuvos bajorams suteiktos visos Lenkijos bajorų turėtos teisės. 1939 m. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė antrą kartą tapo Europos čempione. 1989 m. atkurta Lietuvos skautų sąjunga, gyvavusi

Skaityti daugiau
Lietuva balandžio 27-ąją

Lietuva balandžio 27-ąją

Lietuva balandžio 27-ąją, primena ELTA: 1792 m. gimė generolas Antanas Gelgaudas, 1831 m. sukilimo Lietuvoje vyriausiasis vadas. 1922 m. Klaipėdos kraštas ir Lenkija pasirašė prekybos sutartį. 1990 m. pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos ministrė pirmininkė Kazimira

Skaityti daugiau
Lietuva balandžio 26-ąją

Lietuva balandžio 26-ąją

Lietuva balandžio 26-ąją, primena ELTA: 1792 m. Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Stanislovas Augustas Daugams suteikė laisvojo miesto teises ir herbą. 1919 m. įsteigta Lietuvos valstiečių sąjunga. 1926 m. Vabaliuose, Radviliškio rajone, gimė istorikas,

Skaityti daugiau
Lietuva balandžio 25-ąją

Lietuva balandžio 25-ąją

Lietuva balandžio 25-ąją, primena ELTA: 1896 m. Usoljėje, Irkutsko srityje, gimė prozininkas, dramaturgas Stasys Keblas (slapyvardis M. Ptou). Mirė 1979 m. 1906 m. Kybartuose, Vilkaviškio apskrityje, gimė publicistas, vertėjas Petras Kežinaitis. Mirė 1969 m. 1929

Skaityti daugiau
Lietuva balandžio 24-ąją

Lietuva balandžio 24-ąją

Lietuva balandžio 24-ąją, primena ELTA: 1794 m. Vilniaus Rotušės aikštėje paskelbtas Lietuvos sukilimo aktas, vyriausiuoju sukilimo vadu paskelbtas Tadas Kosciuška, pradėjo veikti Lietuvos tautinė aukščiausioji taryba. 1806 m. Pakalnės apskrityje, Noragėliuose, gimė Mažosios Lietuvos kalbininkas,

Skaityti daugiau
Lietuva balandžio 23-iąją

Lietuva balandžio 23-iąją

Lietuva balandžio 23-iąją, primena ELTA: 1794 m. Tado Kosciuškos vadovaujami sukilėliai užėmė Vilnių. 1937 m. Kaune atidaryti Lietuvos karininkų ramovės reprezentaciniai rūmai. 1946 m. priimta Lietuvos partizanų deklaracija, skelbusi Lietuvos valstybingumo atkūrimo principus. 1991 m.

Skaityti daugiau
Lietuva balandžio 22-ąją

Lietuva balandžio 22-ąją

Lietuva balandžio 22-ąją, primena ELTA: 1919 m. įkurtas Laikinasis Vilniaus lietuvių komitetas, turėjęs atstovauti lietuvių interesams santykiuose su lenkų valdžia. 1992 m. Lietuva ir Kinija pasirašė pirmąją dvišalę valstybinę sutartį. 1997 m. likviduotas Lietuvos akcinis

Skaityti daugiau
Lietuva balandžio 20-ąją

Lietuva balandžio 20-ąją

Lietuva balandžio 20-ąją, primena ELTA: 1716 m. Marienburge (Lenkija) gimė kunigas, pirmasis lietuvių literatūros istorikas, kalbininkas, teoretikas ir kritikas Gotfridas Ostermejeris. Mirė 1800 m. Trempuose (Mažoji Lietuva). 1801 m. Vilniuje misionieriai atidarė Rasų kapines. 1921

Skaityti daugiau
Lietuva balandžio 19-ąją

Lietuva balandžio 19-ąją

Lietuva balandžio 19-ąją, primena ELTA: 1389 m. popiežius Urbonas VI pripažino, kad Lietuvos krikštas yra teisėtas ir tikras. 1740 m. Vilniuje pasirodė pirmasis lenkų laikraščio „Kurjer Litewski“ numeris. 1812 m. Vilniaus universiteto botanikos sodą aplankė

Skaityti daugiau
Lietuva balandžio 18-ąją

Lietuva balandžio 18-ąją

Lietuva balandžio 18-ąją, primena ELTA: 1882 m. Ilgalaukiuose, Rokiškio apskrityje, gimė Juozas Tūbelis, be pertraukos vadovavęs trims Ministrų Kabinetams 1929–1938 m. Mirė 1939 m. 1906 m. Rimiškiuose, Panevėžio apskrityje, gimė prozininkas Jonas Šukys. Mirė 1987

Skaityti daugiau